Sługa Boży ks. Jan Siuzdak urodził się 27 lipca 1898 r. w Huciskach k. Leżajska., gdzie 29 czerwca 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1931 r. pełnił obowiązki najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii w Wołkowyi. Zasłynął jako społecznik, otwierał szkoły dla wiejskich dzieci, zrzeszał chłopców w młodzieżowych organizacjach, wspomagał budowanie dróg oraz zorganizował dożywianie dla biedniejszych dzieci i młodzieży. Swoją działalność kontynuował także po wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 1940 r., tuż przed Wielkanocą, został aresztowany przez gestapo za wspieranie AK. Wpierw był przetrzymywany w więzieniach w Baligrodzie i Sanoku, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia 18 listopada 1942 r.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka – proboszcza Wołkowyi w latach 1931 -1940

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski……………………..,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

– do prywatnego odmawiania –

O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.

L. dz. 347/151/2007

Ks. Bp Marian Rojek

Druga grupa męczenników II wojny światowej (122 męczenników)

Módlmy się o beatyfikację Henryka Szumana i 121 towarzyszy

II Grupa Męczenników obejmuje 83 Księży, 20 kleryków, 6 braci zakonnych, 3 siostry zakonne, 10 osób świeckich.

Proces beatyfikacyjny początkowo dotyczył 17 męczenników z Diecezji Pelplińskiej, 15 marca 2001 r. dołączono do nich 105 osób z innych diecezji.

24 maja 2011 w Pelplinie zakończył się etap diecezjalny i wszystkie dokumenty przesłano do Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Męczennicy pochodzący z woj. podkarpackiego:

Sługa Boży ks. Jan Siuzdak z Huciska (Powiat Leżajski) – proboszcz w Wołkowyi sąsiadującej z Górzanką,
Sługa Boży ks. Stanisław Lubas z Żarnowa (Powiat Strzyżowski),
Sługa Boży ks. Kazimierz Dembowski ze Strzyżowa,
Sługa Boży ks. Czesław Broda ze Słociny obecnie w granicach Rzeszowa,
Sługa Boży ks. Kazimierz Wojciechowski z Jasła,
Sługa Boży ks. Stanisław Kołodziej z Bączala Górnego (Powiat Jasielski),
Sługa Boży ks. Władysław Wójcik z Golcowej (Powiat Brzozowski),
Sługa Boży ks. Marcin Tomaka z Krasnego (Powiat Rzeszowski),
Sługa Boży kleryk Bronisław Wielgorz ze Starego Żmigrodu,
Sługa Boży brat Jan Zając z Gać (Powiat Przeworski),
Sługa Boża s. Romualda Franciszka Grzanka z Jam (Powiat Mielecki),
Sługa Boża s. Hiacynta Lula z Czeluśnicy (Powiat Jasielski),
Sługa Boża Julia Buniowska z Majdanu Sieniawskiego (Powiat Przeworski),
Słudzy Boży Rodzina Ulmów z Markowej (Powiat Łańcucki).

Módlmy się o rychłą beatyfikację Sług Bożych z naszej okolicy.