Z tekstu Jasnogórskich Śluby Narodu, ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1956 r.:
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – przyrzekamy! „

Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca – święto Zwiastowania do 25 grudnia – Boże Narodzenie. Można rozpocząć w dowolnym dniu i modlić się przez 9 miesięcy .

Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – którego życie jest zagrożone.