2 PADZIERNIKA 2016 – Pielgrzymka z Górzanki na odpust w Łopience.

4 PADZIERNIKA 2015
WYJŚCIE Z GÓRZANKI GODZ. 7:00
MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA W ŁOPIENCE
O GODZ. 10:30
Szczęść Boże
ks. Piotr Bartnik

Kochani,
Zapraszam na doroczną pielgrzymkę z Górzanki do Łopienki, by Matce Bożej Pięknej Miłości powierzać wszystkie troski Polski i świata.