22 maja 2022 r. w Lyonie odbyła się beatyfikacja Pauliny Jaricot. Jej wspomnienie liturgiczne wyznaczono na dzień jej odejścia do Domu Pana – 9 STYCZNIA.

Transmisja Mszy Świętej beatyfikacyjnej. Poniżej życiorys błogosławionej Pauliny Jaricot. Czcijmy nową Błogosławioną, módlmy się przez Jej wstawiennictwo i wspierajmy Misje Święte.

Błogosławiona Paulina Jaricot założyła Dzieło Krzewienia Wiary, które przekształciło się później Papieskie Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) oraz Żywy Różaniec, który jest bardziej znany, a w Polsce istnieje prawie w każdej parafii.

Życie bł. Pauliny było związane z miastem Lyon, które leży w środkowo wschodniej Francji. Był to wtedy i jest do obecnych czasów duży ośrodek przemysłowy. Bł. Paulina Maria Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. po rewolucji francuskiej (1789-1799), był to czas głębokich przemian polityczno-społecznych, kulturowych i religijnych. Była najmłodszym dzieckiem z siedmiorga dzieci bogatych wytwórców jedwabiu. W miłującej się rodzinie otrzymała staranne wychowanie religijne. Gdy miała 17 lat, usłyszała w swojej parafii kazanie wielkopostne ks. J. Würtza, które zmieniło jej życie. Kapłan mówił o próżności świata. Natychmiast zdecydowała się porzucić światowe przyjemności, bogate stroje. Podjęła prosty sposób życia i zapragnęła służyć Bogu. Złożyła prywatny ślub czystości. Zaczęła odwiedzać biedne lyońskie rodziny, rozdając im jałmużnę. Gorąco kochała Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i z gronem dziewcząt w swoim wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codziennie adorowały Jezusa Eucharystycznego.

Korespondując ze swoim bratem Fileas’em, uczącym się w seminarium duchownym w Paryżu, i z listów misjonarzy Paulina dowiedziała się o niezwykle trudnej sytuacji finansowej na misjach i tragicznej sytuacji dzieci w Chinach, które umierały z głodu. Myśl ta nie dawała jej spokoju. Zaczęła więc szukać pomocy. Wtedy właśnie ujawnił się jej geniusz organizacyjny. Utworzyła koła, w które chętnie zaangażowały się robotnice zakładu przemysłowego, odkładając drobne sumy z tygodniowych zarobków. Z dziesiątek kół wyłaniały się nowe koła i rosły w setki, tworząc fundusz na działalność misyjną Kościoła i w ten sposób powstaje Dzieło Krzewienia Wiary. Kiedy Paulina miała 23 lata, jej dzieło, już w pełnym rozkwicie, przeszło pod zarząd Specjalnej Rady – był to rok 1822. Dzieło to rozszerzyło się i obecne jest w całym Kościele. Paulina pozostała w cieniu. Przeżyła to boleśnie. Poleciła jednak tę sprawę Bogu i podjęła inną, duchową formę wspierania tego Dzieła. Otoczyła je modlitwą różańcową – równie dobrze zorganizowaną, co pomoc finansowa. Zorganizowała piętnastoosobowe grupy, które rozważając 15 tajemnic (obecnie 20) z życia Jezusa i Maryi, miały wspierać Dzieło tą piękną modlitwą. W ten sposób powstał Żywy Różaniec w 1826 r.

Dziełu modlitewnemu bł. Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz generał Zakonu Kaznodziejskiego, który w 1836 r. przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Objęło ono najpierw Lyon, potem całą Francję, a wreszcie inne kraje. Róże Różańcowe istnieją w parafiach na całym świecie do dziś, obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok.

Tymczasem wobec pogarszającej się sytuacji społecznej we Francji Paulina zaczęła szukać systemu rozwiązania problemu zubożałych rodzin robotniczych. Cały swój majątek zainwestowała w budowę gmachu, który miał być idealnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami mieli cieszyć się pracą roztropnie kierowaną i sprawiedliwie wynagradzaną. Inwestycja upadła wskutek oszustwa nieuczciwych ludzi. Paulina do końca życia spłacała długi, pogrążona w ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu. Odeszła do Boga 9 stycznia 1862 roku (w styczniu 2022r. będzie 160.-rocznica) ze słowami: Boże mój, wybacz im i obdarz błogosławieństwem, na miarę cierpień, jakie mi zadali…

Założone przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary już po trzech latach liczyło 2 tys. członków. Od 1922 r. ma ono status Dzieł Papieskich; dzisiaj obecne jest w 144 krajach całego świata. Natomiast koła Żywego Różańca po kilku latach działania liczyły ponad milion uczestników. Choć Paulina uważała się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, to jednak stała się założycielką jednego z największych misyjnych dzieł w Kościele i największego stowarzyszenia modlitewnego jakim jest Żywy Różaniec. Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot otwarty został w 1926 r. przez papieża Piusa XI, heroiczność jej cnót ogłoszona została przez papieża św. Jana XXIII w 1963 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła cud uzdrowienia za przyczyną sł. Bożej Pauliny Jaricot 27 maja 2020 r. Cudu doznała 3,5-letnia Mayline Tran – córka Emmanuela i Nathalie. Mała Maylinesiedząc na kanapie 29 maja 2012 r. w Lyonie na rodzinnym przyjęciu jadła małe kiełbaski. Nagle upada na ziemię. Okazuje się, że doszło do zadławienia i pomimo wszystkich starań ratujących życie stwierdzono śmierć mózgową. O tym nieszczęściu dowiadują się uczniowie i rodzice ze szkoły, gdzie uczęszczała Mayline i rozpoczynają nowennę za przyczyną sł. Bożej Pauliny Jaricot. Zwrot dokonuje się po dwóch miesiącach. Mayline powoli zaczyna wracać do życia. Lekarze ani rodzice nie potrafią wytłumaczyć jej wyzdrowienia inaczej niż jako cud. Mayline po rehabilitacji wróciła do całkowitej sprawności.

Wielkim pragnieniem i radością sł. Bożej Pauliny Jaricot było to, aby wszyscy ludzie nawet w dalekich krajach misyjnych doszli do poznania Prawdy, przyjęli naukę Chrystusa i zostali zbawieni. To wielkie pragnienie Pan Bóg wspomagał wielkimi łaskami. Miała też wrażliwe serce na zwykłą biedę ludzką, na niesprawiedliwość, ubóstwo w swojej ojczyźnie jak i w dalekich krajach misyjnych. Była niezwykle mężną kobietą, bo pomimo tylu przeciwności – odsunięcia od Dzieł Krzewienia Wiary, założyła nowe wspaniałe dzieło Żywy Różaniec, urodziła się w bogatej rodzinie, a zmarła w ubóstwie i opuszczeniu. Jej siłą była modlitwa, Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu. Błogosławiona Paulina uczy nas miłości do Boga, Kościoła i ludzi.

W 2022 r. będzie wielki Jubileusz 200.-lecia powstania Dzieł Krzewienia Wiary, 100.-lecie przekształcenia się w Papieskie Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW), 160 rocznica śmierci błogosławionej Pauliny Jaricot, a za cztery lata będziemy świętować jubileusz 200.-lecia powstania Żywego Różańca, do którego przygotowujemy się przez Wielką Nowennę. Żywy Różaniec zrzeszający dziś setki milionów wiernych, jest odpowiedzią na zeświecczenie i ateizm rozprzestrzeniający się w całym świecie, a także wspiera duchowo i materialnie misje.

Barbara Komor

Warszawa-Ursynów

W październiku 2021 r. pojawiła się radosna nowina, że Paulina Jaricot (czt. żarico) będzie beatyfikowana 22 maja 2022 w Lyonie. Ogłosił to Sekretarz generalny Papieskich Dzieł Misyjnych we Francji, Gaëtan Boucharlat (buszarla) de Chazotte (szazot). Mszy św. beatyfikacyjnej będzie przewodniczył ks. kard. Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, z którą związane są Papieskie Dzieła Misyjne.

Modlitwy przez wstawiennictwo błogosławionej Pauliny Marii Jaricot

LITANIA do czcigodnej Pauliny Marii Jaricot (do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

*

Ojcze z nieba, Boże [zmiłuj się nad nami.]
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, [módl się za nami!]

*

Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, [módl się za nami!]
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, wierna naśladowczyni Jezusa Chrystusa,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, wierna domowym i rodzinnym obowiązkom,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, wierna adoratorko Najświętszego Sakramentu,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, prześladowana aż do miary męczeństwa,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, całkowicie wolna od zepsucia własnością,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, Dziewico zaślubiona Jezusowi Chrystusowi,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, gorliwa w wysławianiu nieskończonej Miłości Najśw. Eucharystii,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, poświęcająca się rozszerzaniu Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, niezniechęcona ceną osobistego poświęcenia dla zbawienia dusz,
Błogosławiona Paulino Mario Jaricot, prowadzona przez motto: ,,Bóg sam i Jego większa chwała”,

*

Błogosławiona Paulino, której praca została pobłogosławiona cudownym powodzeniem, [módl się za nami!]
Błogosławiona Paulino, której życie przynosiło radość Sercom Jezusa i Maryi,
Błogosławiona Paulino, której życie było jedną nieustającą modlitwą,
Błogosławiona Paulino, która byłaś zapałką, rozniecającą ogień powszechnej wiary,
Błogosławiona Paulino, która nie znałaś żadnych kompromisów,
Błogosławiona Paulino, dla której żadne zadanie nie było zbyt trudnym,
Błogosławiona Paulino, która doświadczyłaś furii piekła,
Błogosławiona Paulino, która doświadczyłaś męczeństwa niezrozumienia, obelg i pogardy,
Błogosławiona Paulino, która zostałaś opuszczona przez wszystkich,
Błogosławiona Paulino, którą Bóg obdarował krzyżami i wielkimi łaskami,
Błogosławiona Paulino, której miłosierdzie było niewyczerpane,
Błogosławiona Paulino, która zostałaś cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem św. Filomeny,
Błogosławiona Paulino, która zostałaś pozbawiona ludzkiej pociechy,
Błogosławiona Paulino, która byłaś posłuszna i umartwiona,
Błogosławiona Paulino, której ufność w Bogu nigdy się nie zachwiała,
Błogosławiona Paulino, która wybaczyłaś, miłowałaś i modliłaś się za tych, którzy doprowadzili Cię do materialnej ruiny,
Błogosławiona Paulino, która łączyłaś życie kontemplatywne z życiem aktywnym poświęconym dobrym dziełom,
Błogosławiona Paulino, której świętość była zakotwiczona w bezwarunkowej uległości woli Boskiego Mistrza i Jego zadowoleniu,
Błogosławiona Paulino, której jedynym bagażem i skarbem na tej ziemi był Krzyż,
Błogosławiona Paulino, która znosiłaś dolegliwości słabego zdrowia z doskonałym poddaniem,
Błogosławiona Paulino, której umieranie było długie i bolesne,
Błogosławiona Paulino, która poświęciłaś swe serce Sercu Jezusowemu,
Błogosławiona Paulino, która kierowałaś westchnienia swej duszy ku Matce Bożej

*

Serce Pauliny, [módl się za nami!]
Serce Pauliny, płonące miłosierdziem,
Serce Pauliny, światły przewodniku dusz,
Serce Pauliny, wytchnienie obciążonych,
Serce Pauliny, nieustające w adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
Serce Pauliny, stałe w modlitwie o uświęcenie kapłaństwa,
Serce Pauliny, oczyszczone i doświadczone jak najczystsze złoto w tyglu cierpienia,
Serce Pauliny, spalające się nieustannie dla zbawienia dusz,

*

Matko Dzieła Rozkrzewienia Wiary, [módl się za nami!]
Matko Żywego Różańca,
Matko dusz,
Matko szczęśliwej śmierci,
Matko tych, którzy cierpią ubóstwo,

*

Błogosławiona Paulino Mario, [módl się za nami!]
Błogosławiona Paulino Mario, heroiczna w cnotach,
Błogosławiona Paulino Mario, heroiczna w cierpieniu,
Błogosławiona Paulino Mario, heroiczna w miłości,
Błogosławiona Paulino Mario, wierna i posłuszna Córko świętego Kościoła rzymsko-katolickiego,

***

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Serce Jezusa, usłysz nas! Serce Jezusa, wysłuchaj nas!

Módl się za nami, Błogosławiona Paulino Mario Jaricot,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, który wybrałeś pokorną dziewicę Jezusa Chrystusa, a zarazem ubogą Maryi, Błogosławioną Paulinę Marię, aby założyła wielkie katolickie dzieła Rozkrzewienia Wiary i Żywego Różańca, i który zapragnąłeś pośród upokorzeń, prób i oskarżeń oczyścić te dzieła, racz łaskawie przybliżyć dzień, w którym Kościół publicznie uzna świętość jej życia. Prosimy, aby z powodu przykładu cierpliwości i miłości Krzyża jaki dała, modlitwa jej życia o Rozkrzewienie Wiary po całym świecie w czystości depozytu, została w pełni wysłuchana.
Amen.

NOWENNA przez wstawiennictwo Błogosławionej Pauliny Jaricot

Jezu, Mistrzu nasz i Panie, Ty przyszedłeś na ziemię „abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości”. Twojemu dziełu oddała się całkowicie bł. Paulina Jaricot, tworząc Dzieło Rozkrzewiania Wiary dla tych, którzy nie mają Twojego życia i Żywy Różaniec – dla tych, którzy nie mają go w obfitości.

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj na jej żarliwą wiarę i miłość do Ciebie i Twojej Matki oraz całego Kościoła Świętego i nagródź jej prace i cierpienia, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Błogosławiona Paulino Jaricot, która poświęciłaś swe życie, aby szerzyć Królestwo Chrystusowe służąc Bogu i ludziom, wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę

…………………………………………………………………………………………………

o którą pokornie proszę.
Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Błogosławiona Paulino Jaricot, wstawiaj się za nami do Jezusa i Maryi, Królowej Różańca Świętego.
Amen.

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, racz wysłuchać próśb, które zanosimy do Ciebie, pamiętając o wielkich dziełach, których dokonałeś w życiu bł. Pauliny Marii Jaricot, Matki misjonarzy i Apostołki Żywego Różańca. Prowadź nas ku sobie, miłosierny Ojcze, przez ciche i pokorne Serce Najświętszego Syna Twego, które ona tak bardzo umiłowała. Pozwól nam pracować i cierpieć dla Twojej chwały i dla zbawienia naszych bliźnich. Udziel nam łaski poznania naszej nicości i wzbudź w nas radość prawdziwą poprzez uświadomienie całkowitej zależności od Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.