Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Jako Parafianie z Parafii Wniebowstąpienia Pana Jezusa i Gości zachęcamy do realizacji misji powierzonej nam przez Pana Jezusa. Niech nam w tym pomogą:

CZYTANIE MSZALNE NA DZIŚ

ŚWIATOWA SIEĆ MODLITWY – INTENCJE PAPIESKIE 2024

ŚWIĘCI PODKARPACIA

DUCHOWOŚĆ BŁ. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO

NAUCZANIE METROPOLITY PRZEMYSKIEGO ŚP. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA

więcej…