Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Niech poniższe modlitwy i rozważania pomogą nam w rozwoju WIARY własnej
i w realizacji misji powierzonej nam przez Pana Jezusa – IDŹCIE I GŁOŚCIE.

ŚWIATOWA SIEĆ MODLITWY – INTENCJE PAPIESKIE 2024

CZYTANIE MSZALNE NA DZIŚ

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO

MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

ŚWIĘCI PODKARPACIA

DUCHOWOŚĆ BŁ. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO

NAUCZANIE METROPOLITY PRZEMYSKIEGO ŚP. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA

więcej…