Bł. ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku  w Pruchniku. Po zdaniu matury, w 1863  roku  wstąpił do Seminarium Duchownego  w  Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 września 1867 r. Jako wikariusz pracował kolejno w: Harcie,  parafii katedralnej w Przemyślu, Gaci, Błażowej,,  a następnie w Seminarium Duchownym  w Przemyślu jako profesor homiletyki  i teologii pastoralnej.

W 1885 roku wyjeżdża do Włoch, spotyka się ze św. Janem Bosko i wstępuje do Zgromadzenia Księży Salezjanów. Ze względów zdrowotnych, za zgodą przełożonych wraca do Polski i obejmuje parafię w Miejscu Piastowym.  Od początku roztacza opiekę nad dziećmi biednymi i opuszczonymi, tworząc Zakłady Wychowawcze. Do prowadzenia tego dzieła powołuje nowe Rodziny Zakonne pod patronatem  Świętego Michała Archanioła: Zgromadzenie Księży  i  Zgromadzenie Sióstr, których charyzmat streszcza się w dwóch zasadach: „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i praca”.

Jako młody kapłan, Ks. Markiewicz często odprawiał ćwiczenia duchowe w klasztorze jezuitów w Starej Wsi. Równolegle osobiście głosił nauki rekolekcyjne swoim parafianom i razem z nimi się modlił. Później, gdy formował zgromadzenia zakonne – w trosce o odnowę duchową powierzonych sobie osób i wspólnot  – organizował  dla nich dni skupienia, doroczne rekolekcje,  osobiście przygotowywał i wygłaszał konferencje rekolekcyjne.

Bł. Bronisław Markiewicz odszedł  z tej ziemi po nagrodę do Pana 29 stycznia 1912 roku, w wieku 70 lat.  Doczesne jego szczątki spoczywają w sarkofagu w kościele Księży Michalitów  w Miejscu Piastowym. Założone przezeń Zgromadzenia otrzymały aprobatę kościelną dopiero po jego śmierci:  męskie – 29 września 1921 roku, żeńskie – 21 sierpnia 1928  roku. Proces beatyfikacyjny  ks. Markiewicza rozpoczęto 16 stycznia 1958 roku,  w 1994 r. został ogłoszony dekret o heroiczności jego cnót, zaś sama beatyfikacja odbyła się w Warszawie,  w dniu 19 czerwca 2005 roku,  w czasie uroczystej Mszy św. wieńczącej obchody Krajowego Kongresu Eucharystycznego.

Będąc niezwykle pracowitym,  pozostawił bł. ks. Markiewicz po sobie bogatą spuściznę pisarską. Jego pisma  świadczą o wielkim bogactwie jego życia duchowego, wskazują zarazem drogi wewnętrznej przemiany i odnowienia wszystkiego w Chrystusie.

Litania do Bł. Bronisława Markiewicza

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami
Aniele Stróżu Polski,

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu,
Założycielu Zgromadzeń Michalickich,
Ufny czcicielu aniołów i świętych,
Wzorze gorliwości kapłańskiej,
Perło pokory,
Miłośniku modlitwy,
Czcicielu Eucharystii,
Oddany Niepokalanej Matce,
Apostole dobroci,
Krzewicielu miłosierdzia,
Przykładzie powściągliwości i pracy,
Wzorze cierpliwości,
Wychowawco dzieci i młodzieży,
Pocieszycielu odrzuconych,
Duszpasterzu opuszczonych,
Przykładzie posłuszeństwa,
Zatroskany o Ojczyznę,
Abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości, módl się za nami.
Abyśmy w bezkrwawym boju walczyli o zbawienie dusz,
Abyśmy umieli składać siebie w ofierze,
Abyśmy zwalczali wady i nałogi osobiste, narodowe i społeczne,
Abyśmy doskonalili się w cnocie pokory i posłuszeństwa,
Abyśmy odznaczali się wrażliwością serca,
Abyśmy bronili tożsamości narodu naszego,
Abyśmy byli wierni Bogu i Kościołowi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Błogosławiony Bronisław całe życie poświęcił służbie dzieciom.
W. Zasłużył na wieniec chwały i wyżyny nieba.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który pozwalasz ludziom być narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, spraw, abyśmy na wzór błogosławionego Bronisława wiernie Tobie służyli i całym sercem byli oddani sprawie zbawienia dusz ludzkich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.