Modlitwa o uzdrowienie z nałogów

Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków… (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po… (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

Modlitwy o nawrócenie i wyjście z nałogu

Chrystus obiecał swoim uczniom Ducha Świętego, który „przekona świat o grzechu”. Tylko w Nim możemy zrozumieć tajemnicę nieprawości. Dlatego prośmy Jezusa, aby napełnił swoim Duchem wszystkich ludzi.
Ześlij, o Chryste, swojego Ducha nam! (lub inna aklamacja)
Ty powiedziałeś: „Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali prawdę o grzechu. Ty powiedziałeś: „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy zrozumieli niewolę grzechu.
Ty powiedziałeś: „Jeśli Twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy umieli radykalnie odrzucić grzech.
Ty powiedziałeś: „Z serca człowieka wychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali korzenie grzechu.
Ty powiedziałeś: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy mogą was zatracić w piekle”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali konsekwencje grzechu.
Ty powiedziałeś: „To jest Krew moja, która będzie wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali drogę wyzwolenia z grzechu.
Ześlij na nas, Panie Jezu, swego Ducha. Niech będzie naszym przewodnikiem po drogach nawrócenia. Przemieniaj Jego mocą nasze serca, aby zostały oczyszczone z brudu grzechu i zdolne do pełnego oddania się Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Prośba o odpuszczenie grzechów i uwolnienie od ich skutków

Do Ciebie, źródła miłosierdzia, Boże, zbliżam się grzeszny, więc zechciej obmyć mnie, zbrukanego. O, Słońce sprawiedliwości, oświeć ślepego. O, Lekarzu wieczysty, uzdrów zranionego. O, Królu królów, odziej ograbionego. O, Pośredniku Boga i ludzi, pojednaj winnego. O, Dobry Pasterzu, nawróć błądzącego.
Daj, Boże, miłosierdzie nędznikowi, przebaczenie zbrodniarzowi, życie martwemu, usprawiedliwienie niezbożnemu, namaszczenie łaski zatwardziałemu. O, najłaskawszy, powstrzymaj uciekającego, pociągnij opornego, podnieś upadającego, podtrzymuj stojącego, prowadź idącego.
Nie zapominaj o zapominającym, nie opuszczaj opuszczającego, nie gardź grzeszącym. Bowiem grzesząc, Ciebie, Boże mój, obrażam, bliźniemu szkodzę, siebie nie oszczędzam. W tym wszystkim Ciebie obraziłem, Trójco doskonała. Jakoż dla słabości mojej błagam, abyś wejrzał nie na moją nikczemność, ale na Twoją dobroć niezmierzoną i odpuścił łaskawie, co uczyniłem, dając cierpienie za przeszłe grzechy i czujność usilną w przyszłości. Amen.

Modlitwa o dobrą spowiedź dla wszystkich

O, Duchu Przenajświętszy! Oświeć nasz umysł, abyśmy poznali wszystkie nasze grzechy. Porusz nasze serca, abyśmy za popełnione zło serdecznie żałowali. Pomóż nam szczerze i pokornie wyznać wszystkie grzechy. Wspieraj nas w dokładnym i gorliwym wypełnieniu zadośćuczynienia. Wzbudź i umacniaj w nas szczerą wolę unikania na przyszłość wszystkich grzechów i najbliższych do nich okazji. Prowadź nas do zdrojów miłosierdzia, które leczą i uzdrawiają nasze życie. Niech spotkanie z miłosiernym Ojcem i sakramentalny udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, wyprostuje ścieżki naszego życia i umocni nas na drodze do świętości. Amen.