ŻYWY RÓŻANIEC – to międzynarodowy ruch religijny o charakterze modlitewnym, którego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w nim opiera się o przynależność do grupy określanej mianem Róży Różańcowej.

Każdy członek Róży Żywego Różańca przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańca.

Róża różańcowa to wspólnota 20 osób, z których każda odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca Świętego według otrzymanej w Parafii tajemnicy i w określonej intencji. Różom Różańcowym patronują święci Patronowie.

Tajemnice Różańcowe – jest ich 20 po 5 w każdej z 4 części Różańca (Radosne, Światła, Bolesne oraz Chwalebne).

Każdy z 20 Członków wspólnoty różańcowej odmawia swoją tajemnicę różańcową, a cała Róża Różańcowa odmawia w ten sposób cały Różaniec.

Każdy Członek Róży Różańcowej ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Aby było to możliwe, niezbędne jest odmówienie przypisanej dziesiątki różańca danego dnia oraz pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, co związane jest z regularną spowiedzią stanowiącą gwarancję braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu ciężkiego.

Program duchowy róż Żywego Różańca obejmuje między innymi wspieranie misyjnej działalności Kościoła, troskę o wierność nauczaniu Kościoła, wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej, krzewienie modlitwy różańcowej oraz troskę o wzrost wiary w ludzkich duszach.

W naszej Parafii jest 5 Róż Różańcowych – 3 Róże żeńskie, 1 Róża męska, 1 Róża młodzieżowa.
– Pani Bronisławy Wilk – Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
– Pani Anny Sidorskiej – Matki Bożej Częstochowskiej
– Pani Heleny Sidorskiej – Matki Bożej Gromnicznej, Ofiarowania Pańskiejgo
– Pana Mieczysława Solon – św. Józefa.
– Róża św. Agaty