Dzieło Pomocy Powołaniom

Dzieło Pomocy Powołaniom jest Ruchem Katolickim, którego celem jest niesienie pomocy osobom powołanym do Służby Bożej poprzez:

– prośbę skierowaną do Pana Boga o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne,

– troskę o kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego, na każdym etapie ich formacji,

– odpowiedzialność za wszystkich, którzy już zostali wyświęceni lub konsekrowani.

Do intencji ogólnych całego DPP można dołączyć intencję szczegółową za szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny, za miejscowego duszpasterza, o powołania misyjne, itp.).

Rodzaj i częstotliwość modlitwy określa każdy sam i spełnia według aktualnych możliwości. Może to być nawet jedno: „Zdrowaś Maryjo” raz na jakiś czas, może być coś więcej. Zobowiązanie to, nie pociąga za sobą odpowiedzialności w sumieniu, tzn. nie trzeba się spowiadać z ewentualnych zaniedbań. Nie chodzi tu o pomnożenie grzechów, lecz o pomnożenie dóbr duchowych.

Do wspólnoty Dzieła Pomocy Powołaniom można przystąpić w naszej Parafii należy wypełnić deklarację i podjąć modlitwę w intencjach powołaniowych.

Do DPP włączyć może się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych.

Alumni, kilka razy w roku odwiedzają parafie Archidiecezji Przemyskiej i spotykają się z członkami DPP, wyrażając im swoją wdzięczność jakimś drobnym znakiem.

Msza Święta w intencji Członków Wspólnoty DPP odprawiana jest w każdy czwatek w Przemyskim Wyższym Seminarium Duchownym.

Informacje o inicjatywie modlitwy w intencji powołań i Seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

W naszej Parafii w intencji powołań i Seminarzystów, a także całego Duchowieństwa i Zgromadzeń Zakonnych Archidiecezji Przemyskiej modlimy się w I czwartek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Kilka słów o Patronie i modlitwa więcej…

Modlitwa Pawła VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę.

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.

Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi, i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi – Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu – zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom – oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy – uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn – przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. Amen.

Litania do Błogosławionego Ks. Jana Balickiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty Boże

Święta Trójco Jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami

Święty Józefie

Święty Józefie Sebastianie

Święty Janie z Dukli

Błogosławiony Janie Balicki

Sługo miłosiernego Ojca

Sługo uniżonego Pana

Sługo uległy Duchowi Świętemu

Sługo cichy i pokorny

Mistrzu żywej wiary

Mistrzu mocnej nadziei

Mistrzu ofiarnej miłości

Mistrzu wytrwałej modlitwy

Kapłanie roztropny

Kapłanie sprawiedliwy

Kapłanie Wstrzemięźliwy

Kapłanie mężny

Kapłanie posłuszny

Ojcze zagubionych

Ojcze wzgardzonych

Orędowniku grzeszników

Przewodniku szukających drogi

Apostole Królestwa Pokoju

Głosicielu miłosierdzia

Gorliwy wychowawco

Cierpliwy spowiedniku

Wierny synu Kościoła

Czcicielu Bogarodzicy

Wzorze pokory

Pasterzu według Serca Bożego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Błogosławiony Janie Balicki

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem Błogosławionego Jana, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.