Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów. Samo słowo ministrant wywodzi się od łacińskiego słowa „ministro, ministrare”  które oznacza “służyć, usługiwać”. Ministrant usługuje zatem kapłanowi, gdy przygotowany jest ołtarz i   dary ofiarne potrzebne do sprawowania ofiary Mszy Świętej.

Ministrant jest również tym, który niesie znaki czyli pewne określone, niezbędne w liturgii przedmioty. One to przedstawiają i wskazują zebranym ludziom inną rzeczywistość. Ponadto ministrant jest także tym, który sam powinien być wyraźnym znakiem, a mianowicie, poprzez służenie, strój i zachowanie winien wskazywać, iż każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych obecnych w kościele.

Do grupy ministrantów przyjmowani są chłopcy po I Komunii Świętej.

Pomyśl, co możesz zrobić dla Pana Jezusa?

Pomódl się, może usłyszysz taki cichy głos…

zachętę by przystąpić do grupy Ministrantów

i dorastać bliżej Pana Boga.

Zasady Ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Liturgiczna Służba Ołtarza – informacje Archidiecezjalne więcej…