Modlitwa o trzeźwość w Ojczyźnie

Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.

Modlitwy – więcej modlitw w internecie

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym

Duszpasterstwo Trzeźwości

Modlitwa przebłagalna

Panie Jezu Chryste, przeniknięci uczuciem najgłębszej czci, pragniemy przepraszać Cię za wszystkie zniewagi i nieuszanowanie Twojej świętej woli zawartej w przykazaniach i świętej Ewangelii. W szczególny sposób pragniemy wynagrodzić Ci za wszystkie grzechy spowodowane nadużywaniem alkoholu. Stają się one społeczną klęską naszego narodu:
Przepraszamy Cię, Panie! (lub inna aklamacja)
za grzechy nasze i naszych bliźnich;
za zaniedbywanie codziennej modlitwy;
za opuszczanie Mszy świętej w niedziele i święta;
za znieważanie Twojego Imienia świętego;
za czynienie dni świętych dniami szczególnego pijaństwa;
za znieważanie sakramentu małżeństwa;
za ból zadawany członkom rodziny alkoholików;
za lekceważenie przykazań Bożych;
za pijaństwo młodzieży;
za częstowanie alkoholem małych dzieci;
za zgorszenia spowodowane przez pijanych;
za przekleństwa i złorzeczenia wypowiadane po pijanemu;
za kradzieże i zbrodnie dokonane pod wpływem alkoholu;
za wypadki i kalectwa spowodowane przez pijanych kierowców;
za niszczenie własnego zdrowia alkoholem;
za nieskromne myśli i pożądania pobudzone alkoholem;
za zdrady małżeńskie spowodowane alkoholem;
za marnowanie pieniędzy i innych rzeczy materialnych na alkohol;
za tych, którzy nielegalnie produkują i sprzedają alkohol;
za obojętność wobec potrzebujących pomocy;
za wszelkie grzeszne skutki nadużywania alkoholu.
Pieśń Przed oczy Twoje winy nasze składamy albo Święty Boże albo Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu.

Wezwania błagalne

Polecamy Ci, Panie Jezu Chryste, wszystkich zagrożonych plagą pijaństwa. Zawierzamy Ci poszczególne osoby i ich rodziny, a także ustanawiających prawa i czuwających nad porządkiem publicznym. Pomóż wszystkim przeciwstawić się fali zła, jaka rozlewa się przez nadużywanie alkoholu:
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie! (lub inna aklamacja)
aby kierujący narodem dostrzegli grozę klęski pijaństwa;
aby nasz naród wypełnił Śluby Jasnogórskie;
aby wszyscy podjęli wysiłek przeciwdziałania alkoholizmowi;
aby rodzice wychowywali swoje dzieci w trzeźwości;
aby wykorzenione zostały poniżające zwyczaje pijackie;
aby jak najwięcej Polaków z miłości do bliźnich wyrzekło się używania alkoholu;
aby rozwijały się wspólnoty trzeźwościowe w naszych parafiach;
abyśmy przez życie wstrzemięźliwe i czyste stali się rzeczywistym darem dla Ciebie;
aby zniknęli z naszych ulic pijący i nietrzeźwi ludzie;
aby zapanowały zdrowe obyczaje w całym społeczeństwie;
aby wszyscy ludzie cieszyli się swoją trzeźwością.
Najmiłosierniejszy nasz Zbawicielu! Błagamy Cię o siłę woli i światło umysłu dla nas wszystkich, a w szczególności dla naszych zagubionych braci, którzy w morzu pijaństwa poniżają swoją godność, niszczą szczęście innych i Ciebie zasmucają. Daj niewolnikom nałogu opamiętanie i zwycięstwo, a wolnym od niego udziel mężnego i radosnego wytrwania w trzeźwości. Obdarz nas umiejętnością podtrzymania słabych, aby nie upadali. Otrzyj łzy matek, dzieci i młodzieży, niewinnych ofiar alkoholizmu. Racz wyrwać ze szponów pijaństwa naszych rodaków, aby w pokoju i trzeźwości budowali pomyślną przyszłość wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.