29 maja – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ODPUST W PARAFII

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

29 maja UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 24, 46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus „został uniesiony do nieba”. Nie oznacza to jednak, że odszedł od swoich uczniów. Nadal bowiem „współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”. Patrząc na to, co dzieje się po Wniebowstąpieniu Jezusa należy wręcz powiedzieć, że On poszedł do Nieba, aby jeszcze bardziej z nami być. Tak: ziemskie życie Boga w postaci zwykłego człowieka nie było szczytem obecności Boga na ziemi. To dopiero teraz jest ten szczyt! Można wręcz odnieść wrażenie, że Bóg w historii świata nieustannie nasila swoją obecność i swoje działanie. To jest nauka płynąca z tajemnicy Wniebowstąpienia.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 29 maja – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA ODPUST W GÓRZANCE. Msza Święta pierwsza o godz 8:00 i główna odpustowa o godz. 12:00, której będzie przewodniczył Ks. Stanisław Kozioł z Rudenki. Nabożeństwo majowe przed Sumą.

1a. Trwamy na modlitwie nowenną przed UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – trzeci dzień.

1b. W niedzielę 22 maja w Lyonie odbyła się beatyfikacja – dziś już błogosławionej Pauliny Jaricot – założycielki Wspólnoty Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych. Módlmy się o nasze uświęcenie przez modlitwę różańcową i ofiarę na rzecz misji zagranicznych.

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2. W poniedziałek 30 maja – wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika – Msza Święta z majówką i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00.

3. We wtorek 31 maja – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta z majówką i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00.

4. W środę 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna, męczennika – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00 w intencji dzieci i młodzieży o przylgnięcie do Pana Jezusa.

5. W czwartek 2 czerwca – I czwartek miesiąca – módlmy się w intencji nowo wyświęconych Diakonów i Diakonów przygotowujących się do przyjęcia Święceń Kapłańskich, módlmy się w intencji Księdza Proboszcza i Księży przeżywających rocznice święceń kapłańskich, wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00.

6. W piątek 3 czerwca – I piątek miesiąca, wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00, spowiedź od 17:30.

7. W sobotę 4 czerwca – I sobota miesiąca, wspomnienie św. Piotra z Werony, prezbitera i męczennika – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Różaniec Fatimski o godz. 18:00. Zakończenie nowenny do Ducha Świętego.

8. W niedzielę 5 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

22 maja – VI niedziela wielkanocna

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

22 MAJA 2022 – BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEJ PAULINY JARICOTT

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

Modlitwy do św. Rity – Nowenna 13-21 dzień każdego miesiąca.

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

22 maja VI niedziela Wielkanocna

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 14, 23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Nie ma już powodów do lęku, takiego destrukcyjnego, który utrudnia życie, a nie tylko ostrzega przed realnym niebezpieczeństwem. Jezus daje nam pokój, który opiera się na Miłości Boga do nas. To nie jest „spokój”, albo chwilowe „zawieszenie broni”. To jest pokój wieczny, bo oparty na wiecznej Miłości Boga.

Mówi się, że „jak trwoga, to do Boga”. A może jest raczej tak, że „jak trwoga”, to Bóg przychodzi sam. Bóg bardzo chce „przebywać” w nas. By jednak mogło tak być, potrzebna jest nasza zgoda, która wyraża się przyjęciem Jego nauki. Boga bowiem przyjmujemy faktycznie dopiero wtedy, gdy przyjmujemy jednocześnie Jego Obecność, Jego Miłość i Jego Mądrość.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 22 maja – VI niedziela Wielkanocna. Msze Święte 8:00 i 11:00, Nabożeństwo majowe Litania loretańska i dziesiątek Różańca o godz. 10:30. O godz. 11:00 uroczystość Pierwszej Komunii Świętej – módlmy się za te dzieci, które przyjmą Pana Jezusa do swojego serca po raz pierwszy. I my uwielbiajmy Pana Jezusa, który mieszka w nas.

1a. W niedzielę 22 maja – wspomnienie św. Rity z Casscia, zakonnicy – orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych – prośmy św. Ritę o wstawiennictwo, dziękujmy Panu Bogu i św. Ricie za życie Księdza Piotra. Święta Rita nieraz uratowała życie Księdza Proboszcza. Św. Rito módl się za nami.

Modlitwy do św. Rity – Nowenna 13-21 dzień każdego miesiąca.

1b. W niedzielę 22 maja – w Lyonie – beatyfikacja św. Pauliny Jaricot – założycielki Wspólnoty Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych. Módlmy się o nasze uświęcenie przez modlitwę różańcową i ofiarę na rzecz misji zagranicznych.

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

2. W poniedziałek 23 maja – św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

3. We wtorek 24 maja – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

4. W środę 25 maja – wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła św. Grzegorza VII, papieża, św. Magdaleny Zofii Barat, dziewicy (Patronki Parafii – Warszawa-Grabów) – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

5. W czwartek 26 maja – wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

6. W piątek 27 maja – wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa – Msza Święta z majówką o godz. 18:00. Początek nowenny przed UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

7. W sobotę 28 maja – wspomnienie św. Germana z Paryża, biskupa – Msza Święta z majówką i nowenną do Ducha Świętego o godz. 18:00.

8. W niedzielę 29 maja – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA ODPUST W GÓRZANCE. Msza Święta pierwsza o godz 8:00 i główna odpustowa o godz. 12:00, której będzie przewodniczył Ks. Stanisław Kozioł z Rudenki. Nabożeństwo majowe przed Sumą.

15 maja – V niedziela wielkanocna

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR – JEST JUŻ Z NAMI

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

22 MAJA 2022 – BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEJ PAULINY JARICOTT

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

Modlitwy do św. Rity – Nowenna 13-21 dzień każdego miesiąca.

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

15 maja V niedziela Wielkanocna

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 13, 31-33a. 34-35

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Największym uwielbieniem Boga jest Miłość. Ona jest najpiękniejszym hymnem na Jego cześć, bo jakby wyśpiewuje Jego samego. Miłość jest najwyższą formą modlitwy, bo jest doświadczeniem Boga na własnej skórze. Dlatego jest nowym i właściwie jedynym przykazaniem. Kto naśladuje Miłość Jezusa, ten przestrzega wszystkie „stare” przykazania.

Jezus jest najlepszym na świecie mistrzem Miłości. Wszyscy inni nauczyciele tego najwspanialszego sposobu życia nie dorastają Mu do pięt. Dlatego szczęśliwi są ci, którzy Go znają.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 15 maja – V niedziela Wielkanocna. Msze Święte 8:00 i 11:00. Różaniec 10:30, Nabożeństwo majowe Litania loretańska.

1a. Ostatni dzień nowenny (trwającej od soboty 7 maja) o jedność Kościoła Chrystusowego – nowenną do św. Andrzeja Boboli prezbitera i męczennika przygotowując się na przeżycie liturgicznej uroczystości ku Jego czci.

2. W poniedziałek 16 maja – uroczystość św. Andrzeja Boboli prezbitera i męczennika, Patrona Polski – Msza Święta z majówką o godz. 18:00. Módlmy się, aby dołączył do grona GŁÓWNYCH PATRONÓW POLSKI. Módlmy się o obronę polskich granic, módlmy się za straż graniczną, módlmy się za Polskę i Polaków, módlmy się za Wojsko Polskie, módlmy się o pokój w Polsce i na świecie. Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami.

3. We wtorek 17 maja – wspomnienie bł. Antoniny Mesina, męczennica – Mszy Świętej nie będzie, proszę o 18:00 przyjść na majówkę.

4. W środę 18 maja – wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera – Mszy Świętej nie będzie, proszę o 18:00 przyjść na majówkę.

5. W czwartek 19 maja – wspomnienie św. Kryspina z Viterbo, zakonnika – Mszy Świętej nie będzie, proszę o 18:00 przyjść na majówkę..

6. W piątek 20 maja – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera – Mszy Świętej nie będzie, proszę o 18:00 przyjść na majówkę.

7. W sobotę 21 maja – wspomnienie św. Jana Nepomucena prezbitera i męczennika oraz św. Eugeniusz de Mazenod, biskupa Marsylii, założyciela i generała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – módlmy się w intencji Misjonarzy, szczególnie Ojca Artura Piwowarczyka z Gdańska – mianowanego przez Papieża Franciszka – Misjonarzem Miłosierdzia – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

8. W niedzielę 22 maja – VI niedziela Wielkanocna. Msze Święte 8:00 i 11:00, Nabożeństwo majowe Litania loretańska i dziesiątek Różańca o godz. 10:30. O godz. 11:00 uroczystość Pierwszej Komunii Świętej – módlmy się za te dzieci, które przyjmą Pana Jezusa do swojego serca po raz pierwszy. I my uwielbiajmy Pana Jezusa, który mieszka w nas.

8a. W niedzielę 22 maja – wspomnienie św. Rity z Casscia, zakonnicy – orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych – prośmy św. Ritę o wstawiennictwo, dziękujmy Panu Bogu i św. Ricie za życie Księdza Piotra – św. Rita – nieraz uratowała życie Księdza Proboszcza. Św. Rito módl się za nami.

Modlitwy do św. Rity – Nowenna 13-21 dzień każdego miesiąca.

8b. W niedzielę 22 maja – w Lyonie – beatyfikacja św. Pauliny Jaricot – założycielki Wspólnoty Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych. Módlmy się o nasze uświęcenie przez modlitwę różańcową i ofiarę na rzecz misji zagranicznych.

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

8 maja – IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR – JEST JUŻ Z NAMI

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

22 MAJA 2022 – BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEJ PAULINY JARICOTT

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

Modlitwy do św. Rity – Nowenna 13-21 dzień każdego miesiąca.

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

8 maja IV niedziela Wielkanocna DOBREGO PASTERZA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 10, 27-30

Jezus powiedział:

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Aby być „z owiec Jezusa” trzeba zgodzić się na przynależność do Niego, a to zakłada poddanie się Jemu. Nie oznacza to, że mamy wyłączyć własną wolę. Chodzi o uznanie wyższości Boga nad nami, także w pewnych konkretnych decyzjach.

To właśnie stanowi częsty powód braku wiary Jezusowi: że nie chcemy być od nikogo zależni. Ale to jest niemożliwe – zawsze jesteśmy od kogoś zależni. Chodzi więc o to, aby być zależnym od kogoś, kto naprawdę o nas dba, jak dobry pasterz, a nie od kogoś, kto nie przejmuje się specjalnie naszym losem.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 8 maja – IV niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza, w Kościele Katolickim obchodzony będzie 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, pod hasłem: „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”. Msze Święte 8:00 i 11:00. Różaniec 10:30, Nabożeństwo majowe Litania loretańska. Dziś dzień imienin Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka – módlmy się w Jego intencji.

1a. Od soboty 7 maja modlimy się o jedność Kościoła Chrystusowego. Przez nowennę do św. Andrzeja Boboli przygotowujemy się na przeżycie liturgicznego święta św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika.

2. W poniedziałek 9 maja – uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

2a. W poniedziałek 9 maja – odpust ku czci św. Stanisława w Uhercach Mineralnych – główna Msza Święta o godz. 11:00.

3. We wtorek 10 maja – wspomnienie św. Jana z Avili, prezbitera i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 18:00 z majówką.

4. W środę 11 maja – wspomnienie św. Franciszka de Hieronimo, prezbitera – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

5. W czwartek 12 maja – wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa lub wspomnienie św. Pankracego, męczennika – Msza Święta majówką o godz. 18:00.

6. W piątek 13 maja – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej – 105 rocznica objawień w Fatimie w 1917 roku, także wspomnienie św. Serwacego, 41 rocznica zamachu na św. Jana Pawła II, początek nowenny do św. Rity – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

Modlitwy do św. Rity – Nowenna 13-21 maja każdego miesiąca.

7. W sobotę 14 maja – święto św. Macieja, apostoła, w Sanoku – wspomnienie Matki Bożej Pocieszenia, w Warszawie uroczystość Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy, Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

8. W niedzielę 15 maja – V niedziela Wielkanocna. Msze Święte 8:00 i 11:00. Różaniec 10:30, Nabożeństwo majowe Litania loretańska.

1 maja – III Niedziela Wielkanocna

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR – JEST JUŻ Z NAMI

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

22 MAJA 2022 – BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEJ PAULINY JARICOTT

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

1 maja III niedziela Wielkanocna

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 21, 1-19

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.

A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»

Odpowiedzieli Mu: «Nie».

On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»

Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego: «Paś baranki moje».

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»

Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego: «Paś owce moje».

Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Apostołowie wrócili na swój brzeg morski i do swoich łodzi. Jezus jednak przyszedł tam za nimi po swoim zmartwychwstaniu. Przyszedł i wszystko w nich odnowił. Zmartwychwstała w nich nadzieja i miłość. Ale nie był to powrót do przeszłości. Teraz już Piotr nie mówi Jezusowi: „Odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny”. Przeciwnie! Szybko do Niego popłynął, a potem powiedział: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Jezus zawsze idzie za nami, szuka nas i dba o nas jak o dzieci. Dzięki temu nawet największe odejście od Niego nie stawia nas nigdy w punkcie wyjścia.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 1 maja – III niedziela Wielkanocy Niedziela Biblijna, rozpoczyna Tydzień Biblijny (1-7 maja 2022 r.) pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”, cytat przewodni: „Jezus stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam”. Msze Święte 8:00 i 11:00. Różaniec 10:30, Nabożeństwo majowe Litania loretańska i zmiana tajemnic różańcowych po obu Mszach Świętych.

1a. W niedzielę 1 maja – wspomnienie św. Józefa Robotnika dzień modlitw za ludzi pracy.

2. W poniedziałek 2 maja – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła i św. Zygmunta – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

3. We wtorek 3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – Msza Święta o godz. 8:00 i 18:00 z majówką.

4. W środę 4 maja – wspomnienie św. Floriana, męczennika – Msza Święta z majówką o godz. 18:00.

5. W czwartek 5 maja – I czwartek miesiąca, wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera – Msza Święta majówką o godz. 8:00.

Litania-do-bl.-Jana-Wojciecha-Balickiego

6. W piątek 6 maja – I piątek miesiąca, Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba – Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Józefa Sebastiana Pelczara, o godz. 18:00, spowiedź od godz. 17:30. W zakrystii można składać intencje do modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa Sebastiana Pelczara.

7. W sobotę 7 maja – I sobota miesiąca, wspomnienie bł. Gizeli, kseni – Msza Święta z majówką i różańcem fatimskim o godz. 8:00.

7a. W dniachh 7-15 maja modlimy się o jedność Kościoła Chrystusowego. Przez nowennę do św. Andrzeja Boboli przygotowujemy się na przeżycie liturgicznego święta św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika.

8. W niedzielę 8 maja – IV niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza, w Kościele Katolickim obchodzony będzie 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, pod hasłem: „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”. Msze Święte 8:00 i 11:00. Różaniec 10:30, Nabożeństwo majowe Litania loretańska. W niedzielę 8 maja przypadają imieniny Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka – módlmy się w Jego intencji.