30 maja – uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – CZERWIEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

30 MAJA – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Z trudem przychodzi nam uznać, że możemy liczyć na Jezusa, bo On jest z nami. Raczej jesteśmy skłonni myśleć: wierz w Boga, ale licz na siebie. Jeżeli liczymy tylko na siebie, to nawet jeśli Pan Jezus uczyni coś w naszym życiu, to tego nie zauważymy – będziemy przypisywać to sobie, albo tak zwanemu przypadkowi. A Jezus jest w naszym życiu i działa! Nie postępuje zawsze po naszej myśli, bo nie da się ukryć, że jest „trochę” mądrzejszy od nas i patrzy na nas i na nasze życie z dużo szerszej perspektywy niż my patrzymy. Tu raczej chodzi o to, byśmy to my przyłączyli się do Niego żyjącego i działającego w świecie, a nie żeby On przyłączał się do nas.

Jezus nigdy nas nie zostawił. To my zostawiamy Jego, zapominając o Jego nauce. Może dlatego chciał, byśmy przekazywali innym Jego naukę: ucząc innych utrwalimy sobie Jego naukę.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

30 MAJA – NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJSWIETSZEJ – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – rozważamy dziś tajemnicę Trójcy Przenajświętszej – Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego – którzy tworzą jedno. Dają nam dziś wzór miłości, ofiary z miłości i pocieszenia, by odbić się od dna swojego grzechu i zła. Duch Święty przenika nasze serca i myśli i budzi w nas niepokój, wzywa nas do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, wzywa nas do szybkiego pojednania w rodzina i w sąsiedztwie. Niech Łaska Boża towarzyszy nam nieustannie.

SONY DSC

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 maja – uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania Loretańska godz. 10:30.

2. W poniedziałek 31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 19:00.

3. We wtorek 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna męczennika – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

4. W środę 2 czerwca – Mszy Świętej nie będzie.

5. W czwartek 3 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało), Msza Święta o godz. 8:00 i procesja do 4 ołtarzy w dół wsi (w kierunku Wołkowyi) z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, druga Msza Święta o godz. 11:00.

6. W piątek 4 czerwca – pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od godz. 18:30, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00. W Oktawie Bożego Ciała – codziennie procesja wokół kościoła.

7. W sobotę 5 czerwca – pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Różańcem Fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 6 czerwca – X niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic Różańcowych.

9. Stajemy dziś wobec tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Jak zrozumieć obecność JEDNEGO BOGA w TRZECH OSOBACH? Tajemnica ta mieści się w znaku Krzyża Świętego, który wykonujemy dotykając wyraźnie czoła, ramion i serca – W IMIĘ OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. Możemy też patrzeć na koło podzielone na 3 części – oznaczające BOGA OJCA, BOGA JEZUSA CHRYSTUSA, BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO.

Oczami serca i oczami fizycznie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – wpatrywać się będziemy w Hostię Świętą – by odkryć i przeżywać tajemnicę PANA JEZUSA – BOGA ŻYWEGO ukrytego pod POSTACIĄ CHLEBA.

Niech Bóg Ojciec, Syn Boży – Jezus Chrystus i Duch Święty rozpalają nasze serca i dodają wiary i zdolności do coraz większej miłości Boga i bliźniego oraz autentycznej modlitwy za siebie nawzajem – wszyscy za wszystkich w naszej społeczności Parafialnej i wiejskiej i przyjaciół Górzanki.

10. CZERWIEC 2021 r. – STOJĄ JUŻ RUSZTOWANIA – ROZPOCZYNAMY kolejny etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii na bocznej (południowej) ścianie nawy, także odnawiany będzie łaciński ołtarz główny. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT.

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

23 maja – uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

23 MAJA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 15, 26-27; 16, 12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Nie da się „znieść” od razu wszystkiego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Oczywiście nie dlatego, by to było takie straszne. Wręcz przeciwnie! To jest tak wspaniałe. Dobro i miłość, w świecie zniszczonym przez zło, muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały całkowicie odrzucone. I tak Jezus naraził się swoją miłością i dobrocią! A co by było, gdyby od razu objawił wszystko i nic nie zostawił Duchowi Świętemu!

Zauważmy więc jak ważny jest Duch Święty. Dlatego Jezus daje nam Go. Chodzi więc o to, byśmy chcieli i umieli z Nim współpracować. Tym bardziej, że to nie jest trudne. Wymaga tylko determinacji w poszukiwaniu prawdy, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

23 MAJA – NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – w jednej wspólnocie, w jednej społeczności, złączeni w jednej wierzy, w wyznawaniu Chrystusa Zmartwychwstałego i Wniebowstępującego – dziś przyjmijmy DUCHA ŚWIĘTEGO.

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 23 maja – uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Msze Święte o godz. 7:00, 11:00 i 18:00 z Litanią Loretańską. Dziś dwoje dzieci z naszej Parafii przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej w kościele w Wołkowyi. Módlmy się do Ducha Świętego by prowadził nowo-wyświęconych Kapłanów Archidiecezji Przemyskiej, dzieci Pierwszo Komunijne, naszych bliskich i przyjaciół i nas samych.

2. W poniedziałek 24 maja – święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła i wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych, Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

3. We wtorek 25 maja – wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła, św. Grzegorza VII, papieża, św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy, św. Magdaleny Zofii Barat, dziewicy, Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

4. W środę 26 maja – wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera, Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5. W czwartek 27 maja – święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00. Módlmy się w intencji Księdza Proboszcza i Kapłanów Archidiecezji Przemyskiej.

6. W piątek 28 maja – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00. W tym dniu 40 rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Polski – Prymasa Tysiąclecia – rozważajmy Jego nauczanie.

7. W sobotę 29 maja – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

8. W niedzielę 30 maja – uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania Loretańska godz. 10:30.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

16 maja 2021 – uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – odpust w naszej Parafii

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MISJE ŚWIĘTE ZAKOŃCZONE

Dziękujmy Bogu Ojcu Wszechmogącemu za dar posługi misyjnej Ojca Zbigniewa Bruzi. Dziękujmy dar odnowienia naszych serc, dziękujmy za dar pojednania w Parafii, dziękujmy za dar Adoracji Najświętszego Sakramentu, dziękujmy za wspólną modlitwę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początki, teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

16 MAJA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ODPUST W PARAFII

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 16, 15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

„Kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Oczywiście nie za karę. Potępienie jest naturalną konsekwencją odrzucenia Ewangelii. Bez Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu przez Jezusa – Syna Bożego, nie ma przed człowiekiem innej perspektywy jak potępienie. Jest tak dlatego, że każdy człowiek prędzej czy później stanie wobec rzeczywistości swoich win i wobec własnej niedoskonałości. Tej rzeczywistości może zaradzić tylko to, co zawiera Ewangelia – prawda o Bogu kochającym człowieka aż do szaleństwa Krzyża. Jeśli człowiek odrzuci tę prawdę, wybierze potępienie.

Głośmy więc Ewangelię z całych swoich sił, ale wpierw pozwólmy, by ona przesiąkła do samej głębi naszych serc.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

16 MAJA – NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – umocnieni 8 dniami Misji Świętych w naszej Parafii wpatrujemy się w niebo. Wzrokiem śledzimy, jak Pan Jezus Wstępuje do swego Królestwa w niebie i zasiada po Prawicy Ojca – Boga Ojca.

W ostatnich swoich słowach po zmartwychwstaniu, a tuż przed wniebowstąpieniem Pan Jezus mówi: „IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ WSZELKIEMU STWORZENIU”.

Naszym zadaniem jest nie tyle wpatrywanie się w niebo, a głównie słuchanie lub czytanie Słowa Bożego, karmienie się Najświętszą Eucharystią – Komunią Świętą i przekazywanie innym wiary.

Mocą Ducha Świętego jesteśmy zdolni by wyjść do ludzi i głosić to co przeżywamy dzięki wierze i praktykom religijnym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 maja – uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa – Msze Święte o godz. 8:00 i 12:00 z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską. Odpust w naszej Parafii, który można ofiarować w za jedną osobę zmarłą, o zbawienie jej duszy, lub o darowanie kar doczesnych (za siebie).

1a. Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za dar posługi misyjnej Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz dar odnowienia naszych serc.

2. W poniedziałek 17 maja – przeniesiona uroczystość św. Andrzeja Boboli – Współpatrona Polski, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

3. We wtorek 18 maja – wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego oraz wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

4. W środę 19 maja – Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5. W czwartek 20 maja – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5a.  W czwartek 20 maja – módlmy się w intencji Ks. Bp Stanisława Jamrozka w rocznicę jego święceń biskupich, które przyjął w 2013 r.

6. W piątek 21 maja – wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy oraz wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

6a. W piątek 21 maja – módlmy się w intencji Ks. Abp Adama Szala w rocznicę jego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

7. W sobotę 22 maja – wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

7a. W sobotę 22 maja – w Wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu święcenia kapłańskie Diakonów. Módlmy się w ich intencji. Wśród neoprezbiterów będzie ks. Gerard Terech z Gwizdowa.

8. W niedzielę 23 maja – uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Msze Święte o godz. 7:00 i 18:00. Litania Loretańska po wieczornej Mszy Świętej.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

8-16 MAJA 2021 – MISJE ŚWIĘTE I ODPUST W PARAFII

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MISJE ŚWIĘTE ROZPOCZĘTE

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

9 MAJA – VI NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Czy można wyobrazić sobie miłość Boga Ojca do Syna Bożego? To jest coś, co przewyższa wszelkie ludzkie wyobrażenia! A taką właśnie miłością Jezus pokochał nas. Dlatego nazywa nas przyjaciółmi, nie sługami i dzieli się z nami tym, co usłyszał od Ojca. Z tego też powodu wybrał nas i przeznaczył na to, abyśmy przynosili trwały owoc.

A co my na to? Czy odpowiemy przyjaźnią na przyjaźń Jezusa do nas? Czy damy się wybrać przez Niego? Być przyjacielem Boga – czy to nie cudowne? Czy może się przytrafić człowiekowi coś wspanialszego? Pomyślmy o tym. Warto zadać sobie te pytania i lepiej się zastanowić, zanim znów odrzucimy przyjaźń Boga przez grzech. Ale pamiętajmy: przyjaźń z Bogiem nie ma nas skrępować. Ona ma nam nadać nową jakość, którą jest świętość, czyli podobieństwo do Boga.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

9 MAJA – VI NIEDZIELA WIELKANOCY – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – dziś w Ewangelii słyszymy i czytamy Słowa Pana Jezusa:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

To jest wezwanie bezpośrednio od Pana Jezusa „Trwajcie w miłości mojej” i dalej „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

„Gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – oddaje życie, oddaje czas, oddaje siły – czyli z miłością i z sercem jest przy mamie, tacie, siostrze, bracie, kimś z rodziny, pomoże sąsiadowi, albo Księdzu w pracach porządkowych. Oddać życie – pomóc komuś to znaczy zrezygnować ze swoich planów, oglądania telewizji, porządków w swoim ogródku…

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

ADORACJA: od poniedziałku do piątku – po wieczornej Mszy św.

SPOWIEDŹ: od poniedziałku do piątku – 30 min przed Mszą św.

Sobota, 8 maja – uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Eucharystia nasze DOBRO!

Kościół żyje dzięki Eucharystii (JP II, EE 1)

Uroczyste rozpoczęcie Misji świętych

18.00 – Nabożeństwo majowe

   Msza św. z nauką ogólną

Nauka stanowa dla młodzieży

Niedziela, 9 maja – VI niedziela wielkanocna

Eucharystia nasza MIŁOŚĆ!

Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. (JP II, EE 1)

  8.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.00 – Msza św. z nauką ogólną

15.00 – Msza św. w Łopience

18.00 – Nabożeństwo do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin.

Nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

Poniedziałek, 10 maja

Eucharystia nasz SKARB!

Eucharystia (…) jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. (JP II, EE 9)

Grzech i Boże miłosierdzie

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce Najświętszego Serca Pana Jezusa przy domu p. Rozalii i Piotra Sidorskich

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Wtorek, 11 maja

Eucharystia nasza WIĘŹ!

Zachowanie w pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii… (JP II, EE 36)

Pojednanie z bliźnimi

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce św. Jana Nepomucena przy plebanii

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Środa, 12 maja – wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa oraz wspomnienie św. Pankracego, męczennika

Eucharystia nasz CEL!

Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. (JP II, EE 59)

Dzień postu.

Sprawy ostateczne człowieka

9.00 – Odwiedziny chorych w domach

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce św. Antoniego
na krzyżówce

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Czwartek, 13 maja – wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej , 40 rocznica zamachu na św. Jana Pawła II

Eucharystia nasze ŻYCIE!

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii (…) posiada (życie wieczne) już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni… (JP II, EE 18)

Dzień opowiedzenia się
za Chrystusem

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce na granicy parafii Wołkowyja

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Piątek, 14 maja – święto św. Macieja Apostoła

Eucharystia nasza MISJA!

Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża i z Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa. (JP II, EE 22)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy krzyżu w Woli Górzańskiej

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

      Odnowienie przysięgi małżeńskiej

Sobota, 15 maja

Maryja – NIEWIASTA EUCHARYSTII!

Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. (JP II, EE 57)

Dzień maryjny

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Uroczyste zakończenie misji świętych. Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym

NIEDZIELA, 16 maja UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Msza Święta o godz. 8:00

MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA O GODZ. 12:00

Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

2 maja – V NIEDZIELA WIELANOCY

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

JUŻ 8 MAJA O GODZ. 18:00 – ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

2 MAJA – V NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Cenimy sobie różne przynależności. Zabiegamy o nie, gdy one nas nobilitują, albo dają odpowiednie wsparcie, albo gwarantują określone zyski. Czy nie za mało jednak cenimy sobie przynależność do Jezusa? On chce byśmy byli w Niego wszczepieni, to znaczy byśmy z Niego czerpali wszystko, co jest nam niezbędne do pełni życia. On nam daje pokarm najlepszej jakości. Wprawdzie czasami boleśnie nas oczyszcza i „przycina”, ale zawsze po to, byśmy żyli jeszcze pełniej.

Tak czy owak musimy być w coś (w kogoś) wszczepieni. Warto więc wszczepić się w najlepsze drzewo. A czy jest ktoś lepszy od Jezusa?

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

2 MAJA – V NIEDZIELA WIELKANOCY – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – przed Chrystusem „WINNYM KRZEWEM”, który nas karmi i ożywia, abyśmy wzrastali jako JEGO latorośle Czy nakarmieni Słowem Bożym i Eucharystią podczas niedzielnej i codziennej Mszy Świętej zastanawiamy się jaki DOBRY OWOC możemy wydać w naszym życiu? Ten „dobry owoc” to oddawanie chwały Panu Bogu, do pomoc w pracach przy kościele, to troska o Parafię, to życzliwość dla Księdza Proboszcza i sąsiadów. Ten „dobry owoc” to miłość w rodzinie, to przekazywanie wiary dzieciom i wnukom, to zachęta do wspólnej modlitwy, uczestnictwa w Misjach Świętych i Nabożeństwach Majowych. Ten „dobry owoc” to uczciwa praca, to służba bliźniemu, to poświęcenie swojego czasu na szczytne cele.

Niech nam Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty hojnie błogosławi w pracy na roli, w pracy w hotelarstwie, gastronomi i turystyce, Maturzystom, młodzieży i dzieciom w zdawaniu egzaminów, klasówek i kartkówek. Módlmy się za egzaminatorów i wszystkich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.

„Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” (Kol 3, 1-2)

 

MODLITWA ZAWIERZENIA ŻYCIA JEZUSOWI

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. Kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznając przed Tobą moją grzeszność. Ty znasz mnie najlepiej i dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu.

Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Przepraszam, że nie zawsze żyję zgodnie ze słowami Twojej Ewangelii.

Teraz z wiarą wybieram Ciebie, jako mojego jedynego PANA i ZBAWICIELA, oddając Ci całe moje życie, abyś nim kierował.

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, ani niewolnikiem niczego, co oddala mnie od Ciebie. Potrzebuję Twojego światła i pomocy. Otwieram przed Tobą całkowicie bramę mojego serca, poddając się Tobie i Twojej świętej woli. Króluj we mnie!

Wierzę w Twoje zmartwychwstanie! Ześlij mi swojego Ducha Świętego, aby odnowił we mnie Boże podobieństwo i pozwolił mi na nowo radować się tym, że jestem Dzieckiem Bożym. Niech uzdolni mnie do miłości, napełni nadzieją oraz sprawi, abym wzrastał w wierze we wspólnocie Kościoła.

Jezu, mój Panie, w Tobie pokładam całą swoją nadzieję. Zostań ze mną na zawsze! Ufam Tobie! Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 maja – V. Niedziela Wielkanocna, I niedziela miesiąca – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 (po łacinie). Litania Loretańska godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Łopienka 15:00.

1a. W niedzielę 2 maja – wspomnienie św. Zygmunta i święto Flagi Narodowej – wywieśmy FLAGI.

1b. Od niedzieli Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia przygotowujemy się do MISJI PARAFIALNYCH. Módlmy się do Ducha Świętego o łaski Boże dla Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz o naszą otwartość na przyjęcie nauk i przemianę by żyć bliżej Eucharystii. Zarezerwujmy czas, aby uczestniczyć we Mszach Świętych, sakramentach i nabożeństwach w dniach 8-15 maja 2021.

2. W poniedziałek 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski – Msze Święte 8:00 i 11:00, Litania Loretańska o godz. 10:30, Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Odpust w Polańczyku.

3. We wtorek 4 maja – wspomnienie św. Floriana męczennika – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

4. W środę 5 maja – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu– Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5. W czwartek 6 maja – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, także przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się w intencji Księdza Proboszcza, Biskupów i Prezbiterów oraz Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00. Litania-do-bł-Jana-Balickiego

6. W piątek 7 maja  – I piątek miesiąca – początek nowenny do św. Andrzeja Boboli (16 maja, ale Uroczystość ku czci św. Andrzeja Boboli będzie przesunięta na 17 maja) – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

7. W sobotę 8 maja – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika – PROGRAM NABOŻEŃSTW WEDŁUG PROGRAMU MISJI ŚWIĘTYCH – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MSZĄ ŚWIĘTĄ Z NABOŻEŃSTWEM MAJOWYM O GODZ. 18:00. (10 i 13 maja – zamiana kapliczek przy których będzie KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO). Program Misji Swietych-GORZANKA – poprawione kapliczki (plik PDF)

7a. W sobotę 8 maja – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika – módlmy się w intencji Ks. Bp Stanisława Jamrozka – Biskupa Pomocniczego w Archidiecezji Przemyskiej. Odpust w Uhercach Mineralnych.

8. W niedzielę 9 maja – VI. Niedziela Wielkanocna – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania Loretańska godz. 10:30. Nabożeństwo ku czci św. Józefa – w intencji małżeństw i rodzin. Nauka stanowa dla małżonków i rodziców o godz. 18:00. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

error: Content is protected !!