30 maja – uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – CZERWIEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

30 MAJA – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Z trudem przychodzi nam uznać, że możemy liczyć na Jezusa, bo On jest z nami. Raczej jesteśmy skłonni myśleć: wierz w Boga, ale licz na siebie. Jeżeli liczymy tylko na siebie, to nawet jeśli Pan Jezus uczyni coś w naszym życiu, to tego nie zauważymy – będziemy przypisywać to sobie, albo tak zwanemu przypadkowi. A Jezus jest w naszym życiu i działa! Nie postępuje zawsze po naszej myśli, bo nie da się ukryć, że jest „trochę” mądrzejszy od nas i patrzy na nas i na nasze życie z dużo szerszej perspektywy niż my patrzymy. Tu raczej chodzi o to, byśmy to my przyłączyli się do Niego żyjącego i działającego w świecie, a nie żeby On przyłączał się do nas.

Jezus nigdy nas nie zostawił. To my zostawiamy Jego, zapominając o Jego nauce. Może dlatego chciał, byśmy przekazywali innym Jego naukę: ucząc innych utrwalimy sobie Jego naukę.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

30 MAJA – NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJSWIETSZEJ – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – rozważamy dziś tajemnicę Trójcy Przenajświętszej – Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego – którzy tworzą jedno. Dają nam dziś wzór miłości, ofiary z miłości i pocieszenia, by odbić się od dna swojego grzechu i zła. Duch Święty przenika nasze serca i myśli i budzi w nas niepokój, wzywa nas do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, wzywa nas do szybkiego pojednania w rodzina i w sąsiedztwie. Niech Łaska Boża towarzyszy nam nieustannie.

SONY DSC

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 maja – uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania Loretańska godz. 10:30.

2. W poniedziałek 31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 19:00.

3. We wtorek 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna męczennika – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

4. W środę 2 czerwca – Mszy Świętej nie będzie.

5. W czwartek 3 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało), Msza Święta o godz. 8:00 i procesja do 4 ołtarzy w dół wsi (w kierunku Wołkowyi) z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, druga Msza Święta o godz. 11:00.

6. W piątek 4 czerwca – pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od godz. 18:30, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00. W Oktawie Bożego Ciała – codziennie procesja wokół kościoła.

7. W sobotę 5 czerwca – pierwsza sobota miesiąca, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Różańcem Fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 6 czerwca – X niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic Różańcowych.

9. Stajemy dziś wobec tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Jak zrozumieć obecność JEDNEGO BOGA w TRZECH OSOBACH? Tajemnica ta mieści się w znaku Krzyża Świętego, który wykonujemy dotykając wyraźnie czoła, ramion i serca – W IMIĘ OJCA i SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. Możemy też patrzeć na koło podzielone na 3 części – oznaczające BOGA OJCA, BOGA JEZUSA CHRYSTUSA, BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO.

Oczami serca i oczami fizycznie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – wpatrywać się będziemy w Hostię Świętą – by odkryć i przeżywać tajemnicę PANA JEZUSA – BOGA ŻYWEGO ukrytego pod POSTACIĄ CHLEBA.

Niech Bóg Ojciec, Syn Boży – Jezus Chrystus i Duch Święty rozpalają nasze serca i dodają wiary i zdolności do coraz większej miłości Boga i bliźniego oraz autentycznej modlitwy za siebie nawzajem – wszyscy za wszystkich w naszej społeczności Parafialnej i wiejskiej i przyjaciół Górzanki.

10. CZERWIEC 2021 r. – STOJĄ JUŻ RUSZTOWANIA – ROZPOCZYNAMY kolejny etap prac konserwatorskich związanych z odnowieniem polichromii na bocznej (południowej) ścianie nawy, także odnawiany będzie łaciński ołtarz główny. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT.

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara