2 maja – V NIEDZIELA WIELANOCY

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

JUŻ 8 MAJA O GODZ. 18:00 – ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

2 MAJA – V NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Cenimy sobie różne przynależności. Zabiegamy o nie, gdy one nas nobilitują, albo dają odpowiednie wsparcie, albo gwarantują określone zyski. Czy nie za mało jednak cenimy sobie przynależność do Jezusa? On chce byśmy byli w Niego wszczepieni, to znaczy byśmy z Niego czerpali wszystko, co jest nam niezbędne do pełni życia. On nam daje pokarm najlepszej jakości. Wprawdzie czasami boleśnie nas oczyszcza i „przycina”, ale zawsze po to, byśmy żyli jeszcze pełniej.

Tak czy owak musimy być w coś (w kogoś) wszczepieni. Warto więc wszczepić się w najlepsze drzewo. A czy jest ktoś lepszy od Jezusa?

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

2 MAJA – V NIEDZIELA WIELKANOCY – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – przed Chrystusem „WINNYM KRZEWEM”, który nas karmi i ożywia, abyśmy wzrastali jako JEGO latorośle Czy nakarmieni Słowem Bożym i Eucharystią podczas niedzielnej i codziennej Mszy Świętej zastanawiamy się jaki DOBRY OWOC możemy wydać w naszym życiu? Ten „dobry owoc” to oddawanie chwały Panu Bogu, do pomoc w pracach przy kościele, to troska o Parafię, to życzliwość dla Księdza Proboszcza i sąsiadów. Ten „dobry owoc” to miłość w rodzinie, to przekazywanie wiary dzieciom i wnukom, to zachęta do wspólnej modlitwy, uczestnictwa w Misjach Świętych i Nabożeństwach Majowych. Ten „dobry owoc” to uczciwa praca, to służba bliźniemu, to poświęcenie swojego czasu na szczytne cele.

Niech nam Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty hojnie błogosławi w pracy na roli, w pracy w hotelarstwie, gastronomi i turystyce, Maturzystom, młodzieży i dzieciom w zdawaniu egzaminów, klasówek i kartkówek. Módlmy się za egzaminatorów i wszystkich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.

„Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” (Kol 3, 1-2)

 

MODLITWA ZAWIERZENIA ŻYCIA JEZUSOWI

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. Kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznając przed Tobą moją grzeszność. Ty znasz mnie najlepiej i dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu.

Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Przepraszam, że nie zawsze żyję zgodnie ze słowami Twojej Ewangelii.

Teraz z wiarą wybieram Ciebie, jako mojego jedynego PANA i ZBAWICIELA, oddając Ci całe moje życie, abyś nim kierował.

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, ani niewolnikiem niczego, co oddala mnie od Ciebie. Potrzebuję Twojego światła i pomocy. Otwieram przed Tobą całkowicie bramę mojego serca, poddając się Tobie i Twojej świętej woli. Króluj we mnie!

Wierzę w Twoje zmartwychwstanie! Ześlij mi swojego Ducha Świętego, aby odnowił we mnie Boże podobieństwo i pozwolił mi na nowo radować się tym, że jestem Dzieckiem Bożym. Niech uzdolni mnie do miłości, napełni nadzieją oraz sprawi, abym wzrastał w wierze we wspólnocie Kościoła.

Jezu, mój Panie, w Tobie pokładam całą swoją nadzieję. Zostań ze mną na zawsze! Ufam Tobie! Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 maja – V. Niedziela Wielkanocna, I niedziela miesiąca – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 (po łacinie). Litania Loretańska godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Łopienka 15:00.

1a. W niedzielę 2 maja – wspomnienie św. Zygmunta i święto Flagi Narodowej – wywieśmy FLAGI.

1b. Od niedzieli Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia przygotowujemy się do MISJI PARAFIALNYCH. Módlmy się do Ducha Świętego o łaski Boże dla Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz o naszą otwartość na przyjęcie nauk i przemianę by żyć bliżej Eucharystii. Zarezerwujmy czas, aby uczestniczyć we Mszach Świętych, sakramentach i nabożeństwach w dniach 8-15 maja 2021.

2. W poniedziałek 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski – Msze Święte 8:00 i 11:00, Litania Loretańska o godz. 10:30, Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Odpust w Polańczyku.

3. We wtorek 4 maja – wspomnienie św. Floriana męczennika – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

4. W środę 5 maja – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu– Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5. W czwartek 6 maja – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, także przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się w intencji Księdza Proboszcza, Biskupów i Prezbiterów oraz Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00. Litania-do-bł-Jana-Balickiego

6. W piątek 7 maja  – I piątek miesiąca – początek nowenny do św. Andrzeja Boboli (16 maja, ale Uroczystość ku czci św. Andrzeja Boboli będzie przesunięta na 17 maja) – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

7. W sobotę 8 maja – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika – PROGRAM NABOŻEŃSTW WEDŁUG PROGRAMU MISJI ŚWIĘTYCH – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MSZĄ ŚWIĘTĄ Z NABOŻEŃSTWEM MAJOWYM O GODZ. 18:00. (10 i 13 maja – zamiana kapliczek przy których będzie KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO). Program Misji Swietych-GORZANKA – poprawione kapliczki (plik PDF)

7a. W sobotę 8 maja – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika – módlmy się w intencji Ks. Bp Stanisława Jamrozka – Biskupa Pomocniczego w Archidiecezji Przemyskiej. Odpust w Uhercach Mineralnych.

8. W niedzielę 9 maja – VI. Niedziela Wielkanocna – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania Loretańska godz. 10:30. Nabożeństwo ku czci św. Józefa – w intencji małżeństw i rodzin. Nauka stanowa dla małżonków i rodziców o godz. 18:00. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara