16 maja 2021 – uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – odpust w naszej Parafii

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MISJE ŚWIĘTE ZAKOŃCZONE

Dziękujmy Bogu Ojcu Wszechmogącemu za dar posługi misyjnej Ojca Zbigniewa Bruzi. Dziękujmy dar odnowienia naszych serc, dziękujmy za dar pojednania w Parafii, dziękujmy za dar Adoracji Najświętszego Sakramentu, dziękujmy za wspólną modlitwę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początki, teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

16 MAJA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ODPUST W PARAFII

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 16, 15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

„Kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Oczywiście nie za karę. Potępienie jest naturalną konsekwencją odrzucenia Ewangelii. Bez Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu przez Jezusa – Syna Bożego, nie ma przed człowiekiem innej perspektywy jak potępienie. Jest tak dlatego, że każdy człowiek prędzej czy później stanie wobec rzeczywistości swoich win i wobec własnej niedoskonałości. Tej rzeczywistości może zaradzić tylko to, co zawiera Ewangelia – prawda o Bogu kochającym człowieka aż do szaleństwa Krzyża. Jeśli człowiek odrzuci tę prawdę, wybierze potępienie.

Głośmy więc Ewangelię z całych swoich sił, ale wpierw pozwólmy, by ona przesiąkła do samej głębi naszych serc.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

16 MAJA – NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – umocnieni 8 dniami Misji Świętych w naszej Parafii wpatrujemy się w niebo. Wzrokiem śledzimy, jak Pan Jezus Wstępuje do swego Królestwa w niebie i zasiada po Prawicy Ojca – Boga Ojca.

W ostatnich swoich słowach po zmartwychwstaniu, a tuż przed wniebowstąpieniem Pan Jezus mówi: „IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ WSZELKIEMU STWORZENIU”.

Naszym zadaniem jest nie tyle wpatrywanie się w niebo, a głównie słuchanie lub czytanie Słowa Bożego, karmienie się Najświętszą Eucharystią – Komunią Świętą i przekazywanie innym wiary.

Mocą Ducha Świętego jesteśmy zdolni by wyjść do ludzi i głosić to co przeżywamy dzięki wierze i praktykom religijnym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 maja – uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa – Msze Święte o godz. 8:00 i 12:00 z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską. Odpust w naszej Parafii, który można ofiarować w za jedną osobę zmarłą, o zbawienie jej duszy, lub o darowanie kar doczesnych (za siebie).

1a. Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za dar posługi misyjnej Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz dar odnowienia naszych serc.

2. W poniedziałek 17 maja – przeniesiona uroczystość św. Andrzeja Boboli – Współpatrona Polski, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

3. We wtorek 18 maja – wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego oraz wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

4. W środę 19 maja – Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5. W czwartek 20 maja – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5a.  W czwartek 20 maja – módlmy się w intencji Ks. Bp Stanisława Jamrozka w rocznicę jego święceń biskupich, które przyjął w 2013 r.

6. W piątek 21 maja – wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy oraz wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

6a. W piątek 21 maja – módlmy się w intencji Ks. Abp Adama Szala w rocznicę jego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

7. W sobotę 22 maja – wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

7a. W sobotę 22 maja – w Wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu święcenia kapłańskie Diakonów. Módlmy się w ich intencji. Wśród neoprezbiterów będzie ks. Gerard Terech z Gwizdowa.

8. W niedzielę 23 maja – uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Msze Święte o godz. 7:00 i 18:00. Litania Loretańska po wieczornej Mszy Świętej.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara