8-16 MAJA 2021 – MISJE ŚWIĘTE I ODPUST W PARAFII

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MISJE ŚWIĘTE ROZPOCZĘTE

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

9 MAJA – VI NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Czy można wyobrazić sobie miłość Boga Ojca do Syna Bożego? To jest coś, co przewyższa wszelkie ludzkie wyobrażenia! A taką właśnie miłością Jezus pokochał nas. Dlatego nazywa nas przyjaciółmi, nie sługami i dzieli się z nami tym, co usłyszał od Ojca. Z tego też powodu wybrał nas i przeznaczył na to, abyśmy przynosili trwały owoc.

A co my na to? Czy odpowiemy przyjaźnią na przyjaźń Jezusa do nas? Czy damy się wybrać przez Niego? Być przyjacielem Boga – czy to nie cudowne? Czy może się przytrafić człowiekowi coś wspanialszego? Pomyślmy o tym. Warto zadać sobie te pytania i lepiej się zastanowić, zanim znów odrzucimy przyjaźń Boga przez grzech. Ale pamiętajmy: przyjaźń z Bogiem nie ma nas skrępować. Ona ma nam nadać nową jakość, którą jest świętość, czyli podobieństwo do Boga.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

9 MAJA – VI NIEDZIELA WIELKANOCY – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – dziś w Ewangelii słyszymy i czytamy Słowa Pana Jezusa:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

To jest wezwanie bezpośrednio od Pana Jezusa „Trwajcie w miłości mojej” i dalej „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

„Gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – oddaje życie, oddaje czas, oddaje siły – czyli z miłością i z sercem jest przy mamie, tacie, siostrze, bracie, kimś z rodziny, pomoże sąsiadowi, albo Księdzu w pracach porządkowych. Oddać życie – pomóc komuś to znaczy zrezygnować ze swoich planów, oglądania telewizji, porządków w swoim ogródku…

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

ADORACJA: od poniedziałku do piątku – po wieczornej Mszy św.

SPOWIEDŹ: od poniedziałku do piątku – 30 min przed Mszą św.

Sobota, 8 maja – uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Eucharystia nasze DOBRO!

Kościół żyje dzięki Eucharystii (JP II, EE 1)

Uroczyste rozpoczęcie Misji świętych

18.00 – Nabożeństwo majowe

   Msza św. z nauką ogólną

Nauka stanowa dla młodzieży

Niedziela, 9 maja – VI niedziela wielkanocna

Eucharystia nasza MIŁOŚĆ!

Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. (JP II, EE 1)

  8.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.00 – Msza św. z nauką ogólną

15.00 – Msza św. w Łopience

18.00 – Nabożeństwo do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin.

Nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

Poniedziałek, 10 maja

Eucharystia nasz SKARB!

Eucharystia (…) jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. (JP II, EE 9)

Grzech i Boże miłosierdzie

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce Najświętszego Serca Pana Jezusa przy domu p. Rozalii i Piotra Sidorskich

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Wtorek, 11 maja

Eucharystia nasza WIĘŹ!

Zachowanie w pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii… (JP II, EE 36)

Pojednanie z bliźnimi

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce św. Jana Nepomucena przy plebanii

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Środa, 12 maja – wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa oraz wspomnienie św. Pankracego, męczennika

Eucharystia nasz CEL!

Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. (JP II, EE 59)

Dzień postu.

Sprawy ostateczne człowieka

9.00 – Odwiedziny chorych w domach

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce św. Antoniego
na krzyżówce

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Czwartek, 13 maja – wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej , 40 rocznica zamachu na św. Jana Pawła II

Eucharystia nasze ŻYCIE!

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii (…) posiada (życie wieczne) już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni… (JP II, EE 18)

Dzień opowiedzenia się
za Chrystusem

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce na granicy parafii Wołkowyja

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Piątek, 14 maja – święto św. Macieja Apostoła

Eucharystia nasza MISJA!

Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża i z Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa. (JP II, EE 22)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy krzyżu w Woli Górzańskiej

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

      Odnowienie przysięgi małżeńskiej

Sobota, 15 maja

Maryja – NIEWIASTA EUCHARYSTII!

Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. (JP II, EE 57)

Dzień maryjny

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Uroczyste zakończenie misji świętych. Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym

NIEDZIELA, 16 maja UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Msza Święta o godz. 8:00

MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA O GODZ. 12:00

Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara