29 października – Niedziela Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – PAŹDZIERNIK

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – LISTOPAD

CZYTANIA LITURGICZNE

1. W niedzielę 29 października – TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec 10:30.

1a. Wszystkich ludzi dobrego serca gorąco prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Po ponad 20 latach prac przy Świątyni i w Jej wnętrzu chcielibyśmy zakończyć trwające już 5 lat odnawianie polichromii. Połowa środków na to zadanie jest zagwarantowana z dotacji, ale 300 tyś. zł to tzw. „wkład własny”, o który prosimy.

BARDZO POTRZEBNA POMOC!!!

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A. Oddział Sanok
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

2. W poniedziałek 30 października – wspomnienie bł. Benwenutego Bojaniego oraz bł. Dominika Collinsa, zakonnika i męczennika – 17:00 Różaniec, ok. 17:30 Msza Święta.

3. We wtorek 31 października – wspomnienie św. Alfonsa Rodrigueza, zakonnika, św. Anioła z Acri, prezbitera oraz św. Wolfganga, biskupa – 17:00 Różaniec, ok. 17:30 Msza Święta.

4. W środę 1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – Msze Święte 8:00 i 14:00, po Mszy Świętej procesja na cmentarzu, o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Z uroczystością Wszystkich Świętych łączy się OKTAWA – czyli obchód uroczystości przez 8 dni, z możliwością – będąc w stanie Łaski Uświęcającej i nie przywiązanym do żadnego grzechu, odmawiając modlitwy w INTENCJACH Ojca Świętego i za zamarłych – zyskiwania odpustów codziennie za jedną zmarłą osobę.

5. W czwartek 2 listopada – Pierwszy czwartek miesiąca, przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o Łaski Boże dla Księdza Proboszcza oraz Duchowieństwa Archidiecezji Przemyskiej a także Alumnów, Kleryków i Diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Msze Święte o godz. 8:00 i 15:00.

6. W piątek 3 listopada – Pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika – Msza Święta o godz. 17:00 z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7. W sobotę 4 listopada – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa – Msza Święta o godz. 17:00 z różańcem fatimskim wynagradzającym, za zniewagi, jakimi obrażana jest Matka Boża.

8. W niedzielę 5 listopada – TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – TO ŚWIĘTO RADOSNE na co wskazuje biały ornat, w którym Kapłan sprawuje Mszę Świętą.

1 listopada w Kościele Katolickim wspominani są wszyscy ludzie, którzy doszli do świętości, szczególnie zwracając uwagę na świętych, którzy wiedli święte życie w codzienności i nie zostali kanonizowani.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Każdy, ochrzczony może być zbawiony i osiągnąć chwałę nieba w swoim powołaniu – w życiu konsekrowanym, w kapłaństwie, w małżeństwie, w stanie wolnym. Świętość jest nieustanną współpracą z Łaską Bożą, jest pełnią człowieczeństwa, jest miłością, oddaniem, poświęceniem, pracowitości i modlitwą. Każdy jest przez Pana Boga wybrany, każdy może odkryć tą najlepszą z dróg, którą Pan Bóg chce doprowadzić ciebie i mnie do świętości. Droga do świętości nie jest łatwa, często prowadzi przez Krzyż i wyrzeczenia „Łaską jesteście zbawienie”. Jesteśmy odkupieni przez ofiarę – mękę i śmierć Pana Jezusa „Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije trwa we Mnie, a Ja w nim”.

W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Wiele osób doszło jednak do świętości w codzienności.  

W wyznaniu wiary mówimy „wierzę w świętych obcowanie” – WIERZĘ? i czy tylko wypowiadam te słowa? Czy modlę się przez wstawiennictwo swojego świętego Patrona albo innego świętego? Czy znam życiorys tych świętych? Zgodnie z liturgią Kościoła katolickiego obchodzona jest też wigilia uroczystości Wszystkich Świętych.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona w Kościele katolickim od IX wieku i wywodzi się z tradycji oddawania czci męczennikom, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa poświęcili swoje życie dla wiary, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej.

Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty.
(1 J 3, 1-3)

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

1. Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przejęciem Komunii Świętej.

2. Ofiarowanie odpustów.

3. Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

4. Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

5. Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

6. Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.

OFIAROWANIE ODPUSTÓW

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).

Wykonać czynności obdarzone odpustem.

Wypełnić trzy warunki:

1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.

2. Przyjęcie Komunii Świętej.

3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…).

INTENCJA OJCA ŚWIĘTEGO NA LISTOPAD 2023:

Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.