2 stycznia – II niedziela po Narodzeniu Pańskim

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

2 stycznia – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 1 1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: «Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Bóg stwarzając świat „oddzielił światłość od ciemności”. Gdy na skutek grzechu konieczne okazało się nowe stworzenie, Bóg posłał na świat Światłość, której ciemność nie ogarnęła. Aby dać nam nowe życie, Bóg dał nam punkt odniesienia dla oddzielenia światła od ciemności, czyli dobra od zła. Tym punktem odniesienia jest Chrystus.

Kto nie oddziela umiejętnie światła od ciemności, czyli dobra od zła, ten traci życie, bo działa wbrew Bogu-Stwórcy, który zaczął stworzenie od oddzielenia tych dwu rzeczy. Jeśli chcemy żyć pełnią życia, powinniśmy mieć jasność co do dobra i zła. Nie możemy w nieskończoność eksperymentować ze złem i uczyć się na własnych błędach. Warto zaufać Stwórcy, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas, by stworzyć nas do nowego, pełnego życia.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 stycznia – II niedziela po Narodzeniu Pańskim – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

2. W poniedziałek 3 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 4 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 5 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli pod hasłem „EUCHARYSTIA OBJAWIENIEM MIŁOŚCI” – jest to Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, na obu Mszach Świętych poświęcenie kredy i kadzidła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

więcej: http://www.misje.pl/blog/komunikat-na-dzien-modlitwy-i-pomocy-misjom-6-stycznia-2021r/70351

5a. W czwartek 6 stycznia I czwartek miesiąca, przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o Błogosławieństwo Boże, Moc Ducha Świętego, Opiekę Maryi, siły i zdrowie w całym nowym roku dla Księdza Proboszcza, Duchowieństwa Archidiecezji Przemyskiej oraz Seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

6. W piątek 7 stycznia – św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera, I piątek miesiąca, spowiedź od godz. 16:30, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:00.

7. W sobotę 8 stycznia – Msza Święta w intencji Parafian o godz. 8:00 i błogosławieństwo gospodarstw Najświętszym Sakramentem.

8. W niedzielę 9 stycznia – III niedziela po Narodzeniu Pańskim – Niedziela Chrztu Pańskiego – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30,

9. Czytając słowa z noworocznego Pierwszego Czytania z Księgi Liczb 6,22-27, przyjmijmy do głębi naszych serc błogosławieństwo od Boga Ojca płynące i na mocy powszechnego kapłaństwa błogosławmy też sobie nawzajem – życzmy sobie dobrze, życzmy sobie Opieki Bożej, życzmy sobie szczęścia:

„Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».”

Przyzywając wstawiennictwa Matki Najświętszej – Bożej Rodzicielki, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy siebie i cały nowy rok Trójcy Przenajświętszej. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowana Komunia Święta umacniają nas w drodze do nieba i abyśmy w tej drodze realizowali hasło roku kościelnego ” Posłani w Pokoju Chrystusa”.

Pamiętajcie o naszej maleńkiej bieszczadzkiej Parafii, byśmy mogli realizować następne prace konserwatorskie od wiosny 2022 roku.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

1 stycznia 2022 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia – w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia a zarazem pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ponadto 1 stycznia Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony w 1968 r. przez papieża Pawła VI.

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 2, 16-21

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jak to dobrze, że Boże Narodzenie jest tak blisko Nowego Roku! Dzięki temu uświadamiamy sobie, że Bóg chce rozpocząć ten nowy rok razem z nami. I faktycznie warto wziąć ze sobą Jezusa, wchodząc w nowy etap życia. Ma to bowiem być NOWY rok. A Jezus, jak nikt inny, czyni wszystko nowym.

Imię „Jezus” znaczy „Bóg zbawia”. Jeżeli rok 2008 ma być nowy, to „Bóg, który zbawia” musi być obecny w naszym życiu, a przynajmniej musimy tak żyć, aby mógł podpisać się pod każdą naszą decyzją. Zbawienie czyni wszystko nowym, bo polega na tym, że odcinamy od siebie grzech i winę, które czynią nas niewolnikami przeszłości, czyli tego co stare.

Zbawienie polega na rozpoczęciu w naszym życiu nowej ery (nie tylko nowego roku). Poddajmy się więc zbawieniu, czyli Jezusowi, aby ten rozpoczęty właśnie rok był faktycznie dla nas nowym.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 55. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU – 01.01.2022

Święta nakazane w 2022 roku:

1 stycznia (sobota) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (czwartek) – Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego

17 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

29 maja (niedziela) – Wniebowstąpienie Pańskie

5 czerwca (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki)

16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

15 sierpnia (poniedziałek) – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (wtorek) – Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia (niedziela) – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Pozostałe ważne święta w 2022 roku:

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W te święta wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

2 lutego (środa) – Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej)

2 marca (środa) – Środa Popielcowa

19 marca (sobota) – Uroczystość świętego Józefa

25 marca (piątek) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

14 -16 kwietnia (czwartek-sobota) – Triduum Paschalne (UWAGA: Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się Mszy św.)

18 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

6 czerwca (poniedziałek) – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

3 maja (wtorek) – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

29 czerwca (środa) – Uroczystość świętych Piotra i Pawła

8 grudnia (czwartek) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

26 grudnia (poniedziałek) – Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika

Adwent rozpocznie się 27 listopada.

31 grudnia – nabożeństwo dziękdzynno-przebłagalne

SŁOWO WSTĘPNE

Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy każdego dnia naszego życia; często jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Dlatego potrzebne są nam takie momenty w życiu w których moglibyśmy głębiej zastanowić się nad sobą. Odpowiednią do tego chwilą jest koniec każdego roku. Dlatego w ten wieczór dziś się gromadzimy. Czas szybko przemija. Kończący się rok mówi nam wyraźnie o ciągle zbliżającym się kresie naszego życia. Zastanówmy się dziś, ile w nas dobra a ile zła. Za dobro przez nas uczynione i otrzymane w ciągu całego roku podziękujemy dziś Panu Bogu, a za wszystkie grzechy i zaniedbania przeprosimy.

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM NAJŚW. SAKRAMENTEM

Każdą część modlitwy można zakończyć odpowiednio dobranym śpiewem lub chwilą ciszy.

1. PRZEPROSZENIE

K.: Panie Jezu Chryste! W wieczór kończącego się roku zgromadziliśmy się wokół Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby najpierw przeprosić Cię za grzechy popełnione w tym roku przeciw Bogu i przeciw braciom. Dlatego powtarzamy w poczuciu winy i z głębokim żalem: Przepraszamy Cię, Panie.

K.: Za niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku toczyły się na świecie, za wszystkie zbrodnie, zabójstwa. za nienawiść i krzywdy.

W.: Przepraszamy Cię. Panie.

K.: Za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich. za zgorszenia, nieobyczajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary i moralności Chrystusowej.

W.: Przepraszamy Cię, Panie.

K.: Za grzechy w naszej diecezji i parafii, za wypadki odejścia od Ciebie, za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłaszcza za opuszczanie niedzielnej Mszy świętej i unikanie sakramentu pokuty.

W.: Przepraszamy Cię, Panie.

K.: Za grzechy popełnione w środowisku pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie i zaniedbanie dobra.

W.: Przepraszamy Cię, Panie.

2. PODZIĘKOWANIE

SONY DSC

K.: Panie Jezu Chryste! Pragniemy również podziękować przez Ciebie Ojcu niebieskiemu za wszystkie dary udzielone nam w tym roku. Pragniemy wyrazić wdzięczność nie tylko słowami ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była daremną. Powtarzamy słowa: Dziękujemy Ci, Panie.

K.: Za rodziny związane sakramentem małżeństwa przed twoim ołtarzem, niech trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świętego.

W.: Dziękujemy Ci. Panie.

K.: Za rodziny przybyłe i za wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii. aby włączali się do pełnego życia religijnego.

W.: Dziękujemy Ci. Panie.

K.: Za wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku, za te, które przystąpiły w tej świątyni do I Komunii św. (i sakramentu bierzmowania), aby zawsze pogłębiała się ich łączność z Tobą.

W.: Dziękujemy Ci. Panie.

K.: Za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w naszej pracy, udzielałeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Twoje dary, których nie jesteśmy w stanie, wyliczyć ani uświadomić sobie a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć. 184

W.: Dziękujemy Ci, Panie.

3. PROŚBY

SONY DSC

K.: Panie Jezu Chryste! Stojąc wobec niewiadomej nowego roku naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością ku Tobie zwracamy się do Ojca naszego, który wie czego nam potrzeba. Z żywą wiarą prosimy Cię, Panie:

K.: abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich.

W.: Prosimy Cię, Panie.

K.: abyś Kościół święty, Ojca świętego, naszą Diecezję i całą parafię prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii.

W.: Prosimy Cię, Panie.

K.: abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka.

W.: Prosimy Cię, Panie.

K.: abyś nasze miasto (wioskę) i każdą rodzinę zachował w nadchodzącym roku od wszelkich przeciwności i niezgody, abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom ofiarnych wychowawców, chorym oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym apostołów prawdy, a nam wszystkim spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą.

W.: Prosimy Cię, Panie. Albo inna modlitwa:

K.: Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic, spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w Świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie w społeczności Twojego Kościoła, z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją’ oraz w doskonałej miłości z wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.