31 grudnia – nabożeństwo dziękdzynno-przebłagalne

SŁOWO WSTĘPNE

Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy każdego dnia naszego życia; często jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Dlatego potrzebne są nam takie momenty w życiu w których moglibyśmy głębiej zastanowić się nad sobą. Odpowiednią do tego chwilą jest koniec każdego roku. Dlatego w ten wieczór dziś się gromadzimy. Czas szybko przemija. Kończący się rok mówi nam wyraźnie o ciągle zbliżającym się kresie naszego życia. Zastanówmy się dziś, ile w nas dobra a ile zła. Za dobro przez nas uczynione i otrzymane w ciągu całego roku podziękujemy dziś Panu Bogu, a za wszystkie grzechy i zaniedbania przeprosimy.

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM NAJŚW. SAKRAMENTEM

Każdą część modlitwy można zakończyć odpowiednio dobranym śpiewem lub chwilą ciszy.

1. PRZEPROSZENIE

K.: Panie Jezu Chryste! W wieczór kończącego się roku zgromadziliśmy się wokół Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby najpierw przeprosić Cię za grzechy popełnione w tym roku przeciw Bogu i przeciw braciom. Dlatego powtarzamy w poczuciu winy i z głębokim żalem: Przepraszamy Cię, Panie.

K.: Za niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku toczyły się na świecie, za wszystkie zbrodnie, zabójstwa. za nienawiść i krzywdy.

W.: Przepraszamy Cię. Panie.

K.: Za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich. za zgorszenia, nieobyczajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary i moralności Chrystusowej.

W.: Przepraszamy Cię, Panie.

K.: Za grzechy w naszej diecezji i parafii, za wypadki odejścia od Ciebie, za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłaszcza za opuszczanie niedzielnej Mszy świętej i unikanie sakramentu pokuty.

W.: Przepraszamy Cię, Panie.

K.: Za grzechy popełnione w środowisku pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie i zaniedbanie dobra.

W.: Przepraszamy Cię, Panie.

2. PODZIĘKOWANIE

SONY DSC

K.: Panie Jezu Chryste! Pragniemy również podziękować przez Ciebie Ojcu niebieskiemu za wszystkie dary udzielone nam w tym roku. Pragniemy wyrazić wdzięczność nie tylko słowami ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była daremną. Powtarzamy słowa: Dziękujemy Ci, Panie.

K.: Za rodziny związane sakramentem małżeństwa przed twoim ołtarzem, niech trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świętego.

W.: Dziękujemy Ci. Panie.

K.: Za rodziny przybyłe i za wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii. aby włączali się do pełnego życia religijnego.

W.: Dziękujemy Ci. Panie.

K.: Za wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku, za te, które przystąpiły w tej świątyni do I Komunii św. (i sakramentu bierzmowania), aby zawsze pogłębiała się ich łączność z Tobą.

W.: Dziękujemy Ci. Panie.

K.: Za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w naszej pracy, udzielałeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Twoje dary, których nie jesteśmy w stanie, wyliczyć ani uświadomić sobie a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć. 184

W.: Dziękujemy Ci, Panie.

3. PROŚBY

SONY DSC

K.: Panie Jezu Chryste! Stojąc wobec niewiadomej nowego roku naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością ku Tobie zwracamy się do Ojca naszego, który wie czego nam potrzeba. Z żywą wiarą prosimy Cię, Panie:

K.: abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich.

W.: Prosimy Cię, Panie.

K.: abyś Kościół święty, Ojca świętego, naszą Diecezję i całą parafię prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii.

W.: Prosimy Cię, Panie.

K.: abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka.

W.: Prosimy Cię, Panie.

K.: abyś nasze miasto (wioskę) i każdą rodzinę zachował w nadchodzącym roku od wszelkich przeciwności i niezgody, abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom ofiarnych wychowawców, chorym oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym apostołów prawdy, a nam wszystkim spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą.

W.: Prosimy Cię, Panie. Albo inna modlitwa:

K.: Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic, spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w Świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie w społeczności Twojego Kościoła, z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją’ oraz w doskonałej miłości z wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.