24 października – XXX niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

24 października – XXX Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 10, 46b-52

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus powiedział Bartymeuszowi, że to wiara go uzdrowiła. Nie On, ale wiara. Jezus odwraca uwagę od siebie i akcentuje znaczenie wiary. Tak! Bez naszej wiary Bóg bowiem niewiele może zdziałać w naszym życiu. Wiara bowiem to nie przekonanie, że Bóg istnieje i że jest wszechmogący. Wiara to bliskość z Bogiem. „On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa” – tak narodziła się wiara Bartymeusza. Stał się bliski Jezusowi i to ta bliskość go uzdrowiła.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 24 października – XXX niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec w Górzance o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 25 października – wspomnienie św. Bernarda Calvo, biskupa – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00. 

3. We wtorek 26 października – wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

4. W środę 27 października – wspomnienie świętych męczenników Sabiny, Wincentego i Chrestyny – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

5. W czwartek 28 października – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wizytacja kanoniczna Parafii. Różaniec o godz. 16:30. Mszy Świętej o godz. 17:00 będzie przewodniczył J.E. Abp. Adam Szal – Metropolita Ordynariusz Archidiecezji Przemyskiej. Podczas Mszy Świętej udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Módlmy się w intencji młodzieży.

6. W piątek 29 października – wspomnienie św. Felicjana, męczennika – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

7. W sobotę 30 października – wspomnienie bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

8. W niedzielę 31 października – XXXI niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec w Górzance o godz. 10:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

17 października – XXIX niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

17 października – XXIX Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 10, 35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus zdemaskował intencje Jakuba i Jana. Wydawałoby się, że po prostu pragną być w Niebie po śmierci, a tymczasem chodziło im o posiadanie władzy nad innymi (chcieli być po obu stronach Jezusa i bezpośrednio przy Nim, bo może chcieli na Niego wpływać?). Wpływanie na losy drugiego człowieka (i świata) nie daje możliwości zrealizowania naszej wielkości. To umożliwia tylko postawa służby (czyli Miłość). Władza daje sztuczne poczucie wielkości.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 17 października – XXIX niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

1a. W niedzielę 17 października – Dzień Papieski w górach i zakończenie sezonu turystycznego. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na Mszę Świętą o godz. 8:50 w Mucznem. Szczegóły na stronie internetowej: https://turystyka.przemyska.pl

2. W poniedziałek 18 października – święto św. Łukasza, ewangelisty – Różaniec o godz. 17:00. 

3. We wtorek 19 października – wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera, a także świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy – Różaniec o godz. 17:00.

4. W środę 20 października – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera – Różaniec o godz. 17:00.

5. W czwartek 21 października – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

6. W piątek 22 października – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

7. W sobotę 23 października – wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera, a także św. Józefa Bilczewskiego, biskupa – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

8. W niedzielę 24 października – XXX niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

10 października – XXVIII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

10 października – XXVIII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 10, 17-30

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Zauważmy jednak, że uczniowie korzystają już z gratyfikacji, jaką przynosi towarzyszenie Jezusowi. Korzystają z darów materialnych. Nie muszą troszczyć się o codzienne potrzeby. Jezusowi i uczniom towarzyszą kobiety, które im usługują. Korzystają przede wszystkim z darów duchowych. W obecności Jezusa poznają Boga Ojca, uczą się prawdziwego człowieczeństwa, wzrastają duchowo. Są w szkole duchowego rozwoju.

Uczniowie nie są jednak wolni od małostkowości i wpływu mentalności świata. Słowa Piotra wskazują, że serca uczniów są jeszcze mocno związane z tym światem i tym, co świat oferuje. Dla Jezusa opuścili sieci, ale te sieci ponownie wracają pod różnymi subtelnymi pokusami.

Jezus jednak nie wyrzuca im małostkowości. Nie gani ich myślenia, wartościowania czy wprost – egoizmu. Jezus wskazuje, że życie dla Ewangelii, dla Niego przynosi owoce, przede wszystkim duchowe. Nabierając dystansu do wartości ziemskich, dóbr materialnych i przywiązań emocjonalnych człowiek staje się wolny.

Trafnie ilustruje to spotkanie bogatego człowieka z Jezusem. Według Jezusa prawdziwe naśladowanie nie polega na tym, by więcej pracować dla innych, angażować się, głośno opowiadać się za Nim. Prawdziwe naśladowanie zaczyna się od prozaicznego oddania tego, co się posiada. Decydującym krokiem w radykalnym naśladowaniu Chrystusa jest wolność wobec rzeczy ziemskich, od szeregu uzależnień. Nie dokonuje się to bez codziennego trudu, wysiłku, obumierania sobie. Dlatego Jezus obiecując stokroć więcej teraz, dodaje: wśród prześladowań.

Może dziś rodzi się w naszych sercach podobne pytanie, które zadał Piotr Jezusowi: Oto idę za Jezusem (a przynajmniej staram się) i co z tego będę miał? Jezus odpowiada nam dziś tak samo, jak Piotrowi: stokroć więcej, pośród prześladowań i życie wieczne. Owo stokroć dotyczy przede wszystkim owoców duchowych. Przysłowie głosi: Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Przestając z Bogiem, trwając w bliskości Jezusa, można stawać się tylko lepszym. Głębsza, bardziej świadoma miłość jest największym duchowym owocem porzucenia świata i pójścia za Jezusem. Wszystkie inne dary (owo stokroć) są tylko jej bladym cieniem.

Czy idę za Jezusem bezinteresownie czy raczej oczekuję gratyfikacji (jakich)? Co jest mi najtrudniej oddać Bogu? Jakiego stokroć doświadczyłem dotychczas od Pana Boga?

Stanisław Biel SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 października – XXVIII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

1a. W niedzielę 10 października – XXI Dzień Papieski pod hasłem: NIE LĘKAJCIE SIĘ! Szczegóły dotyczące przeżywania Dnia Papieskiego dostępne są na stronie internetowej https://dzielo.pl

2. W poniedziałek 11 października – wspomnienie św. Jana XXIII, papieża – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00. 

3. We wtorek 12 października – wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

4. W środę 13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

5. W czwartek 14 października – wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika, a także św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

6. W piątek 15 października – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

7. W sobotę 16 października – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

8. W niedzielę 17 października – XXIX niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

8a. W niedzielę 17 października – Dzień Papieski w górach i zakończenie sezonu turystycznego. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na Mszę Świętą o godz. 8:50 w Mucznem. Szczegóły na stronie internetowej: https://turystyka.przemyska.pl

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

3 października – XXVII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

3 października – XXVII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 9, 30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Wszyscy mamy skłonność do wywyższania się, bo rodzimy się bez poczucia własnej wartości i dopiero w ciągu życia, z pomocą innych, budujemy w sobie to poczucie. Jeśli otaczający nas ludzie nie potrafią nam pokazać naszej wartości, to pojawiają się w nas kompleksy, a w ślad za nimi skłonność do wywyższania się.

Tymczasem w oczach Bożych jesteśmy bezcenni już z chwilą poczęcia. Jezus, obejmując dziecko, chciał nam powiedzieć, że nie musimy zdobywać wartości – mamy ją od zawsze. Zamiast wywyższać się, spójrzmy na siebie Bożymi oczami. Kto patrzy na siebie po Bożemu, ten nie ma powodu, by się wywyższać.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 października – XXVII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00, różaniec w Górzance o godz. 17:30. Zmiana tajemnic różańcowych przesunięta na 10 października.

1a. W niedzielę 3 października o godz. 7:00 z parkingu pod kościołem wyjdzie XXII piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki. Różaniec w Łopience o godz. 11:00, Msza Święta odpustowa o godz. 11:30.

2. W poniedziałek 4 października – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00. 

3. We wtorek 5 października – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.

4. W środę 6 października – wspomnienie św. Brunona, prezbitera – Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.

5. W czwartek 7 października – I czwartek miesiąca, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.

6. W piątek 8 października – Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.

7. W sobotę 9 października – wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy oraz św. Jana Leonardiego, prezbitera – Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.

8. W niedzielę 10 października – XXVIII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

26 września – XXVI niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – WRZESIEŃ 2021

Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

26 września – XXVI Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 9, 38-43. 45. 47-48

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Warto jest dużo dać w zamian za wyzbycie się grzechu. Grzech jest bowiem największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka. Obiektywnie jest czymś gorszym niż utrata nogi czy ręki. Każdy grzech utrwala bowiem nasz egoizm, a z nim do Nieba wejść się nie da.

Zamiast grzeszyć, weźmy się za czynienie dobra, a szybko zaczną dokonywać się naszymi rękami wręcz cuda. Kto czyni dobro, już stoi po stronie Jezusa, już jest Mu bliski. Taka czy inna przynależność nie ma tu większego znaczenia. Przynależność do Kościoła bardzo ułatwia bliskość z Bogiem, ale nie jest jej warunkiem.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 września – XXVI niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 27 września – wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera – Msza Święta o godz. 18:00. 

3. We wtorek 28 września – wspomnienie św. Wacława, męczennika – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 29 września – Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 30 września – wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 1 października – I piątek miesiąca, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła – spowiedź od 17:00, Msza Święta z Różańcem i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18:00.

7. W sobotę 2 października – I sobota miesiąca, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów – Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 18:00.

8. W niedzielę 3 października – XXVII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 6:30 i 18:00, Różaniec w Górzance o godz. 17:30.

8a. W niedzielę 3 października o godz. 7:00 z parkingu pod kościołem wyjdzie XXII piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki. Różaniec w Łopience o godz. 11:00, Msza Święta odpustowa o godz. 11:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

error: Content is protected !!