10 października – XXVIII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

10 października – XXVIII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 10, 17-30

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Zauważmy jednak, że uczniowie korzystają już z gratyfikacji, jaką przynosi towarzyszenie Jezusowi. Korzystają z darów materialnych. Nie muszą troszczyć się o codzienne potrzeby. Jezusowi i uczniom towarzyszą kobiety, które im usługują. Korzystają przede wszystkim z darów duchowych. W obecności Jezusa poznają Boga Ojca, uczą się prawdziwego człowieczeństwa, wzrastają duchowo. Są w szkole duchowego rozwoju.

Uczniowie nie są jednak wolni od małostkowości i wpływu mentalności świata. Słowa Piotra wskazują, że serca uczniów są jeszcze mocno związane z tym światem i tym, co świat oferuje. Dla Jezusa opuścili sieci, ale te sieci ponownie wracają pod różnymi subtelnymi pokusami.

Jezus jednak nie wyrzuca im małostkowości. Nie gani ich myślenia, wartościowania czy wprost – egoizmu. Jezus wskazuje, że życie dla Ewangelii, dla Niego przynosi owoce, przede wszystkim duchowe. Nabierając dystansu do wartości ziemskich, dóbr materialnych i przywiązań emocjonalnych człowiek staje się wolny.

Trafnie ilustruje to spotkanie bogatego człowieka z Jezusem. Według Jezusa prawdziwe naśladowanie nie polega na tym, by więcej pracować dla innych, angażować się, głośno opowiadać się za Nim. Prawdziwe naśladowanie zaczyna się od prozaicznego oddania tego, co się posiada. Decydującym krokiem w radykalnym naśladowaniu Chrystusa jest wolność wobec rzeczy ziemskich, od szeregu uzależnień. Nie dokonuje się to bez codziennego trudu, wysiłku, obumierania sobie. Dlatego Jezus obiecując stokroć więcej teraz, dodaje: wśród prześladowań.

Może dziś rodzi się w naszych sercach podobne pytanie, które zadał Piotr Jezusowi: Oto idę za Jezusem (a przynajmniej staram się) i co z tego będę miał? Jezus odpowiada nam dziś tak samo, jak Piotrowi: stokroć więcej, pośród prześladowań i życie wieczne. Owo stokroć dotyczy przede wszystkim owoców duchowych. Przysłowie głosi: Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Przestając z Bogiem, trwając w bliskości Jezusa, można stawać się tylko lepszym. Głębsza, bardziej świadoma miłość jest największym duchowym owocem porzucenia świata i pójścia za Jezusem. Wszystkie inne dary (owo stokroć) są tylko jej bladym cieniem.

Czy idę za Jezusem bezinteresownie czy raczej oczekuję gratyfikacji (jakich)? Co jest mi najtrudniej oddać Bogu? Jakiego stokroć doświadczyłem dotychczas od Pana Boga?

Stanisław Biel SJ

Źródło: DEON.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 października – XXVIII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

1a. W niedzielę 10 października – XXI Dzień Papieski pod hasłem: NIE LĘKAJCIE SIĘ! Szczegóły dotyczące przeżywania Dnia Papieskiego dostępne są na stronie internetowej https://dzielo.pl

2. W poniedziałek 11 października – wspomnienie św. Jana XXIII, papieża – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00. 

3. We wtorek 12 października – wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

4. W środę 13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

5. W czwartek 14 października – wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika, a także św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

6. W piątek 15 października – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

7. W sobotę 16 października – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00.

8. W niedzielę 17 października – XXIX niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, różaniec w Górzance o godz. 10:30.

8a. W niedzielę 17 października – Dzień Papieski w górach i zakończenie sezonu turystycznego. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na Mszę Świętą o godz. 8:50 w Mucznem. Szczegóły na stronie internetowej: https://turystyka.przemyska.pl

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara