30 października – Niedziela – Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

30 października – Niedziela – Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 19, 1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

I znów mamy potwierdzenie, że dla Boga nie ma ludzi złych, są tylko zagubieni. Pan Jezus znalazł Zacheusza na drzewie. To było jednak możliwe, bo ten chciał Go zobaczyć. To Jezusowi wystarczy – że grzesznik chce Go zobaczyć. I że chce Go przyjąć do siebie, nawet jeśli nie wie, jak to zrobić, jak do tego doprowadzić.

Okazuje się, że to nie jest wcale takie skomplikowane. Jezus odczuwa wręcz przymus spotkania się z grzesznikiem (czyli z każdym z nas), który chce odmienić swe życie na lepsze. Obecność Jezusa zmienia nas dużo bardziej niż nasze własne wysiłki.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 30 października – Niedziela – Uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła własnego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30, w intencji fundatorów, dobroczyńców i ofiarodawców.

1a. PRACE KONSERWATORSKIE PROWADZONE W 2022 R. dobiegają końca. Zbliża się czas ROZLICZENIA KOŃCOWEGO PRAC. W 2022 roku odnowiona została polichromia sufitowa nad prezbiterium oraz ołtarz główny. Prace są dofinansowane z dotacji, lecz wkład własny to blisko 50.000 zł. Społeczność Parafii liczy tylko 235 wiernych. Liczy się każdy dar serca przekazany do skarbonek w kościele lub na konto Parafii. Drogim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwy, życząc obfitości Łask Bożych.

WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH
Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A., Oddział Lesko 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
„ofiara na cele kultu religijnego” – takie wpłaty można odliczać przy rozliczeniu PIT.

2. W poniedziałek 31 października – wspomnienie św. Alfonsa Rodriguez, zakonnika – Msza Święta z Różańcem o godz. 17:00. Spowiedź Święta przed Uroczystością Wszystkich Świętych – by wyrzekając się przywiązania do grzechu i spełniając inne warunki zyskiwać odpusty za zmarłych.

3a. We wtorek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze Święte o godz. 8:00 i 14:00. Po południowej Mszy Świętej procesja żałobna na cmentarzu, zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Z UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH związana jest OKTAWA przedłużająca świętowanie i modlitwę na następne 7 dni. (oktawa to przeżywanie uroczystości przez 8 dni). Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia i ofiarować go za jednego zmarłego.

Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Za dzieci, które cierpią: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.), nawiedzenie cmentarza i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

3b. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

3c. Uwielbiajmy Pana Boga w świętości Jego wybranych – świętych i błogosławionych naszych patronów z Chrztu i Bierzmowania. Naśladujmy naszych Patronów na ich ścieżce do nawrócenia i po nawróceniu. Odszukajmy życiorys naszego świętego i módlmy się Litanię i modlitwą do Niego lub do Niej.

4. W środę 2 listopada – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Msze Święte o godz. 8:00 i 15:00.

5. W czwartek 3 listopada – I czwartek miesiąca, wspierajmy Dzieło Pomocy Powołaniom, przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się w intencji Duszpasterzy Archidiecezji Przemyskiej, szczególnie o Łaski Boże dla Księdza Proboszcza, módlmy się w intencji Alumnów, Kleryków i Diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika oraz św. Huberta, biskupa – Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 4 listopada – I piątek miesiąca, wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa – Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje i całego świata o godz. 17:00, Spowiedź Święta od 16:30.

7. W sobotę 5 listopada – I sobota miesiąca, wspomnienie świętych Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela – Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 6 listopada – XXXII Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

21 listopada – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

21 listopada – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus miał problem z odpowiedzią na pytanie czy jest królem. Nie dlatego, że nim nie jest, albo że nie chciał się do tego przyznać, ale dlatego, że ludzie (w tym Piłat) nie rozumieją co znaczy być królem. My mamy dziwne pojęcie o królowaniu. Polega ono na okazywaniu wyższości i na wymaganiu, by ją respektowano. Tymczasem królowanie (panowanie) w oczach Boga to coś zupełnie innego – to troska o poddanych. Zresztą termin „poddany” nie oznacza „uległy”, „zależny”, czy coś w tym rodzaju. Oznacza „poddany opiece”. Jeśli nie poddamy się Bogu, On nie będzie mógł troszczyć się o nas.

Jeśli chcemy czuć się bezpieczni, uznajmy Chrystusa za swojego króla i słuchajmy Jego głosu.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

SONY DSC

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 listopada – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Odpust w Rajskiem ku czci św. Rafała Kalinowskiego o godz. 12:00.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję; Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, 14 rocznica śmierci Ks. Wiktora Obrockiego z Polańczyka – Mszy Świętej nie będzie.

2a. Nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej k. Lutowisk o godz. 17:00.

3. We wtorek 23 listopada – wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika oraz wspomnienie św. Kolumbana, opata – Mszy Świętej nie będzie.

4. W środę 24 listopada – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 25 listopada – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy – Msza Święta o godz. 17:00. Montaż górnej części ołtarza z obrazem św. Marii Magdaleny po przeprowadzeniu prac konserwatorskich.

6. W piątek 26 listopada – Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 27 listopada – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 28 listopada – I NIEDZIELA ADWENTU, rozpoczynamy nowy rok kościelny pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”, motto biblijne: „ten kto Mnie spożywa, będzie żył przez Mnie” (Jan 6,57). Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Módlmy się za siebie nawzajem o potrzebne Łaski Boże, siły i zdrowie, a także czynienie dobra na czas Adwentu.

9. Konserwatorki kończą prace nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Do końca LISTOPADA konieczne jest rozliczenie prac. Każda OFIARA wspomaga Parafię. Ofiary można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

14 listopada – XXXIII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

14 listopada – XXXIII niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 13, 24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte.

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Czy te słowa Pana Jezusa odnoszą się tylko do tak zwanego „końca świata”? Może tak, ale może mówią jednocześnie o przeplataniu się w naszym życiu pocieszeń i strapień, czyli czasu bardzo trudnego duchowo i łatwego – naznaczonego poczuciem Bożej obecności. Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie strapienie i będziemy się czuli, jakby świat walił nam się na głowę. Ale na pewno po takim czasie przyjdzie Pan „z wielką mocą i chwałą”. I znów poczujemy się blisko Niego. Tego przeplatania się pocieszeń i strapień wymaga nasza droga do Nieba, która jest drogą do Wolności.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

SONY DSC

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

79 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KS. JANA SIUZDAKA

MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka
proboszcza Wołkowyi (1931 -1940)

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski ……………………..,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

– do prywatnego odmawiania –

O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu… .

L. dz. 347/151/2007
Ks. Bp Marian Rojek

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka (Word)

Ksiądz Jan Siuzdak, urodził się 27 lipca 1898 r., w Hucisku koło Leżajska. Był synem Jakuba i Anny, Formację seminaryjną odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu. W 1926 roku został wyścięcony. W 1931 roku został skierowany do pełnienia posługi duszpasterskiej w Wołkowyi. Początkowo jako administrator, a następnie jako proboszcz w tej Parafii. Był działaczem społecznym na tym ubogim terenie. Wspomagał dzieci, organizował ich dożywianie, zakładał szkoły w mniejszych wioskach. Był szczególnie aktywny gdy wybuchła II wojna światowa. Pracę duszpasterską i dobrocznną przerwało aresztowanie Księdza Jana w kwietniu 1940 r. Ksiądz Jan Siuzdak był więziony w Baligrodzie i Sanoku, a następnie po internowaniu w Krakowie i Oświęcimiu został wywieziony do obozu w Dachau i Hartheim (Schloss Hartheim) koło Linz w Górnej Austrii, gdzie zmarł 18 listopada 1942 roku.

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

PATRON TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

Homilia ks. Józefa Niżnika, wygłoszona podczas sesji naukowej pt. „Św. Andrzej Bobola a tożsamość narodowa Polaków” 6 listopada 2021 r. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 listopada – XXXIII niedziela zwykła, V Światowy Dzień Ubogich 2021 pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie”, XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – Liban, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję; Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 15 listopada – wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 16 listopada – wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła oraz św. Małgorzaty Szkockiej, a takżę św. Gertrudy, dziewicy – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 18 listopada – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, 79 rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka. Módlmy się o wyniesienie do chwały ołtarzy II grupy męczenników II wojny światowej wśród, których jest Ks. Jan Siuzdak. Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 19 listopada – Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 20 listopada – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. Beatyfikacja Sługi Bożego Ks. Jana Macha męczennika w Katowicach. Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 21 listopada – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Odpust w Rajskiem ku czci św. Rafała Kalinowskiego o godz. 12:00.

9. Konserwatorki kończą prace nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Zbliża się czas rozliczenia tych prac. OFIARY można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

7 listopada – XXXII niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

7 listopada – XXXII niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 12, 38-44

Jezus, nauczając rzesze, mówił:

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok».

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Często oceniamy ludzi po zewnętrznych przejawach. „Po owocach ich poznacie” – mówimy i oceniamy negatywnie człowieka, któremu niewiele się w życiu udało i przez to niewiele dał innym. Dziś Pan Jezus poucza nas, że nie to jest najważniejsze ile dajemy innym, ale to jak dajemy. Najważniejsze jest pytanie czy dajemy z tego, co nam zbywa, czy raczej całego siebie. Kto nie daje innym całego siebie, nawet gdyby dał obiektywnie bardzo dużo, dał mniej niż ten, który dał niewiele, ale dał z siebie wszystko.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

SONY DSC

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 listopada – XXXII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec w Górzance o godz. 10:30.

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję; Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 8 listopada – wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy – Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 9 listopada – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 11 listopada – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, 103 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Proszę wywiesić flagę Polski, Msza Święta o godz. 17:00. Po Mszy Świętej modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny.

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

6. W piątek 12 listopada – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika – Msza Święta o godz. 8:00.

7. W sobotę 13 listopada – wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 14 listopada – XXXIII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

31 października – Rocznica poświęcenia kościoła własnego

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2021

Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LISTOPAD 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN KARD. WYSZYŃSKI

31 października – Rocznica poświęcenia kościoła własnego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 4, 19-24

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa:

«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

KOŚCIÓŁ JEST TWOJĄ NADZIEJĄ
„Zostań w kościele, a Kościół cię nie zdradzi. A jeśli uciekasz z kościoła, Kościół nie ponosi winy. Gdy bowiem będziesz wewnątrz, wilk nie wejdzie; jeśli zaś wyjdziesz, zwierz cię pochwyci, ale nie winna temu zagroda, tylko twoja małoduszność.”

Jan Chryzostom [Złotousty], św. (ok. 350–407). Pisarz grecki. Doktor Kościoła. Był największym mówcą Wschodu chrześcijańskiego, stąd jego przydomek „Złotousty”. Otrzymał doskonałe wykształcenie retoryczne u poganina Libaniosa, następnie, po pobycie na pustyni, został kapłanem i kaznodzieją w Antiochii, gdzie zdobył sławę świetnego mówcy. Wiele mów to komentarze do ksiąg ST i NT (listy Pawłowe). Tam powstał dialog O kapłaństwie. Dzięki sławie mówcy został powołany na arcybiskupa Konstantynopola, gdzie naraziwszy się dworowi cesarskiemu, został skazany na wygnanie. Przepędzany z miejsca na miejsce, chory, umarł z wycieńczenia ze słowami „Bogu za wszystko dzięki”.

ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 452

1 LISTOPADA – RADOSNA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
– TYCH, KTÓRZY OSIĄGNĘLI NIEBO I UWIELBIAJĄ BOGA W JEGO CHWALE

ŻYCIE WIECZNE – JEST TAKŻE NASZYM PRZEZNACZENIEM I CELEM PO ODBYCIU PIELGRZYMKI PRZEZ ZIEMIĘ

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

– Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

– Ofiarowanie odpustów.

– Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

– Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

– Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

– Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by groby naszych bliskich po kilku dniach stawały się śmietnikiem. Unikajmy sztucznych kwiatów, bo są nie ekologiczne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 31 października – Rocznica poświęcenia kościoła własnego, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec w Górzance o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – o uwielbienie Pana Boga w świętości Jego wybranych – świętych i błogosławionych naszych patronów z Chrztu i Bierzmowania. Tak wielu orędowników mamy w niebie. Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami. To radosna uroczystość poszukiwania swojej drogi naśladując tych, którzy zostali wyniesienie do chwały Ołtarza – Msze Święte o godz. 8:00 i 14:00. Po Mszy Świętej o godz. 14:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

1a. Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

1b. Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona wraz z Oktawą Uroczystości – co oznacza, że uroczystość obchodzona jest przez 8 dni. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego.

1c. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję; Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.), nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – CODZIENNIE po MSZY ŚWIĘTEJ.

3. We wtorek 2 listopada – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Msze Święte o godz. 8:00 i 15:00.

4. W środę 3 listopada – wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika – Msza Święta z wypominkami o godz. 17:00.

5. W czwartek 4 listopada – wspomnienie św. Karola Boromeusza – Pierwszy czwartek miesiąca, Litanią do bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, módlmy się za alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, módlmy się o Opiekę Bożą dla Księdza Proboszcza, Msza Święta z wypominkami za zmarłych Kapłanów o godz. 17:00.

6. W piątek 5 listopada – wspomnienie świętych Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela – Pierwszy piątek miesiąca, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa polecajmy rodziny dotknięte utratą dziecka i grzechem aborcji, prośmy o Miłosierdzie Boże dla nich i dla nas. Spowiedź o godz. 16:00, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:00.

7. W sobotę 6 listopada – wspomnienie św. Leonarda z Limoges, pustelnika – Pierwsza sobota miesiąca – módlmy się o pokój w Polsce i na świecie, módlmy się o powrót do wiary i życia sakramentalnego dla naszych bliskich, Msza Święta z Różańcem Fatimskim, o godz. 17:00.

8. W niedzielę 7 listopada – XXXII niedziela zwykła, Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Konserwatorki intensywnie pracują nad odnowieniem polichromii na południowej ścianie nawy. Jest to 4. etap prac konserwatorskich w tym zakresie. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii (poniżej). OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku PIT. Numer konta bankowego Parafii: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara