Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - PAŹDZIERNIK 2019

Intencja ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(17kB)

20 PAŹDZIERNIKA - 29 NIEDZIELA ZWYKŁA - NIEDZIELA MISYJNA

Ewangelia według św. Łukasza 18, 1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!" Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie"".

I Pan dodał: "Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"

ZE SKARBCA KOŚCIOŁA - św. Jan Paweł II o przebaczeniu i bojednaniu

(136kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 październik - 29. Niedziela Zwykła - Niedziela Misyjna, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 21 października - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

3. We wtorek 22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża - Różaniec o godz. 17:00, Mszy Świętej nie będzie.

4. W środę 23 października - wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa i św. Jana Kapistrana, prezbitera - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

5. W czwartek 24 października - wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

6. W piątek 25 października - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

7. W sobotę 26 października - wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa - Msza Święta i Różaniec o godz. 17:00.

8. W niedzielę 27 październik - 30. Niedziela Zwykła - Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Módlmy się w intencji Misjonarzy i krajów misyjnych, a także w intencji przyszłości Polski.

9. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych - od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych. Odpust jest to darowanie kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy za Ojca Świętego, nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Od 8 do 31 listopada pod tymi samymi warunkami można zyskiwać odpust cząstkowy.

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.

- Ofiarowanie odpustów.

- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

- Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.

10. Dobiega końca rozpoczęty w maju 2019 r. drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki. To już jesień, czas wspomóc Parafię przed zakończeniem prac.

11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o Dary Ducha Świętego i zapał do nauki dla dzieci i młodzieży w całym nowym roku szkolnym, a także o Opiekę Bożą, siły i zdrowie dla kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

© © Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.