Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - SIERPIEŃ 2018

Ogólna:
Aby decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodzinę jako jeden ze skarbów ludzkości.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(21kB)

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.

(34kB)

19 sierpnia - XX niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Jana 6, 51-58

Jezus powiedział do Żydów:
"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata".
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?"
Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 sierpnia - XX Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O 10:30 modlitwa różańcowa. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. W sierpniu przez wstawiennictwo św. Moniki - matki św. Augustyna módlmy się o nawrócenie w naszych rodzinach.
2. W niedzielę 19 sierpnia w Polańczyku - uroczysta Msza Święta z okazji 70-lecia Parafii pod przewodnictwem Księdza Abp Adama Szala o godz. 11:00 oraz poświęcenie nowej dzwonnicy.
3. W niedzielę 19 sierpnia w Mchawie - odpust przy kaplicy Boga Ojca. Uroczystej Mszy Świętej przy kaplicy przewodniczył będzie ks. Jacek Bartnik, wikariusz z Baligrodu.
4. Trwa miesiąc sierpień - poświęcony podejmowaniu zobowiązań do abstynencji i trzeźwości oraz szczególnej modlitwy o wyzwolenie z nałogu alkoholowego.. Zachęcam szczególnie do włączenia się w inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski "100 dni trzeźwości na 100 lat niepodległości". Ofiarujmy abstynencję i trzeźwość w tym czasie, jako wyraz wdzięczności panu Bogu Wszechmogącemu za 100 lat Niepodległości Polski. Modlitwą Ks. Piotra Skargi zawierzajmy naszą Ojczyznę Opatrzności Bożej. Modlitwa o uwolnienie z nałogów .
5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 20 sierpnia - wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux - Msza Święta o godz. 19:00,
- we wtorek 21 sierpnia - wspomnienie św. Piusa X - Msza Święta o godz. 19:00,
- w środę 22 sierpnia - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00,
- w czwartek 23 sierpnia - wspomnienie św. Stefana węgierskiego - Msza Święta o godz. 19:00,
- w piątek 24 sierpnia - wspomnienie św. Bartłomieja Apostoła, Msza Święta o godz. 19:00,
- w sobotę 25 sierpnia - wspomnienie św. Józefa Kalasantego, Msza Święta o godz. 19:00.
BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych
6. W środę 22 sierpnia w Czarnej, k.Lutowisk o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci św. Rity i Msza Święta w polecanych intencjach, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Adama Szala.
7. W niedzielę 26 sierpnia - święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec. Msza Święta w Tyskowej o godz. 13:00. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.
8. "W DOLINIE POTOKU RUCHLIN" W sobotę 1 września w Żernicy Wyżnej - poświęcenie kapliczki "Halkowej", Msza Święta w cerkwi św. Bazylego o godz. 10:00.
9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.
10. CELEM ŻYCIA JEST ZBAWIENIE, CELEM ŻYCIA JEST SPOTKANIE Z PANEM BOGIEM TWARZĄ W TWARZ. Módlmy się za siebie nawzajem, za rodziny, za rodzeństwo, za sąsiadów, za relacje z ludźmi, które wymagają pojednania i przebaczenia. Wyciągnięcia spod dywanu i odbudowania zaufania. Módlmy się o przemianę naszych serc, o trzeźwość w rodzinach oraz za chorych i cierpiących - o dar uzdrowienia duszy i ciała, o Dary Ducha Świętego dla kierowców i bezpieczeństwo w podróży oraz o odpowiedzialność dla rodziców i wychowawców kolonijnych. Opiece Matki Najświętszej Maryi powierzajmy dzieci i młodzieży, by w okresie wakacyjnym wzrastały w wierze i nie ulegały pokusom. Litanią do św. Jana Marii Vianneya - Patrona Proboszczów módlmy się o wszelkie potrzebne Łaski Boże dla Księdza Piotra.
11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Niech Duch Święty działa i pomaga w przezwyciężaniu pokusy pamiętliwości, krzywdy i urazy. "Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy." Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.