Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - CZERWIEC 2019

Intencja powszechna: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(81kB)

16 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Ewangelia według św. Jana 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

(2710kB)

20 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: "Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu". Lecz On rzekł do nich: "Wy dajcie im jeść!" Oni zaś powiedzieli: "Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi". Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: "Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu". Uczynili tak i porozsadzali wszystkich.

A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.

(97kB)

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA - UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedno z dziesięciu najważniejszych świąt katolickich. Z tego powodu przez kolejne osiem dni, trwają jego obchody - jako "jeden dzień" - jest to Oktawa Bożego Ciała.

W tych dniach po Mszy Świętej odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. procesje z Najświętszym Sakramentem w niektórych regionach Polski kościół obchodzono dwa razy w ciągu dnia: rano i wieczorem. Teraz odbywa się jedna procesja.

W czwartek po uroczystości Bożego Ciała kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan błogosławi przyniesione przez wiernych wianki splecione z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem są symbolem ludzkiej pracy, którą uświęca zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Wierni wraz z kapłanem proszą Boga, aby Swą wszechmocną opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił zebrać obfite owoce i plony.

Nasz udział obchodach Bożego Ciała i Oktawy jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego Kościół zachęca nas do tego, byśmy nie zmarnowali okazji do wypraszania Łask Bożych dla siebie i świata. Módlmy się w obronie Kościoła Świętego i naszej wiary.

(21kB)

MODLITWA PRZED PANEM JEZUSEM W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia; o Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta Piękności. A choć żeś się ukrył i zataił, i zataił piękność swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca; w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. O Stwórco mój i Panie, Ty jeden ponad te dary dajesz mi sam siebie i jednoczysz się ściśle ze swym nędznym stworzeniem. Tu się rozumieją serca nasze bez doboru słów; tu nikt mowy naszej przerwać nie jest w stanie. O czym mówię z Tobą, o Jezu, jest to nasza tajemnica, o której stworzenia wiedzieć nie będą i aniołowie nie śmią się zapytać. Są to tajemne przebaczenia, o których wie tylko Jezus i ja - jest to tajemnica miłosierdzia Jego, które ogarnia każdą oddzielnie duszę. Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiam Cię, o Stwórco i Panie całym sercem i duszą moją. A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, jednak jestem spokojna, bo wiem, że Ty wiesz, że ono jest szczere, choć tak nieudolne.

(Dzienniczek św. Siostry Faustyny. 1692).

TURYSTÓW I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH ARCHIDIECEZJĘ PRZEMYSKĄ I DIECEZJĘ RZESZOWSKĄ (WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE) ZAPRASZAMY NA STRONĘ TURYSTYKA.PRZEMYSKA.PL

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 czerwca - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30.

2. W poniedziałek 17 czerwca - wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika - Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:30.

3. We wtorek 18 czerwca - Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

4. W środę 19 czerwca - wspomnienie św. Romualda, opata, Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

5. W czwartek 20 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Procesja od Krzyża przy przystanku autobusowym ok. godz. 9:00.

6. W piątek 21 czerwca - rozpoczyna się 8 dniowa (jak nazwa wskazuje) - Oktawa Bożego Ciała, W tym okresie procesje Eucharystyczne z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy Świętej wieczornej, w niedzielę po Sumie wokół kościoła. Na procesje zapraszamy dzieci pierwszokomunijne oraz dzieci sypiące kwiaty - wraz z 7. W sobotę 22 czerwca - wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a- Msza Święta z Litanią o godz. 19:00.

8. W niedzielę 23 czerwca - 12. Niedziela Zwykła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10:30.

9. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

10. Oddawajmy cześć i chwałę Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiajmy Bożą Obecność w Duchu Świętym, Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech Moc Ducha Świętego przenika nasze życie, niech miłość Boża uzdalnia nas do miłości ofiarnej - objawionej w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

11. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© © Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.