Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - WRZESIEŃ 2018

Ogólna:
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(36kB)

23 wrzeœnia - XXV niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoœ o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabijš, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiœcie w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobš o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeœli ktoœ chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługš wszystkich". Potem wzišł dziecko, postawił je przed nimi i objšwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".

(54kB)

29 wrzeœnia - Œwięto œwiętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu".
Powiedział do Niego Natanael: "Skšd mnie znasz?"
Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeœ pod drzewem figowym".
Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteœ Synem Bożym, Ty jesteœ Królem Izraela!"
Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to".
Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujšcych i zstępujšcych na Syna Człowieczego".

(20kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 23 września - XXV Niedziela Zwykła. Przeżywamy 100 rocznicę otrzymania stygmatów i 50 rocznicę śmierci św. Ojca Pio. Z Maryją i św. Ojcem Pio modlimy się szczególnie za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, inicjatywa "CZYŚCIMY CZYŚCIEC". Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

2. W niedzielę 23 września wspomnienie liturgiczne także św. Tekli, czczonej w Sanktuarium w Jaśliskach oraz w Parafii Nowosielce Kozickie.

3. We wrześniu przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki prośmy o Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, aby podejmowany trud przyniósł owoce wzrostu wiedzy oraz wiary nadziei i miłości.

4. Od 19 września do 11 listopada - Nowenna Pompejańska za Ojczyznę na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Jak odmawiać nowennę pompejańską?

5. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 24 września - Msza Święta o godz. 17:30 i zebranie wiejskie dotyczące także spraw Parafii o godz. 18:00,
- we wtorek 25 września - wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa - Msza Święta o godz. 7:00,
- w środę 26 września - wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana oraz św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i towarzyszy - Mszy Świętej nie będzie.
- w czwartek 27 września - wspomnienie św. Wincentego a Paulo, Msza Święta o godz. 18:00 rozpoczęcie triduum przed świętem Św. Archaniołów Michała, Gabriela, i Rafała.
- w piątek 28 września - wspomnienie św. Wacława, Msza Święta o godz. 18:00,
- w sobotę 29 września - Msza Święta w Górzance o godz. 18:00. Odpust ku czci św. Archaniołów w Roztokach - uroczysta Msza Święta o godz. 11:00. W Sanoku uroczystość św. Michała - patrona miasta.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

6. W sobotę 29 września w Kalwarii Pacławskiej - Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca - dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski pod hasłem "Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się". Zapraszamy na pielgrzymkę organizowaną przez Dekanat Solina - zgłoszenia w Parafii u Ks. Piotra.

7. W niedzielę 30 września - XXVI Niedziela Zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00, o 10:30 Różaniec.

8. W niedzielę 7 października - XIX powojenny odpust w Łopience - Różaniec 10:30, uroczysta Msza Święta 11:00. Piesza pielgrzymka z Górzanki do Łopienki przez przełącz Hyrcza wyjdzie o godz. 7:00.

9. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.


Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001


10. ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST EUCHARYSTIA - jako Msza Święta i jako Komunia Święta. Niech wrażliwość sumienia pozwoli nam wejść głębiej w zakamarki naszego życia i odnowić nasze życie przez Sakrament pokuty i pojednania. Niech Łaska Boża pozwoli nam przezwyciężyć zahamowania w działaniu na CHWAŁĘ BOŻĄ. Niech nam towarzyszą słowa św. Jana Pawła II - MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE. Wobec kruchości życia, trzeba być GOTOWYM NA PRZEJŚCIE DO WIECZNOŚCI. Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi,. Niech Duch Święty w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

12. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.