Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(8kB)

NOWY ROK KOŚCIELNY 2018/2019

"W mocy Bożego Ducha"

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Gal 5,22-23)."

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - SIERPIEŃ 2019

Intencja powszechna: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej "szkołami wzrastania w człowieczeństwie".

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(8kB)

18 SIERPNIA - 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Łukasza 12, 49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".

(44kB)

22 sierpnia - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!"

Wtedy odszedł od Niej anioł.

(14kB)

24 sierpnia - święto św. Bartłomieja, apostoła

Ewangelia według św. Jana 1, 45-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu".

Rzekł do niego Natanael: "Czyż może być co dobrego z Nazaretu?"

Odpowiedział mu Filip: "Chodź i zobacz".

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu".

Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?"

Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym".

Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!"

Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: "Widziałem cię pod drzewem figowym?" Zobaczysz jeszcze więcej niż to".

Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

14 sierpnia - wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe

(65kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 sierpnia - 20. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Klary, dziewicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. O godz. 17:00 Msza Święta na cerkwisku w Radziejowej. Pamiętajmy, że sierpień jest szczególnym miesiącem modlitwy o trzeźwości Narodu Polskiego, miesiącem abstynencji, by wyprosić trzeźwość dla tkwiących w nałogu, miesiącem dziękczynienia za wyzwolonych z nałogu i uratowane rodziny. Przez wstawiennictwo Matki naszej Maryi módlmy się: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Bożą Rodzicielko...

2. W poniedziałek 19 sierpnia - wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera - Msza Święta o godz. 8:00.

3. We wtorek 20 sierpnia - wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła - Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 21 sierpnia - wspomnienie św. Piusa X, papieża - Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 22 sierpnia - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej - Msze Święte w Górzance 8:00.

6. W piątek 23 sierpnia - wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy - Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 24 sierpnia - święto św. Bartłomieja, apostoła - Msza Święta o godz. 8:00.

8. W niedzielę 25 sierpnia - 21. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Józefa Kalasantego, prezbitera, założyciela "Zgromadzenia Pawłowego dla Ubogich Matki Bożej od Szkół Pobożnych" (popularnie zwane pijarami). Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. W okresie wakacyjnym Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Częstochowskiej p. Anny Sidorskiej.

9. W maju 2019 r. rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z odnowieniem polichromii w naszej Świątyni, jest to prawa ściana prezbiterium. Serdecznie prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Z wdzięcznością i darem modlitwy Wspólnota Parafialna z Górzanki.

10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).

11. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Przez ręce Maryi - Wspomożycielki Wiernych błagajmy we wszystkich naszych o osobistych potrzebach, za nasze rodziny, za przyjaciół, za sąsiadów, także o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Módlmy się o trzeźwość i dar abstynencji ale wszystkich zniewolonych. Prośmy o zachowanie dzieci i młodzieży i naszą wstrzemięźliwość przed pokusami, raniącymi Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar stworzenia, piękno bieszczadzkiej przyrody i tego roczne polny. Prośmy o zachowanie płodów ziemi od zniszczenia i bezpieczeństwo na drogach, w górach i na wodzie. Niech czas wakacji będzie także czasem odnowy życia duchowego. Zapraszamy na stronę Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej.

12. Kochani, przeogromnie proszę o modlitwę w intencji zdrowia Róży i całej rodziny. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Ursynowskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Magdalena.

© © Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.