Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - PAŹDZIERNIK 2018

Ewangelizacyjna:
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(40kB)

21 października - XXIX Niedziela zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 10, 35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu".

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

(20kB)
(32kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 października - XXVIII Niedziela Zwykła, rozpoczynamy 92. Tydzień Misyjny pod hasłem "Pełni ducha i posłani", z tej okazji swoje słowo kieruje Ojciec Święty Franciszek "Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię". Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Modlitwą otaczajmy powołanych do posługi na misjach i wszystkie dzieła misyjne Polsce, Europie i dalekim świecie.

2. W październiku Msze Święte w dni powszednie o godz. 17:00. Po Mszy Świętej będziemy odmawiać Różaniec. W najbliższym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek 22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża,
- we wtorek 23 października - wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa oraz św. Jana Kapistrana, prezbitera,
- w środę 24 października - wspomnienie bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera,
- w czwartek 25 października - wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
- w piątek 26 października - wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy,
- w sobotę 27 października - wspomnienie św. Frumencjusza, buskupa.

BREWIARZ.PL - Kalendarz Świętych i Błogosławionych

3. W niedzielę 28 października - XXX Niedziela Zwykła, wspomnienie rocznicy poświęcenia własnego kościoła. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30. Modlitwą otaczajmy wszystkich Księży Proboszczów i Kapłanów posługujących w Górzance oraz całą naszą wspólnotę parafialną.

4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada - święto radosne, poświęcone wszystkim, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy i których święta lub wspomnienia liturgiczne obchodzimy w ciągu roku kalendarzowego. Wierzymy w świętych obcowanie i ich wstawiennictwo za nami u Pana Boga. Święci i Błogosławieni, to Ci, którzy osiągnęli niebo i dziś korzystając z ich nauczania i naśladując ich cnoty możemy także dążyć do świętości. Pierwszym i niedościgłym wzorem na drodze do świętości zawsze jest Pan Jezus. Z Ewangelii św. Jana 3,16 "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." i z Pierwszego Listu św. Piotra 1,14-17 [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie."

5. W dniu 2 listopada - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - dzień poświęcony szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Zadbajmy o czystość na cmentarzu parafialnym i symbolicznym zniczem o wystrój grobów naszych bliskich. W trosce o ekologię i środowisko naturalne unikajmy sztucznych kwiatów i plastiku. W kościele wyłożone są kartki do składania wypominek. Za zmarłych podanych w wypominkach będziemy modlić się w listopadzie. Przez modlitwę, Komunię Świętą i zyskiwanie odpustów możemy wypraszać niebo na naszych zmarłych, w dnia 1-8 listopada - codziennie za jedną osobę.

6. W 2018 r. w naszym Kościele podejmowane są dalsze prace konserwatorskie. W tym roku rozpoczynamy odnawianie polichromii we wnętrzu Świątyni. Drogich Przyjaciół, Pielgrzymów i Turystów gorąco prosimy o modlitewne i finansowe wsparcie tych prac. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Wspólnota Parafialna.

7. ŹRÓDŁEM NADZIEI JEST MARYJA - "SOLI DEO PER MARIAM" - "Samemu Bogu przez Maryję" - tak brzmiało zawołanie ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Inne Jego zdanie brzmiało "CZAS TO MIŁOŚĆ" i w tym duchu patrzmy na nasze środowisko, jako LUDZIE DOBREJ WOLI, starajmy się pomóc każdemu przez modlitwę, dobre słowo, dary materialne. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO JA JESTEM ŚWIĘTY, PAN, BÓG WASZ (Kapł. 19,2). Niech nasze życie przeniknięte będzie pragnieniem nawrócenia, przebaczenia i pojednania.

8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi. Niech Duch Święty pomaga w odkrywaniu darów wiary, nadziei i miłości. Niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

9. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.