Wielorakie formy modlitwy kształtują serca i umysły wiernych. Duch Święty wieje tam gdzie chce i jak chce. Otwórz się na działanie łaski Bożej.

Módl się, wiedząc o tym, że

  • udział we Mszy Świętej
  • Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
  • Rozważanie Słowa Bożego

są korzeniem i podstawą.

ZROZUMIEĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ – Świadectwo Cataliny Rivas, współcześnie żyjącej boliwijskiej mistyczki z miasta Cochabamba.

Odpusty w Kościele Katolickim

Czego mogę spodziewać się po adoracji?

ROZWAŻANIA O ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jak rozważać Słowo Boże?

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO – LECTIO DIVINA – NAUCZANIE PANA BOGA

PACIERZ KATOLICKI

MODLITWY PORANNE

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

LITANIE DO BOGA OJCA, SERCA I KRWI PANA JEZUSA, DUCHA ŚWIĘTEGO…

LITANIE DO ŚWIĘTYCH