Dawny cmentarz wyznaniowy z ofiarami wojen.
CUM TACENT, CLAMAT!
Milcząc – wołają!

W Roku Miłosierdzia staraniem Parafii rzym-kat. w Górzance wykonał Grzegorz Brodziński z Jarocina.
Górzanka, sierpień 2016 r.