Uncategorized

26. niedziela zwykła

27 września – 26. niedziela zwykła Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 21, 28-32 Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do […]

Uncategorized

25. niedziela zwykła

20 września – 25. niedziela zwykła Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 20, 1-16a Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby […]

Uncategorized

24 niedziela zwykła

13 września – 24. niedziela zwykła Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 18, 21-35 Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? […]

Uncategorized

23 niedziela zwykła

6 września – 23. niedziela zwykła Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 18, 15-20 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery […]