Uncategorized

22 niedziela zwykła

31 sierpnia – 22. niedziela zwykła Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 16, 21-27 Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od […]