16 maja 2021 – uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – odpust w naszej Parafii

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MISJE ŚWIĘTE ZAKOŃCZONE

Dziękujmy Bogu Ojcu Wszechmogącemu za dar posługi misyjnej Ojca Zbigniewa Bruzi. Dziękujmy dar odnowienia naszych serc, dziękujmy za dar pojednania w Parafii, dziękujmy za dar Adoracji Najświętszego Sakramentu, dziękujmy za wspólną modlitwę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początki, teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

16 MAJA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ODPUST W PARAFII

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 16, 15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

„Kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Oczywiście nie za karę. Potępienie jest naturalną konsekwencją odrzucenia Ewangelii. Bez Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu przez Jezusa – Syna Bożego, nie ma przed człowiekiem innej perspektywy jak potępienie. Jest tak dlatego, że każdy człowiek prędzej czy później stanie wobec rzeczywistości swoich win i wobec własnej niedoskonałości. Tej rzeczywistości może zaradzić tylko to, co zawiera Ewangelia – prawda o Bogu kochającym człowieka aż do szaleństwa Krzyża. Jeśli człowiek odrzuci tę prawdę, wybierze potępienie.

Głośmy więc Ewangelię z całych swoich sił, ale wpierw pozwólmy, by ona przesiąkła do samej głębi naszych serc.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

16 MAJA – NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – umocnieni 8 dniami Misji Świętych w naszej Parafii wpatrujemy się w niebo. Wzrokiem śledzimy, jak Pan Jezus Wstępuje do swego Królestwa w niebie i zasiada po Prawicy Ojca – Boga Ojca.

W ostatnich swoich słowach po zmartwychwstaniu, a tuż przed wniebowstąpieniem Pan Jezus mówi: „IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ WSZELKIEMU STWORZENIU”.

Naszym zadaniem jest nie tyle wpatrywanie się w niebo, a głównie słuchanie lub czytanie Słowa Bożego, karmienie się Najświętszą Eucharystią – Komunią Świętą i przekazywanie innym wiary.

Mocą Ducha Świętego jesteśmy zdolni by wyjść do ludzi i głosić to co przeżywamy dzięki wierze i praktykom religijnym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 16 maja – uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa – Msze Święte o godz. 8:00 i 12:00 z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską. Odpust w naszej Parafii, który można ofiarować w za jedną osobę zmarłą, o zbawienie jej duszy, lub o darowanie kar doczesnych (za siebie).

1a. Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za dar posługi misyjnej Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz dar odnowienia naszych serc.

2. W poniedziałek 17 maja – przeniesiona uroczystość św. Andrzeja Boboli – Współpatrona Polski, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

3. We wtorek 18 maja – wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego oraz wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

4. W środę 19 maja – Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5. W czwartek 20 maja – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5a.  W czwartek 20 maja – módlmy się w intencji Ks. Bp Stanisława Jamrozka w rocznicę jego święceń biskupich, które przyjął w 2013 r.

6. W piątek 21 maja – wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy oraz wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

6a. W piątek 21 maja – módlmy się w intencji Ks. Abp Adama Szala w rocznicę jego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

7. W sobotę 22 maja – wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy, Msza Święta z Nowenną do Ducha Świętego i Litanią Loretańską o godz. 18:00.

7a. W sobotę 22 maja – w Wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu święcenia kapłańskie Diakonów. Módlmy się w ich intencji. Wśród neoprezbiterów będzie ks. Gerard Terech z Gwizdowa.

8. W niedzielę 23 maja – uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Msze Święte o godz. 7:00 i 18:00. Litania Loretańska po wieczornej Mszy Świętej.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

8-16 MAJA 2021 – MISJE ŚWIĘTE I ODPUST W PARAFII

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MISJE ŚWIĘTE ROZPOCZĘTE

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

9 MAJA – VI NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Czy można wyobrazić sobie miłość Boga Ojca do Syna Bożego? To jest coś, co przewyższa wszelkie ludzkie wyobrażenia! A taką właśnie miłością Jezus pokochał nas. Dlatego nazywa nas przyjaciółmi, nie sługami i dzieli się z nami tym, co usłyszał od Ojca. Z tego też powodu wybrał nas i przeznaczył na to, abyśmy przynosili trwały owoc.

A co my na to? Czy odpowiemy przyjaźnią na przyjaźń Jezusa do nas? Czy damy się wybrać przez Niego? Być przyjacielem Boga – czy to nie cudowne? Czy może się przytrafić człowiekowi coś wspanialszego? Pomyślmy o tym. Warto zadać sobie te pytania i lepiej się zastanowić, zanim znów odrzucimy przyjaźń Boga przez grzech. Ale pamiętajmy: przyjaźń z Bogiem nie ma nas skrępować. Ona ma nam nadać nową jakość, którą jest świętość, czyli podobieństwo do Boga.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

9 MAJA – VI NIEDZIELA WIELKANOCY – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – dziś w Ewangelii słyszymy i czytamy Słowa Pana Jezusa:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

To jest wezwanie bezpośrednio od Pana Jezusa „Trwajcie w miłości mojej” i dalej „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

„Gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – oddaje życie, oddaje czas, oddaje siły – czyli z miłością i z sercem jest przy mamie, tacie, siostrze, bracie, kimś z rodziny, pomoże sąsiadowi, albo Księdzu w pracach porządkowych. Oddać życie – pomóc komuś to znaczy zrezygnować ze swoich planów, oglądania telewizji, porządków w swoim ogródku…

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

ADORACJA: od poniedziałku do piątku – po wieczornej Mszy św.

SPOWIEDŹ: od poniedziałku do piątku – 30 min przed Mszą św.

Sobota, 8 maja – uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Eucharystia nasze DOBRO!

Kościół żyje dzięki Eucharystii (JP II, EE 1)

Uroczyste rozpoczęcie Misji świętych

18.00 – Nabożeństwo majowe

   Msza św. z nauką ogólną

Nauka stanowa dla młodzieży

Niedziela, 9 maja – VI niedziela wielkanocna

Eucharystia nasza MIŁOŚĆ!

Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. (JP II, EE 1)

  8.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.00 – Msza św. z nauką ogólną

15.00 – Msza św. w Łopience

18.00 – Nabożeństwo do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin.

Nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

Poniedziałek, 10 maja

Eucharystia nasz SKARB!

Eucharystia (…) jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. (JP II, EE 9)

Grzech i Boże miłosierdzie

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce Najświętszego Serca Pana Jezusa przy domu p. Rozalii i Piotra Sidorskich

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Wtorek, 11 maja

Eucharystia nasza WIĘŹ!

Zachowanie w pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii… (JP II, EE 36)

Pojednanie z bliźnimi

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce św. Jana Nepomucena przy plebanii

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Środa, 12 maja – wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa oraz wspomnienie św. Pankracego, męczennika

Eucharystia nasz CEL!

Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. (JP II, EE 59)

Dzień postu.

Sprawy ostateczne człowieka

9.00 – Odwiedziny chorych w domach

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce św. Antoniego
na krzyżówce

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Czwartek, 13 maja – wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej , 40 rocznica zamachu na św. Jana Pawła II

Eucharystia nasze ŻYCIE!

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii (…) posiada (życie wieczne) już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni… (JP II, EE 18)

Dzień opowiedzenia się
za Chrystusem

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce na granicy parafii Wołkowyja

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Piątek, 14 maja – święto św. Macieja Apostoła

Eucharystia nasza MISJA!

Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża i z Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa. (JP II, EE 22)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy krzyżu w Woli Górzańskiej

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

      Odnowienie przysięgi małżeńskiej

Sobota, 15 maja

Maryja – NIEWIASTA EUCHARYSTII!

Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. (JP II, EE 57)

Dzień maryjny

18.00 – Nabożeństwo majowe

            Msza św. z nauką ogólną

Uroczyste zakończenie misji świętych. Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym

NIEDZIELA, 16 maja UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Msza Święta o godz. 8:00

MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA O GODZ. 12:00

Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

2 maja – V NIEDZIELA WIELANOCY

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MAJ 2021

Intencja powszechna – Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

JUŻ 8 MAJA O GODZ. 18:00 – ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

2 MAJA – V NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Cenimy sobie różne przynależności. Zabiegamy o nie, gdy one nas nobilitują, albo dają odpowiednie wsparcie, albo gwarantują określone zyski. Czy nie za mało jednak cenimy sobie przynależność do Jezusa? On chce byśmy byli w Niego wszczepieni, to znaczy byśmy z Niego czerpali wszystko, co jest nam niezbędne do pełni życia. On nam daje pokarm najlepszej jakości. Wprawdzie czasami boleśnie nas oczyszcza i „przycina”, ale zawsze po to, byśmy żyli jeszcze pełniej.

Tak czy owak musimy być w coś (w kogoś) wszczepieni. Warto więc wszczepić się w najlepsze drzewo. A czy jest ktoś lepszy od Jezusa?

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

2 MAJA – V NIEDZIELA WIELKANOCY – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – przed Chrystusem „WINNYM KRZEWEM”, który nas karmi i ożywia, abyśmy wzrastali jako JEGO latorośle Czy nakarmieni Słowem Bożym i Eucharystią podczas niedzielnej i codziennej Mszy Świętej zastanawiamy się jaki DOBRY OWOC możemy wydać w naszym życiu? Ten „dobry owoc” to oddawanie chwały Panu Bogu, do pomoc w pracach przy kościele, to troska o Parafię, to życzliwość dla Księdza Proboszcza i sąsiadów. Ten „dobry owoc” to miłość w rodzinie, to przekazywanie wiary dzieciom i wnukom, to zachęta do wspólnej modlitwy, uczestnictwa w Misjach Świętych i Nabożeństwach Majowych. Ten „dobry owoc” to uczciwa praca, to służba bliźniemu, to poświęcenie swojego czasu na szczytne cele.

Niech nam Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty hojnie błogosławi w pracy na roli, w pracy w hotelarstwie, gastronomi i turystyce, Maturzystom, młodzieży i dzieciom w zdawaniu egzaminów, klasówek i kartkówek. Módlmy się za egzaminatorów i wszystkich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.

„Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” (Kol 3, 1-2)

 

MODLITWA ZAWIERZENIA ŻYCIA JEZUSOWI

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. Kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznając przed Tobą moją grzeszność. Ty znasz mnie najlepiej i dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu.

Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Przepraszam, że nie zawsze żyję zgodnie ze słowami Twojej Ewangelii.

Teraz z wiarą wybieram Ciebie, jako mojego jedynego PANA i ZBAWICIELA, oddając Ci całe moje życie, abyś nim kierował.

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, ani niewolnikiem niczego, co oddala mnie od Ciebie. Potrzebuję Twojego światła i pomocy. Otwieram przed Tobą całkowicie bramę mojego serca, poddając się Tobie i Twojej świętej woli. Króluj we mnie!

Wierzę w Twoje zmartwychwstanie! Ześlij mi swojego Ducha Świętego, aby odnowił we mnie Boże podobieństwo i pozwolił mi na nowo radować się tym, że jestem Dzieckiem Bożym. Niech uzdolni mnie do miłości, napełni nadzieją oraz sprawi, abym wzrastał w wierze we wspólnocie Kościoła.

Jezu, mój Panie, w Tobie pokładam całą swoją nadzieję. Zostań ze mną na zawsze! Ufam Tobie! Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 2 maja – V. Niedziela Wielkanocna, I niedziela miesiąca – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 (po łacinie). Litania Loretańska godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Łopienka 15:00.

1a. W niedzielę 2 maja – wspomnienie św. Zygmunta i święto Flagi Narodowej – wywieśmy FLAGI.

1b. Od niedzieli Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia przygotowujemy się do MISJI PARAFIALNYCH. Módlmy się do Ducha Świętego o łaski Boże dla Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz o naszą otwartość na przyjęcie nauk i przemianę by żyć bliżej Eucharystii. Zarezerwujmy czas, aby uczestniczyć we Mszach Świętych, sakramentach i nabożeństwach w dniach 8-15 maja 2021.

2. W poniedziałek 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski – Msze Święte 8:00 i 11:00, Litania Loretańska o godz. 10:30, Msza Święta w Łopience o godz. 15:00. Odpust w Polańczyku.

3. We wtorek 4 maja – wspomnienie św. Floriana męczennika – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

4. W środę 5 maja – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu– Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

5. W czwartek 6 maja – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, także przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się w intencji Księdza Proboszcza, Biskupów i Prezbiterów oraz Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00. Litania-do-bł-Jana-Balickiego

6. W piątek 7 maja  – I piątek miesiąca – początek nowenny do św. Andrzeja Boboli (16 maja, ale Uroczystość ku czci św. Andrzeja Boboli będzie przesunięta na 17 maja) – Msza Święta z Litanią Loretańską o godz. 18:00.

7. W sobotę 8 maja – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika – PROGRAM NABOŻEŃSTW WEDŁUG PROGRAMU MISJI ŚWIĘTYCH – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MSZĄ ŚWIĘTĄ Z NABOŻEŃSTWEM MAJOWYM O GODZ. 18:00. (10 i 13 maja – zamiana kapliczek przy których będzie KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO). Program Misji Swietych-GORZANKA – poprawione kapliczki (plik PDF)

7a. W sobotę 8 maja – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika – módlmy się w intencji Ks. Bp Stanisława Jamrozka – Biskupa Pomocniczego w Archidiecezji Przemyskiej. Odpust w Uhercach Mineralnych.

8. W niedzielę 9 maja – VI. Niedziela Wielkanocna – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania Loretańska godz. 10:30. Nabożeństwo ku czci św. Józefa – w intencji małżeństw i rodzin. Nauka stanowa dla małżonków i rodziców o godz. 18:00. Msza Święta w Łopience o godz. 15:00.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Oddając cześć Maryi – Matce Najświętszej wypraszajmy potrzebne Łaski dla naszej Parafii, Polski i całego świata. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

25 kwietnia – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – KWIECIEŃ 2021

Intencja powszechna Podstawowe prawa

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

12 września 2021 – Beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

25 KWIETNIA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 10, 11-18

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus przypomina nam dziś, że jesteśmy Jego własnością. Takie sformułowanie być może źle nam się kojarzy – ze zniewoleniem. Jest to jednak, w tym przypadku, błędne skojarzenie. Być własnością Boga oznacza, że On zrobi wszystko dla naszego zbawienia, bo w Jego oczach mamy wartość właściwie nieskończoną – jesteśmy bezcenni. Bóg nie bierze na własność byle czego. To tylko człowiek potrafi gonić za rzeczami, które nie mają wartości.

Warto zmienić mniemanie o sobie i ukształtować je w oparciu o Boże spojrzenie, a nie według własnego, subiektywnego osądu.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

25 KWIETNIA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – przed Chrystusem Dobrym Pasterzem, pragniemy być niesionymi na Jego ramionach. Czy widzimy siebie słabymi i małymi? Czy czasem towarzyszą nam słowa „… beze Mnie nic nie możecie uczynić.” z Ewangelii św. Jana (J 15,5)? Źródła życia, źródła sił, źródła do czynienia dobra szukajmy słuchając Słowa Bożego i przyjmując Komunię Świętą.

Modlitwą otoczmy dziś Księdza Proboszcza i Kapłanów, módlmy się także o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

Bez kapłanów nie będzie Mszy Świętej, nie będzie tego najbardziej doniosłego spotkania z Panem Bogiem. Nie będzie Sakrament pokuty i pojednania – nawrócenia i przemiany. Nie będzie Sakramentu Eucharystii, z którego czerpiemy zdroje Łask. 

MODLITWA ZAWIERZENIA ŻYCIA JEZUSOWI

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. Kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznając przed Tobą moją grzeszność. Ty znasz mnie najlepiej i dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu.

Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Przepraszam, że nie zawsze żyję zgodnie ze słowami Twojej Ewangelii.

Teraz z wiarą wybieram Ciebie, jako mojego jedynego PANA i ZBAWICIELA, oddając Ci całe moje życie, abyś nim kierował.

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, ani niewolnikiem niczego, co oddala mnie od Ciebie. Potrzebuję Twojego światła i pomocy. Otwieram przed Tobą całkowicie bramę mojego serca, poddając się Tobie i Twojej świętej woli. Króluj we mnie!

Wierzę w Twoje zmartwychwstanie! Ześlij mi swojego Ducha Świętego, aby odnowił we mnie Boże podobieństwo i pozwolił mi na nowo radować się tym, że jestem Dzieckiem Bożym. Niech uzdolni mnie do miłości, napełni nadzieją oraz sprawi, abym wzrastał w wierze we wspólnocie Kościoła.

Jezu, mój Panie, w Tobie pokładam całą swoją nadzieję. Zostań ze mną na zawsze! Ufam Tobie! Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 kwietnia – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, rozpoczynający Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne w Kościele w Polsce – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30.

1a. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania „Święty Józef: marzenie powołania”.

1b. W niedzielę 25 kwietnia – święto św. Marka Ewangelisty w Kościele Łacińskim i niedziela Męki Pana Jezusa w Kościele Wschodnim.

1c. Od niedzieli Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia rozpoczynamy przygotowanie do MISJI PARAFIALNYCH. Módlmy się do Ducha Świętego o łaski Boże dla Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz o naszą otwartość na przyjęcie nauk. Zarezerwujmy czas, aby uczestniczyć we Mszach Świętych, sakramentach i nabożeństwach w dniach 8-15 maja 2021. Program Misji Swietych-GORZANKA

2. W poniedziałek 26 kwietnia – Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 27 kwietnia – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 28 kwietnia – wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika albo wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 29 kwietnia – Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy – Msza Święta o godz. 18:00.

5b. W czwartek 29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej – módlmy się o wyniesienie do chwały ołtarzy Drugiej Grupy Męczenników II wojny światowej, wśród których jest Czcigodny Sługa Boży Ks. Jan Siuzdak, proboszcz w Wołkowyi w latach 1931-1940, aresztowany 05.04.1940 r. wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, poniósł śmierć męczeńską 18.11.1942 r. 

6. W piątek 30 kwietnia – wspomnienie św. Piusa V, papieża – Msze Święte o godz. 8:00 i 18:00.  

7. W sobotę 1 maja – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, I sobota miesiąca – Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 18:00 i Litania Loretańska (majówka). Módlmy się o pokój na świecie i nawrócenie dla Rosji. Św. Jan Paweł II powiedział: „Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu jest nawrócenie Rosji, zgodnie z orędziem z Fatimy”

8. W niedzielę 2 maja – V. Niedziela Wielkanocna, I niedziela miesiąca – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Litania Loretańska godz. 10:30. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

8a. W niedzielę 2 maja – wspomnienie św. Zygmunta i święto Flagi Narodowej – wywieśmy FLAGI.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne. W tym trudnym czasie pandemii korona wirusa otaczajmy się wzajemnym szacunkiem i modlitwą.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

18 kwietnia – NIEDZIELA BIBLIJNA

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – KWIECIEŃ 2021

Intencja powszechna Podstawowe prawa

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH „Zgromadzeni na Eucharystii” 8-15 maja 2021

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

18 KWIETNIA – NIEDZIELA BIBLIJNA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Bardzo często, patrząc z perspektywy czasu na różne trudne życiowe sytuacje, mówimy: „Tak miało być”. Nie oznacza to, że panuje nad nami jakieś fatum, przed którym nie da się uciec. Ani że wszystko jest wolą Boga (np. grzech nie jest wolą Boga). Jednak nie da się nie odnieść wrażenia, że jest jakiś Rozum, który ingeruje w nasze życie i robi coś, co nie zawsze jest po naszej myśli, ale ostatecznie okazuje się bardzo dobrym posunięciem. Tym Rozumem jest miłujący nas Bóg.

Jeśli zdarzyło nam się doświadczyć czegoś trudnego i w pierwszej chwili niezrozumiałego, a co później okazało się dobrym wydarzeniem, dawajmy o tym świadectwo. Trzeba o takich rzeczach mówić, bo to bardzo pomaga – człowiekowi żyć, a Bogu działać w naszym życiu.

Mieczysław Łusiak SJ,

źródło: DEON.PL

18 KWIETNIA – NIEDZIELA BIBLIJNA – ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY – MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W SŁOWIE BOŻYM I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – chcemy słuchać Słowa Bożego i przyjmować Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa. Wierzymy, że zmartwychwstał w ciele, a nie jako duch, wierzymy że po wniebowstąpieniu pozostał z nami w Komunii Świętej.

Panie Jezu, który jesteś ze mną, otwórz moje serce by jeszcze bardziej wzrastała moja miłość ku Tobie i bliźnim. Przemieniaj moje serce i uzdrawiaj to co słabe i nie zgodne z Wolą Bożą.

Panie Jezu Ty jesteś moim Panem, Tobie ufam i bać się nie będę.

Moje siły i czas chcę Tobie ofiarować, służyć Kościołowi – mojej Parafii i Ojczyźnie – społeczności, w której żyję.

MODLITWA ZAWIERZENIA ŻYCIA JEZUSOWI

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. Kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznając przed Tobą moją grzeszność. Ty znasz mnie najlepiej i dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu.

Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Przepraszam, że nie zawsze żyję zgodnie ze słowami Twojej Ewangelii.

Teraz z wiarą wybieram Ciebie, jako mojego jedynego PANA i ZBAWICIELA, oddając Ci całe moje życie, abyś nim kierował.

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, ani niewolnikiem niczego, co oddala mnie od Ciebie. Potrzebuję Twojego światła i pomocy. Otwieram przed Tobą całkowicie bramę mojego serca, poddając się Tobie i Twojej świętej woli. Króluj we mnie!

Wierzę w Twoje zmartwychwstanie! Ześlij mi swojego Ducha Świętego, aby odnowił we mnie Boże podobieństwo i pozwolił mi na nowo radować się tym, że jestem Dzieckiem Bożym. Niech uzdolni mnie do miłości, napełni nadzieją oraz sprawi, abym wzrastał w wierze we wspólnocie Kościoła.

Jezu, mój Panie, w Tobie pokładam całą swoją nadzieję. Zostań ze mną na zawsze! Ufam Tobie! Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 kwietnia, NIEDZIELA BIBLIJNA – V Narodowe Czytanie Pisma Świętego rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30.

1a. XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. W naszej Parafii po Mszach Świętych w tygodniu modlić się będziemy Psalmami. Pismo Święte

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej (w 2021 r. – 18 kwietnia) i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. To także Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego.

1b. Niedziela Biblijna jest od 2017 r. Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Ogólnopolskie uroczystości związane z V Narodowym Czytaniem Pisma Świętego odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz na Jasnej Górze.

1c. Od niedzieli Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia rozpoczynamy przygotowanie do MISJI PARAFIALNYCH. Módlmy się do Ducha Świętego o łaski Boże dla Ojca Zbigniewa Bruzi – Redemptorysty oraz o naszą otwartość na przyjęcie nauk. Zarezerwujmy czas, aby uczestniczyć we Mszach Świętych, sakramentach i nabożeństwach w dniach 8-15 maja 2021. Program Misji Swietych-GORZANKA

2. W poniedziałek 19 kwietnia – Msza Święta o godz. 18:00.

3. We wtorek 20 kwietnia – Msza Święta o godz. 18:00.

4. W środę 21 kwietnia – wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 22 kwietnia – Msza Święta o godz. 18:00.

5a. W czwartek 22 kwietnia – Nabożeństwo do Św. Rity (transmitowane przez Radio Fara i Telewizję Internetową). O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec, prośby, Msza święta z kazaniem i poświęcenie róż. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich czcicieli Świętej Rity. Prośby można składać na stronie internetowej parafii w Czarnej (zakładka z intencjami do świętej Rity).

6. W piątek 23 kwietnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski – Msza Święta o godz. 18:00 – módlmy się w intencji Ks. Abp Wojciecha Polaka – Prymasa Polski.  Ogłoszono termin beatyfikacji Ks. Abp Stefana Kard. Wyszyńskiego na dzień 12 września 2021 r. w Warszawie.

7. W sobotę 24 kwietnia – wspomnienie św. Jerzego, męczennika – Msza Święta o godz. 18:00. Po Mszy Świętej (wyprzedzając wspomnienie św. Marka przypadające w niedzielę) w procesji do kapliczki św. Antoniego modlić się będziemy o urodzaje. W modlitwie wykorzystamy Litanię Świętych z Górzański.

8. W niedzielę 25 kwietnia – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpoczynający w polskim Kościele Tydzień Modlitw o Powołania – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec o godz. 10:30.

9. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem. Duch Święty niech otwiera nasze serce i umysł na przyjmowanie Łask Bożych. Szukajmy tego co w górze, szukajmy Miłości i Pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne. W tym trudnym czasie pandemii korona wirusa otaczajmy się wzajemnym szacunkiem i modlitwą.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘTAMY O KAŻDYM W MODLITWIE. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

MODLITWY – do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, św. Józefa Sebastiana Pelczara