Drodzy Ofiarodawcy,

Drodzy Przyjaciele Parafii w Górzance

PRACE KONSERWATORSKIE W ŚWIĄTYNI W GÓRZANCE 2022

Rok 2022 jest kolejnym, w którym mimo trudnych warunków zewnętrznych (wojna na Ukrainie, inflacja, kryzys), podejmujemy prace konserwatorskie obejmujące 3 główne zadania:

  • V etap – odnowienia polichromii – (2018-2020 – trzy ściany prezbiterium), (2021 – duża południowa ściana nawy) – 2022 – polichromia sufitowa nad prezbiterium,
  • II etap – prace nad odnowieniem ołtarza głównego – części środkowej i dolnej,
  • odnowienie ikony z początku XVIII wieku.

Łącznie potrzeba około 100.000 zł.

Prace konserwatorskie związane z odnowieniem polichromii sufitowej są dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu. Wkład własny Parafii wynosi 13.000 zł.

Odnowienie także w tym roku Ołtarza Głównego zostało podjęte jako kontynuacja prac z 2021 roku, ale także z nadzieją, że odprawiając w 2022 roku Mszę Świętą między rusztowaniami, po zakończeniu prac CAŁE PREZBITERIUM jako miejsce najświętsze w Świątyni będzie jeszcze bardziej przyciągało pielgrzymów i wiernych do Pana Boga. Odnowienie Ołtarza Głównego będzie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Parafii wynosi 33.000 zł.

Prosimy serdecznie o wsparcie tych zadań.

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa:
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH I ZAPEWNIAMY O NASZEJ MODLITWIE.

BÓG ZAPŁAĆ.

Odnawianie polichromii – IV etap

Drodzy Pielgrzymi i Przyjaciele naszej Świątyni,

PRACE KONSERWATORSKIE W ŚWIĄTYNI W GÓRZANCE 2021

Prace konserwatorskie w naszej świątyni i wokół niej są prowadzone od ponad 20 lat. Z roku na rok przyczyniają się do zachowania i odnowienia elementów wyposażenia świadczących o trudnej i bogatej historii Świątyni oraz miejscowości Górzanka, a także zatopionego w 1967 r. kościoła w Wołkowyi.

Po wymianie więźby dachowej i pokrycia dachu w latach 2016-2017, Parafia przystąpiła do odnawiania polichromii na ścianach prezbiterium w latach 2018-2020. W roku 2021 prace konserwatorskie będą prowadzone na południowej ścianie nawy.

Prace konserwatorskie są finansowane ze środków samorządowych i z dotacji urzędu konserwatorskiego, potrzebny jest także wkład własny. Prosimy więc Pielgrzymów, Turystów i Przyjaciół o wsparcie prac konserwatorskich do skarbonek i na konto Parafii.

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa:
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH I ZAPEWNIAMY O NASZEJ MODLITWIE.

BÓG ZAPŁAĆ.