ZADANIE REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Program: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie: „Górzanka, kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, ołtarz główny (1864 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu – etap II”. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego.

Prace związane z odnowieniem Ołtarza Głównego zostały podjęte w 2021 roku i jako etap I odnowiona została górna część Ołtarza – nadstawa z obrazem św. Marii Magdaleny.

W 2022 roku – II etap prac obejmuje odnowienie całej pozostałej części Ołtarza Głównego.

Prace związane z odnowieniem Ołtarza Głównego prowadzone są równolegle z V etapem odnowienia polichromii w Świątyni w Górzance, który obejmuje odnowienie polichromii sufitowej nad Prezbiterium.

Konserwatorki w pracowni odnawiają obraz główny i zasłaniający – stąd otwarta przestrzeń. Podest nad ołtarzem ustawiony na rusztowaniach służy drugiej ekipie odnawiającej polichromię sufitową.

Podjęte prac konserwatorskie są ogromnym wysiłkiem finansowym dla maleńkiej bieszczadzkiej Parafii (235 wiernych), dlatego ośmielamy się prosić Ofiarodawców-Przyjaciół Parafii w Górzance o wsparcie.

Prace konserwatorskie związane z odnowieniem Ołtarza Głównego są dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wkład własny Parafii wynosi 33.000 zł.

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa:
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.