ZADANIE REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Program: Ochrona Zabytków 2021

Zadanie: „Górzanka, kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, ołtarz główny (1864 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu – etap I”. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

We wrześniu Parafia podpisała umowę z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na przeprowadzenie I etapu prac konserwatorskich związanych z odnowieniem ołtarza głównego.

9 września ekipa konserwatorska zdemontowała zwieńczenie ołtarza z obrazem św. Marii Magdaleny Pokutnicy.

Prace konserwatorskie są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, potrzebny jest także wkład własny. Prosimy Pielgrzymów, Turystów i Przyjaciół o wsparcie prac konserwatorskich do skarbonek i na konto Parafii.

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa:
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy BFG S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Wpłaty zatytułowane „OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO” można odliczać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.