Drodzy Ofiarodawcy,

Drodzy Przyjaciele Parafii w Górzance,

Podczas prac konserwatorskich prowadzonych w latach 2015-2016 związanych z wymianą więźby dachowej i pokrycia dachu wśród demontowanych elementów odnalezione zostały fragmenty pochodzące z najstarszego pisanego ikonostasu datowanego na początek XVIII wieku, a może starszego.

Zapisy w archiwum mówią, że „ikony obłaziły dla podłego gruntu”. Ikonostas ten z początku XVIII wieku został zdemontowany i zastąpiony ikonostasem UNIKATOWYM – bo płaskorzeźbionym z połowy XVIII wieku.

Kilka elementów wyciągniętych ze starej więźby dachowej udało się ułożyć obok siebie i odkryć, iż stanowią one ikonę Matki Bożej, choć w bardzo opłakanym stanie. Jest to jednak dziedzictwo sprzed ponad 300 lat, którego nie można zniweczyć.

Fragmenty stanowiące ikonę zostały w 2020 roku oddane do pracowni konserwatorskiej w Krakowie, gdzie trwają prace badawcze i prace konserwatorskie by zachować to co ocalało, a dopisać / domalować to czego brakuje.

Odnowienie ikony z początku XVIII wieku nie jest objęte żadnymi dotacjami. Koszt prac to około 50.000 zł.

Maleńka Parafia w bieszczadzkiej Górzance licząca 235 wiernych, gorąco prosi Każdego Czytelnika o ofiarę na ten cel.

Drogich Ofiarodawców obdarzamy szczególną modlitwą w Parafii i poza Parafią.

Szczęść Boże z życzeniami błogosławieństwa Bożego