Modlitwy do św. Rity – Święta Rito módl się za nami…

Modlitwa w przypadkach beznadziejnych (1)

Święta Rito, posłuszna córko swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty znasz ludzi oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego niespokojnego serca. Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom. W rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie. Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godną nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą, i nieść mój krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził mnie do nieba. Amen.

13-21 dzień miesiącaNowenna przed miesięcznym wspomnieniem św. Rity – 22 dnia miesiąca

Dzień pierwszy

„Jesteśmy Twoim ludem, Panie, i Twoim dziedzictwem. (…) Ty wybrałeś sobie nas na dziedzictwo spośród wszystkich ludów świata.” 1 Krl 8, 51. 53a

Jezu, Ty sam wybrałeś sobie mnie do szczególnej bliskości z Tobą. To zawsze Ty pierwszy wybierasz i dajesz łaskę, mocą której uzdalniasz mnie do odpowiedzi na Twoje wezwanie. Pragniesz, abym każdego dnia coraz bardziej stawał się Twoim synem wśród tych, którzy żyją blisko mnie. Udziel mi łaski odpowiadania na Twoje Słowo hojnym sercem, abym potrafił dawać całego siebie Tobie. Święta Rito, twoi rodzice czuli się szczególnie wybrani przez Boga, choć nie był to łatwy dar. Z jednej strony dzielili się swoimi umiejętnościami wprowadzania pokoju między ludzi, a z drugiej – pozostawali wciąż samotni na tej ziemi pomimo pragnienia posiadania potomstwa. Dzięki wiernemu trwaniu przy Panu, wysłuchał On w końcu ich próśb i tym bardziej objawił moc swojej łaski, że w podeszłym już wieku obdarzył ich ukochaną córeczką. Naucz mnie, proszę, tej wierności pomimo braku nadziei, gdy patrzę tylko po ludzku. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję…. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Święte-go, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: pomyślę dziś chwilę nad tym, jakim szczególnym darem obdarował mnie Pan i będę Mu za to dziękować na krótkiej Adoracji czy kontemplacji.

Dzień drugi

„Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Lecz Pan czeka, aby wam okazać łaskę (…). Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają.” Iz 30, 15.18

Panie, pośród całego zamętu tego świata i hałasu, jaki czyni on wokół mnie, Ty dajesz mi jasną ścieżkę postępowania. Pragniesz, abym przyodział się w szatę cichości i zaufania Tobie. Wtedy, choćby ogromne burze i zawieruchy próbowały wstrząsnąć moją codziennością, zachowam w głębi duszy spojrzenie wciąż zwrócone na Ciebie. Naucz mnie odkrywania Twej cichej, stałej Obecności na dnie mego serca. Wspomóż Swoją łaską moją wiarę, aby nie chwiała się pod naporem ciągłych problemów, ale ufnie i stanowczo trwała przy Źródle, jakim jesteś Ty Sam. Święta Rito, pomimo zamętu, jaki istniał wokół ciebie w epoce, w jakiej żyłaś, nigdy nie zapomniałaś o ciągłym zwracaniu się do Pana. Mimo młodego wieku wiele godzin spędzałaś na modlitwie, w której oddawałaś Mu nie tylko to, co działo się dookoła, nie tylko swoje troski, ale całą siebie. Prowadź mnie do takiej miłosnej wymiany z Bogiem. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś w każdej chwili dnia jak najczęściej będę wołać do Pana aktem strzelistym: „Jezu, ufam Tobie”.

Dzień trzeci

„Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.” Rz 12, 1-2

Panie, Ty dziś wzywasz mnie do tego, abym oddał Ci siebie całego na służbę. Nie pragniesz jedynie moich pragnień czy dobrych czynów, ale całego mnie. Tobie nie podoba się mała ofiara, jakieś poświęcenie dla samego tylko wyrzeczenia – Ty pragniesz miłości. Naucz mnie odczytywać to Twoje głębokie pragnie-nie w każdej chwili i w ludziach, których pozwalasz mi spotkać. Pomóż mi odnawiać moje spojrzenie na otaczający mnie świat i ukazuj mi Twoją wolę, czyli to, co Tobie może sprawić przyjemność. Daj mi łaskę dbania o Twoje pragnienia bardziej niż o moje własne. Święta Rito, ty byłaś wciąż bardziej zatroskana o sprawy Pana niż o swoje marzenia. Już jako bardzo młoda dziewczyna potrafiłaś zrezygnować z palącego twe serce pragnienia bycia siostrą zakonną i przyjąć wolę twych rodziców. Wyszłaś za mąż i z całego serca starałaś się pokochać towarzysza twojej codzienności. Uproś mi łaskę mądrego rozeznawania, abym nie po-przestawał na swoich zachciankach, ale poszukiwał tych głęboko ukrytych na dnie serca pragnień, które wlewa sam Bóg. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję…. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: dziś, w jednej sytuacji, w której od-czytam pragnienie Boga ukryte w głębi mego serca, wypełnię je – zamiast swojej woli.

Dzień czwarty

„Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością, ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom.” Pwt 7, 6b. 8a

Jezu, Ty wybierasz mnie do szczególnej bliskości z Tobą ze względu na miłość do mnie. Twój wybór nie oznacza łatwego życia bez komplikacji, ale przede wszystkim to, że zawsze dotrzymasz danej mi przysięgi. Nigdy mnie nie opuścisz, bo nie możesz za-przeczyć własnej wierności. Nie zawiedziesz nie tylko mnie samego, ale wszystkich moich bliskich, którzy Cię ukochali. Pomóż mi, Panie, odkryć prawo Miłości jako jedyne źródło Twoich nakazów. Święta Rito, ty miałaś świadomość szczególnego wybrania cię przez Pana. Mimo, iż prowadził cię on krętą drogą powołania, nigdy nie zwątpiłaś w to, że jest przy tobie i czuwa nad każdym twoim krokiem. Ty również pozostawałaś Mu wierną, szczególnie po-śród codziennych obowiązków żony i matki, kształtując w najbliższych prawdziwy obraz Boga. Naucz mnie takiej miłości, abym z całego serca odpowiadał na Boże wezwanie. Uproś mi łaskę wierności. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: przypomnę sobie jedną z obietnic złożonych przeze mnie Bogu i nie wypełnionych, przeproszę za to zaniedbanie i postaram się wypełnić moje przyrzeczenie.

Dzień piąty

„Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.” 2 Tm 1,8b-9

Panie, Ty zapraszasz mnie każdego dnia do wzięcia udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych z powodu Dobrej Nowiny. Nie muszę czynić wielkich rzeczy, tylko włączyć się w Twoje dzieło. Żadnym z moich uczynków nie mógłbym sam siebie zbawić. Tylko Ty jesteś moim Bogiem i Zbawcą. Jedynie Twoją mocą to wszystko jest możliwe. Daj mi łaskę trwania przy Tobie i wdzięczności za każdą trudną chwilę mojego życia, w której tli się jasny blask Twojej Miłości. Święta Rito, bardzo cierpiałaś po śmierci twego męża i dzieci, choć nie poddałaś się nigdy całkowicie rozpaczy. Nawet na dnie bólu potrafiłaś wciąż dostrzegać wezwanie Pana do bycia blisko Jego Serca. Naucz mnie jak nie utracić tych momentów, które mi daje. Pokazuj mi jak je przeżywać, aby były miejscem objawienia się Jego chwały. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: przyjmę coś, co będzie dziś dla mnie trudne w spokoju i będę powtarzać w sercu: „Na Twoją chwałę, Jezu!”

Dzień szósty

„Wyście widzieli, jak niosłem was na orlich skrzydłach i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie będziecie słuchać mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.” Wj 19, 4-5

Jezu, Ty dajesz mi tak piękny dar – szczególnej bliskości z Tobą. Przewidziałeś dla mojego życia piękną drogę szczęścia, czyli powołanie. Jeśli tylko zechcę, mogę na nią odpowiedzieć hojnym sercem. To powołanie do świętości, a nie tylko do konkretnego stanu życia. To ta pierwotna iskra, wlana przez Ciebie w moją duszę. Ty jesteś Tym, który mnie szuka, troszczy się o każdy mój krok i prowadzi do Swego Serca. Daj mi łaskę uległości Twoim natchnieniom, abym nie odmawiał Tobie samemu i szedł za Tobą, dokądkolwiek mnie wzywasz. Święta Rito, ty bardzo pragnęłaś wstąpić do klasztoru do zakonu augustiańskiego, gdzie wzywał Cię delikatny głos Pana. Jednak bardzo wiele przeszkód stanęło na twej drodze. Mocą Bożą pokonałaś je wszystkie, a mimo to, ludzie stawiali opór tej decyzji. Dopiero trzech twoich ukochanych świętych wzięło wszystko w swoje ręce i zanieśli cię jak na skrzydłach do zakonnej kaplicy. Co najważniejsze, ty nie straciłaś wiary i ufności w to, że tam właśnie wzywa cię Pan i że wszystko jest w Jego mocy. Uproś mi taką łaskę zawierzenia Jezusowi, abym nie troszczył się o sprawy doczesne, tylko o Niego, a On zatroszczy się o mnie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: Dziś w ciągu dnia, gdy zauważę, że czymś się zamartwiam, zostawię to nawet w myślach i skupię się na Jezusie, powtarzając: „Jezu, Ty zatroszcz się o mnie”.

Dzień siódmy

„Pamiętaj, żeś moim sługą, Izraelu. Ukształtowałem ciebie i jesteś moim sługą, a Ja nie zapomnę o tobie. Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bo odkupiłem ciebie.” Iz 44, 21-22

Panie, jak często zapominam o tym, że nie należę już tylko do siebie. Łatwo przychodzi mi żądanie czegoś dla siebie, stawianie siebie samego jako kogoś lepszego od innych. Trudno jest przyjąć mi postawę sługi, zależnego jedynie od Ciebie, Jezu. A Ty nigdy nie zapominasz o mnie. Wciąż jesteś blisko, ciągle chętnie darując mi moje grzechy i występki, jeśli tylko tego pragnę i skruszę swe twarde serce. Daj mi, Boże, łaskę ciągłego powracania do Ciebie. Święta Rito, ty swoje słabości zawsze oddawałaś Oblubieńcowi. Wiedziałaś, że bez względu na wszystko On będzie przy tobie w każdym momencie i nigdy cię nie opuści. Naucz mnie codziennie wyciągać ręce do Jego Miłosiernego Serca w ufności i nadziei wysłuchania. Uproś mi łaskę stawania w prawdzie przed Jego Obliczem i wdzięczności za to, że ocalił mnie od wszystkiego, co złe. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: pomodlę się dziś w intencji grzeszników, którzy boją się nawrócenia, sakramentu spowiedzi – aby przestali się lękać.

Dzień ósmy

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” Rz 5, 8

Jezu, Ty nie kochasz mnie idealnego, bez wad – takiego, jakiego ja sobie wymyśliłem. Ty umarłeś za mnie w samym środku mego grzechu. Przyszedłeś mnie z niego wybawić, bo troszczysz się o mnie jak Ojciec o swoje dziecko. Nie pragniesz również mojej doskonałości pod każdym względem, jedynie – abym doskonalił się coraz bardziej w miłości. Daj mi łaskę zaufania Twojej miłości, która nie brzydzi się mną, grzesznikiem, ale w poszukiwaniu mnie schodzi na samo dno – do śmierci na krzyżu. Święta Rito, ty doświadczałaś w zakonie swoistego umierania dla świata, ale i dla swoich pragnień, niezgodnych z Bożą wolą. Zawsze miałaś jednak świadomość bycia umiłowaną przez Boga. W wielu drobnostkach mogłaś dostrzegać Jego troskliwość o Ciebie. Naucz mnie patrzeć na siebie samego Jego kochającymi oczami. Uproś łaskę prawdziwej miłości do samego siebie, która nie będzie miała nic z fałszywego egoizmu. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: stanę dziś przed lustrem i uśmiechnę się do siebie. Podziękuję Panu za to, że mnie tak cudownie stworzył i ukochał.

Dzień dziewiąty

„Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.” Ef 5, 8

Panie, Ty znasz całe moje życie, każdy moment jest bowiem w Twoich rękach. Wiesz z jak wielkich ciemności egipskich wyciągnąłeś moje życie. Dziękuję Ci za to, że Ty nigdy nie zniechęcasz się w poszukiwaniu mnie. Wciąż na nowo przychodzisz i walczysz o moje serce. Pomóż mi odpowiedzieć z całej duszy na ten Twój dar, abym postępował jak Twoje dziecko, a nie brodził w ciemnościach tego świata. Święta Rito, twoje oblicze do dziś promienieje na widok osób, proszących cię o wstawiennictwo. Dla każdego z nas jesteś takim światłem, które prowadzi do Chrystusa. Naucz mnie tego, abym nie koncentrował innych na sobie, ale zawsze na Jezusie. Uproś mi dar wzrastania w świętości tak, jak tego chce Sam Bóg. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.

Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: podziękuję dziś Panu za wszystko, czego doświadczyłem dzięki Jego łasce oraz w tej nowennie. Będę powtarzał często: „Dziękuję Ci, Jezu”.

MODLITWA DO ŚW. RITY W PRZYPADKACH BEZNADZIEJNYCH (2)

Święta Rito, posłuszna córko swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty znasz ludzi oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego niespokojnego serca. Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom. W rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie….. (wymienić ją). Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godną nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą, i nieść mój krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził mnie do nieba. Amen.

Trzydniowe nabożeństwo za chorych

(Dzień Pierwszy)

O święta Rito, przez zasługi Twych cnót, a nade wszystko przez anielską miłość i cierpliwość, z jaką pielęgnowałaś chorych, wstaw się za chorym (wymienić imię chorego), który po Bogu w Tobie złożył całą swą nadzieję. Błagamy cię, by za Twoim pośrednictwem mógł odzyskać zdrowie ciała i zupełne poddanie się woli Bożej. Uczyń to, o święta Rito, by chory pocieszony został na większą chwałę Bożą i cześć Twojego imienia. Uproś nam również łaskę … (wymienić ją)

3 Ojcze nasz…,

3 Zdrowaś Maryjo…, 3 Chwała Ojcu….

– Obdarzyłeś Panie sługę twoją, Ritę.

– Znakiem miłości i Twojej

Módlmy się:

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Dzień drugi)

Przez wszelkie zasługi, któreś zdobyła, o święta Rito, swym świątobliwym życiem zakonnym i najwyższą łaską Ukrzyżowanego Odkupiciela, którą Cię obdarzył raniąc Twe czoło cierniem swojej korony, bądź wszystkie boleści znoszone cierpliwie przez lat piętnaście, proszę Cię, miej litość nad chorym (wymienić imię chorego), który ucieka się do Twego pośrednictwa dla otrzymania zdrowia duszy i ciała, wytrwania w służbie Bożej aż do śmierci, by potem mógł wielbić Stwórcę wszechświata wraz z Tobą na wieki.

Uproś nam również łaskę… (wymienić ją)

(Ciąg dalszy modlitwy jak w dniu pierwszym)

(Dzień trzeci)

O święta Rito, przez heroiczne Twoje poddanie się chorobie i niesłychaną cierpliwość, jaką okazałaś w ostatnich czterech latach życia swego, błagamy Cię pociesz chorego (wymienić imię chorego), który za Twym pośrednictwem wyczekuje zdrowia ciała i duszy. Wiemy, Bóg chętnie udziela potrzebnych łask za wstawiennictwem swych aniołów i świętych. Pociesz o święta Rito, tę chorą osobę, aby Bóg był coraz więcej uwielbiony w Tobie, teraz i przez wszystkie wieki wieków.

Uproś nam również łaskę… (wymienić ją)

(Ciąg dalszy modlitwy jak w dniu pierwszym)

MODLITWA W KŁOPOTACH MAŁŻEŃSKICH

Święta Rito, która osiemnaście lat żyłaś w małżeństwie i doświadczyłaś radości oraz smutków życia małżeńskiego, proszę Cię o łaskę miłości, zrozumienia, przebaczenia i zgody w naszym małżeństwie. Spraw, abyśmy troszczyli się o więź małżeńską. Zwyciężaj w nas egoizm i bezmyślność. Pomóż nam wyjść z kryzysu małżeńskiego jeszcze bardziej umocnionymi we wzajemnej miłości. Daj nam wrażliwość serca, aby żadne z nas nie szukało siebie w naszym małżeństwie, ale dobra wspólnego. Niech Bóg za Twoją przyczyną odnowi w nas łaskę sakramentu małżeństwa i dopomoże szczęśliwie pokonać wszelkie trudności. Amen.

MODLITWA W INTENCJI MAŁŻEŃSTWA ZAGROŻONEGO ROZBICIEM

Jezu, który swoją obecnością na weselu w Kanie Galilejskiej uświęciłeś miłość małżeńską i na prośbę Matki uratowałeś radość weselną poprzez cud przemiany wody w wino, wysłuchaj łaskawie prośby o uratowanie (naszego lub NN) małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Wzbudź w sercach małżonków ducha wzajemnej miłości, przebaczenia, gotowości pojednania bez osądzania kogokolwiek i wydawania wyroków potępienia. Spraw, by niechęć, podejrzliwość, poczucie krzywdy i wrogość ustąpiły pragnieniu jedności i miłości małżeńskiej. Pomóż małżonkom wyzbyć się tego wszystkiego, co prowadzi do rozbicia ich związku. Niech szukają tego, co pomoże uratować ich małżeństwo i wyjść z kryzysu jeszcze bardziej umocnionymi. Odnów w nich łaskę sakramentu małżeństwa. Święta Rito, która przeżyłaś osiemnaście lat w małżeństwie, wyproś małżonkom łaskę zgody i umocnienia ich miłości. Pomóż odbudować (nasze lub NN) małżeństwo. Amen 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…(3x)

Chwała Ojcu….

MODLITWA O POKÓJ W RODZINIE

Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miłosierdzia, zwróć swoje oczy na naszą rodzinę. TY wiesz, Panie, jak jest poróżniona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy TY nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć.

O Jezu, Królu pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki, Królowej Pokoju, i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy świętej Rity, którą ubogaciłeś tak wielkim miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju, niosąc go wszędzie tam, gdziekolwiek widziała niezgodę.

Ty, droga Święta, wyproś dla nas tę łaskę od Pana, a my będziemy, wychwalać twoją opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…(3x)

Chwała Ojcu….

MODLITWA O DAR MACIERZYŃSTWA I OJCOSTWA

Wszechmogący Boże, od którego poczęte bierze ojcostwo na ziemi, który obdarzyłeś Sarę, żonę Abrahama radością posiadania synów w późnym wieku i który przyjmowałeś modlitwy pobożnej Anny, Matki Samuela oraz wielu innych niewiast, przez przyczynę św. Rity z Cascii, wysłuchaj naszą pokorną modlitwę o radość macierzyństwa i ojcostwa. Pozwól pokonać wszelkie przeszkody i obdarz nasze małżeństwo radością posiadania dziecka. Święta Rito, która byłaś długo oczekiwanym dzieckiem, uproś nam łaskę poczęcia i zrodzenia dziecka, którego oboje gorąco pragniemy. Niech jego obecność umacnia miłość małżeńską, rozpromienia dom i przyczynia się, byśmy jako rodzina, z wdzięcznością wielbili Boga za Jego miłosierdzie. Jemu wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…(3x)

Chwała Ojcu….