Znak Krzyża W imię Ojca + i Syna + i Ducha św. + Amen.

Ignacjański rachunek sumienia powinien trwać piętnaście minut.
Daj się prowadzić Panu Bogu. Wzbudź w sobie postawę wdzięczności. Postaraj się odseparować od codziennego zgiełku. Wycisz się. To czas osobistego spotkania człowieka z ogromną i bezwarunkową miłością Boga.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Mt 6,5-8

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich moich Aniołów i Świętych, I was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.


Punkt 1.
Podziękować Bogu, naszemu Panu, za otrzymane dobrodziejstwa.
Co dobrego dziś cię spotkało? W czym dostrzegłeś miłość Pana Boga?
Zauważ, jak dziś twój Zbawiciel troszczył się o ciebie w zwykłych, codziennych sprawach.
Dziękuję Ci Boże w Trójcy Św. Jedyny za ten piękny i szczęśliwy dzień, który pozwoliłeś mi przeżyć i za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś dzisiaj i w całym moim życiu.


Punkt 2.
Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz.
Poproś Ducha świętego o łaskę spojrzenia na miniony dzień. Pan Bóg wskaże ci, gdzie byłeś słaby, grzeszny.
Nie ty sam masz się oskarżać. Poddaj się miłosiernemu Panu.
Trójco Przenajświętsza, Boże Ojcze, Panie Jezu, Duchu Święty Boże ze skruchą i bólem serca przepraszam za wszystkie moje grzechy, zaniedbania i niedoskonałości. Proszę o łaskę poznania grzechów i porzucenia ich, proszę o identyfikację sytuacji i ich unikanie.


Punkt 3.
Żądać od duszy swojej zdania sprawy od godziny wstania aż do chwili obecnego rachunku. Czynić to przechodząc godzinę po godzinie lub jedną porę dnia po drugiej, najpierw co do myśli, potem co do słów, a wreszcie co do uczynków.
W obecności Pana Boga uświadom sobie, co się działo w ciągu całego dnia. Szczególnie przyjrzyj się swoim myślom, bo z nich bierze początek każdy czyn. Spróbuj zwrócić uwagę na to, z jakich myśli i intencji brały się dobre i złe czyny, które popełniłeś w ciągu dnia. Jakie były twoje motywacje?
Żałuję szczerze za wszystkie grzechy moje popełnione dzisiaj i w całym moim życiu, które Ciebie dobry Ojcze obraziły i zraniły, szczególnie za myśli, słowa i uczynki sprzeciwiające się Twojej Najświętszej Woli, którą pragnę pełnić całym moim życiem.:…………………(krótki rachunek sumienia)…………………….

Trójco Przenajświętsza, Boże Ojcze, Panie Jezu, Duchu Święty Boże niech motywacją każdego dobrego słowa i uczynku, każdej dobrej myśli będzie tylko CHWAŁA TWOJA, NIECH WSZYSTKO BĘDZIE TOBIE TRÓJCO PRZEJANŚWIĘTSZA POŚWIĘCONE.

Trójco Przenajświętsza, Boże Ojcze, Panie Jezu, Duchu Święty Boże UCHROŃ MNIE W KAŻDEJ SEKUNDZIE OD ZŁA ZWESZĄD CZYHAJĄCEGO. POZWÓL ROZUMIEĆ SYTUACJE TRUDNE JAKO CODZIENNY KRZYŻ, ROZCZAROWANIA JAKO TWOJĄ WOLĘ…


Punkt 4.
Prosić Boga, naszego Pana, o przebaczenie win.
Zobaczyłeś cały swój dzień. Masz świadomość swoich grzechów. Poproś Pana Boga o to, aby wzbudził w tobie szczery żal za grzechy i wybaczył ci twoje winy.
Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za grzechy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Proszę Panie Jezu o przebaczenie win. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu do poprawy dążącemu.


Punkt 5.
Postanowić poprawę — ale tylko i wyłącznie w łasce Pana Boga.
Nie próbuj własnymi siłami się zmieniać, nawracać, bo będziesz skazany na porażkę.
Nie czyń jednak jakichś wielkich postanowień! Niech to będzie jedna drobna zmiana.
Naucz się stawiać małe, konsekwentne kroki w rozwoju swojego życia duchowego. Mniej znaczy więcej!

Modlitwa Pańska
Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych! Amen.