Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Św. Andrzeju Bobolo – módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony Duchem Świętym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św. Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie – módl się za nami.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno – uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili – uproś nam u Boga.
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili – uproś nam u Boga.
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili – uproś nam u Boga.
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali – uproś nam u Boga.
Abyśmy Bogu wiernie służyli – uproś nam u Boga.
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali – uproś nam u Boga.
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali – uproś nam u Boga.
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Litania do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy, męczenniku – módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa – módl się za nami.
Wierny świadku Ewangelii – módl się za nami.
Zapatrzony w Krzyż Zbawiciela – módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej – módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu – módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie – módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza – módl się za nami.
Pragnący naśladować świętych – módl się za nami.
Wierny głosowi powołania – módl się za nami.
Apostole godności człowieka – módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych – módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących – módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych – módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy – módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać – módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności – módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych – módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu – módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei – módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany – módl się za nami.
Okrutnie umęczony – módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca – módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności – módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
Wierni: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Litania do bł. kard. Stefana Wyszyńskiego
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, wychowany w pobożnej rodzinie – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, miłujący Kościół Boży – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, olbrzymie wiary – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, odważny wyznawco Chrystusa – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, orędowniku spraw Kościoła i narodu – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, niesprawiedliwie prześladowany i więziony – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, wzorze męstwa – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, pokładający swą ufność w Maryi – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, wzorze miłości bliźniego – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, obrońco godności i praw człowieka – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, zło dobrem zwyciężający – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, wzorze pracowitości – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, składający Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, Prymasie Tysiąclecia – módl się za nami.
Bł. Stefanie Wyszyński, wielką chwałą ukoronowany – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami bł. Stefanie kardynale Wyszyński.
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Kościołowi błogosławionego Stefana, biskupa, pasterza dobrego i mężnego; † spraw, za jego wstawiennictwem, * abyśmy służyli tylko Tobie, Jedynemu Bogu, wiernie żyli Ewangelią i miłowali każdego człowieka. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. kard Stefana Wyszyńskiego

Boże, źródło wszelkiej świętości, w swojej niewypowiedzianej miłości zawsze dajesz Kościołowi świętych, którzy sami głęboko zanurzeni w Tobie innych do Ciebie prowadzą i promieniują na wspólnotę wierzących. Boże nasz Ojcze, wysławiamy Cię i dziękujemy za zaliczenie w poczet Błogosławionych Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, za dar nowego Błogosławionego dla Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, dla naszej Ojczyzny i krajów naszej części Europy, dla wszystkich wierzących.
Boże, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi świętego i mężnego Pasterza, zaś naszej Ojczyźnie opatrznościowego Prymasa Tysiąclecia. Pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia duchowego, oddanego jedynie Bogu, pełnego męstwa wobec prześladowań i przeciwności. W trudnych czasach mężnie i roztropnie prowadził Kościół, budził i podtrzymywał ducha narodu, czynił wiele dla Ojczyzny, którą tak umiłował. Dałeś nam biskupa zatroskanego o człowieka, jego godność i prawa.
Błogosławiony Kardynale Stefanie przez wyniesienie do chwały ołtarzy ukazujesz się na nowo naszym nauczycielem, bardziej niż dotąd możesz nas wszystkich prowadzić przez Chrystusa do Ojca, ale przede wszystkim stajesz się naszym przemożnym Orędownikiem przed obliczem Boga. Do Ciebie możemy odtąd wołać w naszych różnych potrzebach duchowych i doczesnych, ufając, że zostaniemy przez Boga wysłuchani.
Błogosławiony Kardynale Stefanie proś za nami, aby nasze życie było zawsze zwrócone ku Bogu i wiara zajmowała w nim ważne miejsce. Wypraszaj nam miłość do Kościoła Chrystusowego i wierność Ewangelii we wszystkich okolicznościach życia. Błagaj, aby Ewangelia kształtowała naszą codzienność we wszystkich jej wymiarach, abyśmy nie ulegali tak łatwo współczesnemu światu, aby było więcej wśród nas wzajemnej miłości, zrozumienia, szacunku i poświęcenia. Błogosławiony Kardynale Stefanie, Niewolniku Maryi, Jej zawierzyłeś bez granic, u Niej zawsze szukałeś pomocy i nas przez lata prowadziłeś do Jezusa przez Maryję. Proś Boga, abyśmy pozostali wierni tej drodze i także dziś trwali przy Matce Zbawiciela, Matce Kościoła i Królowej Polski. Oręduj za naszą Ojczyzną, aby także w dwudziestym pierwszym wieku, tak jak przez całe swe dzieje, była Królestwem Chrystusa i Maryi.
Boże, w swoim nieskończonym miłosierdziu, racz w przyszłości zaliczyć błogosławionego Kardynała Stefana w poczet świętych. Mnie za Jego przyczyną udziel łaski….. o którą z ufnością Cię proszę.
Amen.


Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Polski, – módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie – módl się za nami.
Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu – módl się za nami.
Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego – módl się za nami.
Krzewicielu czci Niepokalanej Dziewicy – módl się za nami.
Gorliwy czcicielu i miłośniku Matki Bożej, Królowej Polski – módl się za nami.
Wierny synu Kościoła – módl się za nami.
Wzorze teologów – módl się za nami.
Niestrudzony pasterzu diecezji – módl się za nami.
Budowniczy życia duchowego – módl się za nami.
Przewodniku na drodze świętości – módl się za nami.
Dobry synu Ojczyzny – módl się za nami.
Nauczycielu jedności w narodzie – módl się za nami.
Siewco braterskiej miłości – módl się za nami.
Apostole odnowy moralnej – módl się za nami.
Patronie dobrych wyborów życiowych – módl się za nami.
Wzorze niezachwianej wiary – módl się za nami.
Wzorze wierności łasce kapłaństwa – módl się za nami.
Wzorze bogomyślnej pracowitości – módl się za nami.
Niestrudzony pielgrzymie do sanktuariów Pańskich i Maryjnych – módl się za nami.
Tercjarzu Zakonu Świętego Franciszka – módl się za nami.
Założycielu rodziny zakonnej – módl się za nami.
Troskliwy ojcze dusz ci powierzonych – módl się za nami.
Opiekunie ubogich – módl się za nami.
Obrońco pokrzywdzonych – módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Wspieraj nas nieustannie, Święty Józefie Sebastianie.
Wierni: Abyśmy umocnieni twoim przykładem mogli osiągnąć chwałę nieba.

Módlmy się:
Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Litania do św. Rity

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami
Matko Dobrej Rady – módl się za nami
Pocieszycielko strapionych – módl się za nami
Matko Łaski Bożej – módl się za nami
Wspomożycielko wiernych – módl się za nami
Święty Ojcze Augustynie – módl się za nami
Święta Matko Moniko – módl się za nami
Błogosławiony Szymonie z Cascia – módl się za nami
Błogosławieni Janie i Hugonie z Cascia – módlcie się za nami
Błogosławiona Mario Tereso z Cascia – módl się za nami
Święta Rito, oblubienico Krzyża Świętego – módl się za nami
Święta Rito, mężna małżonko – módl się za nami
Święta Rito, silna matko – módl się za nami
Święta Rito, litościwa wdowo – módl się za nami
Święta Rito, niewiasto przebaczenia i pokoju – módl się za nami
Święta Rito, mniszko augustiańska – módl się za nami

Owocem Ducha jest miłość.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Owocem Ducha jest pokój.
Twe życie, Rito, było nim przepełnione – wyproś go dla nas
Owocem Ducha jest cierpliwość.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Owocem Ducha jest przebaczenie.
Twe życie, Rito, było nim przepełnione – wyproś je dla nas
Darem Ducha jest czystość.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Darem Ducha jest lojalność.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Owocem Ducha jest samokontrola.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Owocem Ducha jest nadzieja.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas

Święta Rito, święta od spraw niemożliwych – będziemy ciebie kochać
Święta Rito, adwokatko w rozpaczliwych przypadkach – będziemy ciebie czcić
Święta Rito, perło Umbrii – będziemy ciebie chwalić
Święta Rito, wzorze świętości – chcemy cię naśladować

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święta Rito.
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Litania do św. Moniki
Święta Moniko, te litanię odmawiam ku Twojej czci i z miłości do Ciebie. Ofiaruję ją w intencji mojego męża/żony, dzieci oraz całej mojej rodziny i całej Parafii. Polecam Ci też wszystkie intencje, które nosze w sercu.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Moniko, chlubo wszystkich niewiast – módl się za nami.
Święta Moniko, cicha i pokorna – módl się za nami.
Święta Moniko, pełna dobroci – módl się za nami.
Święta Moniko, miłująca każdego człowieka – módl się za nami.
Święta Moniko, chrześcijanko pełna żywej wiary – módl się za nami.
Święta Moniko, służebnico ubogich – módl się za nami.
Święta Moniko, małżonko cierpliwa – módl się za nami.
Święta Moniko, małżonko miłująca mimo wszelkich trudności – módl się za nami.
Święta Moniko, małżonko zdobywająca swego męża dla Chrystusa – módl się za nami.
Święta Moniko, przykładzie wiernej żony – módl się za nami.
Święta Moniko, niezachwianie ufająca Bożemu miłosierdziu – módl się za nami.
Święta Moniko, matko ucząca wiary i miłości do Boga – módl się za nami.
Święta Moniko, matko zawsze pamiętająca o swoich dzieciach – módl się za nami.
Święta Moniko, matko zatroskana o wiarę Augustyna – módl się za nami.
Święta Moniko, matko trwająca nieustannie na modlitwie – módl się za nami.
Święta Moniko, matko Syna tylu łez – módl się za nami.
Święta Moniko, pełna radości z nawrócenia Syna – módl się za nami.
Święta Moniko, wzorze świętych matek – módl się za nami.
Święta Moniko, patronko trudnego życia rodzinnego – módl się za nami.
Święta Moniko, Patronko nasza – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, Święta Moniko.
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.