Koronka do 10 cnót ewangelicznych Maryi

Znak Krzyża W imię Ojca + i Syna + i Ducha św. + Amen.

1. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najczystsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

2. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najroztropniejsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

3. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najpokorniejsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

4. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najwierniejsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

5. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najpobożniejsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

6. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najposłuszniejsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.


7. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najuboższa,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

8. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najcierpliwsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

9. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najmiłosierniejsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

10. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża Najboleśniejsza,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy. Niech nam będzie zdrowiem i obroną.