28 kwietnia – PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – KWIECIEŃ

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – MAJ

CZYTANIA LITURGICZNE

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO – LECTIO DIVINA – NAUCZANIE PANA BOGA

1a. Rozpoczynamy dziewięcioletnią Wielką Nowennę przed dwutysiącleciem Odkupienia https://przemyska.pl/przewodniczacy-kep-rozpoczynamy-dziewiecioletnia-wielka-nowenne-przed-dwutysiacleciem-odkupienia/

1b. Nawiedzenie obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa…

2. W poniedziałek 29 kwietnia, wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronka Europy – Msza Święta o godz. 8:00.

2a. W poniedziałek 29 kwietnia, Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej, módlmy się za wszystkich Duszpasterzy ofiary II wojny światowej, szczególnie za pomordowanych w obozach koncentracyjnych. Módlmy się o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka, który był Proboszczem w Wołkowyi.

Sługa Boży Ks. Jan Siuzdak…

3. We wtorek 30 kwietnia, wspomnienie św. Piusa V, papieża – Msza Święta o godz. 8:00.

4. W środę 1 maja, wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika – Msza Święta z Litanią Loretańską ku czci Matki Najświętszej o godz. 18:00.

Modlitwy do św. Józefa

4a. Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zaprasza w środę 1 maja – nabożeństwo DROGI ŚWIATŁA – spotkanie w Bukowcu nad Solinką na Otoczarni o godz. 9:00, rozważania na trasie na cerkwisko w Studennem. W razie złej pogody – nabożeństwo przesunięte na czwartek 2 maja.

5. W czwartek 2 maja, wspomnienie św. Atanazego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła oraz św. Zygmunta, króla i męczennika – Msza Święta z Litanią Loretańską ku czci Matki Najświętszej o godz. 18:00.

5a. W czwartek 2 maja – Pierwszy Czwartek Miesiąca, wspominając modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, rozważając Słowo Boże:

39 Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. 40 Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». 41 A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się 42 tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» 43 Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. 44 Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. 45 Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. 46 Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».

Czuwajmy i módlmy się w intencji Księdza Proboszcza, Biskupów Archidiecezji Przemyskiej, Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, szczególnie przygotowujących się do święceń kapłańskich i święceń diakonatu.

6. W piątek 3 maja, uroczystość Najświętsza Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski oraz Pierwszy Piątek Miesiąca – Odpust w Polańczyku o godz. 11:00. W Górzance Msza Święta z Litanią Loretańską ku czci Matki Najświętszej o godz. 18:00 Sakrament Pokuty i Pojednania od godz. 17:30.

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Polski

7. W sobotę 4 maja, wspomnienie św. Floriana, żołnierza, męczennika oraz Pierwsza Sobota Miesiąca – Msza Święta z Różańcem i Litanią Loretańską ku czci Matki Najświętszej o godz. 18:00. Odpust w Berezce.

W okresie Wielkanocnym i każdego dnia starajmy się być blisko Chrystusa Zmartwychwstałego idąc pod prąd, nie ulegając codziennym pokusom, stając w obronie wartości chrześcijańskich i w obronie życia dzieci w łonach ich matek. Na pierwszym miejscu stawiajmy udział w niedzielnej i codziennej Mszy Świętej dziękując Panu Bogu za obecność Księdza Proboszcza i PARAFIĘ w GÓRZANCE – na miejscu, także każdą inną modlitwę. Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego, który dał Swojego Syna, który umarł i zmartwychwstał, abyśmy zostali odkupieni Jego Krwią Przenajświętszą, abyśmy mieli Życie i mieli je w obfitości. Szanujmy życie ziemskie, ale bardziej dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne. Otaczajmy się wzajemną modlitwą. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko…, święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami, święty Józefie Sebastianie Pelczarze – módl się za nami, św. Janie Pawle II – módl się za nami, Błogosławiona Rodzino Ulmów – módl się za nami, wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.