25 lutego – DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – LUTY

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – MARZEC

CZYTANIA LITURGICZNE

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2024

List Księdza Arcybiskupa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego na I Niedzielę Wielkiego Postu.

2. W poniedziałek 26 lutego, wspomnienie św. Aleksandra, biskupa – Mszy Świętej nie będzie.

3. We wtorek 27 lutego, wspomnienie św. Leandra, biskupa – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 28 lutego, wspomnienie św. Hilarego I, papieża – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 29 lutego, wspomnienie św. Romana Jurajskiego, opata – Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 1 marca, wspomnienie św. Feliksa III, papieża – Spowiedź 16:00, Droga Krzyżowa 16:30 i Msza Święta o godz. 17:00.

6a. W piątek 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Módlmy się o łaskę życia wieczne dla pomordowanych i ofiary zbrodni reżimu komunistycznego.

7. W sobotę 2 marca, wspomnienie św. Agnieszki z Pragi, ksieni – Msza Święta o godz. 17:00 z Różańcem Fatimskim.

Gryps (krótki list) płk. Łuksza Cieplińskiego do żony i synka:

Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie a Ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę…

Andrzejku: celami Twego życia są: służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem. Dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować jej w życiu i wprowadzać w czyn. Służba ojczyźnie i Narodowi Polskiemu.

Nie wolno Tobie marnować czasu na głupstwa. (…) Wybierz zawód, który będzie Tobie najbardziej odpowiadał, a w którym będziesz mógł najbardziej pozytywnie pracować na chwałę Boga, na pożytek ojczyźnie i pociechę Matce.

Andrzejku! W trakcie okupacji niemieckiej dowodziłem inspektoratem rzeszowskim. Podlegało mi około 20 000 ludzi. Wielu z nich zginęło w walce o Polskę i o duszę Narodu Polskiego, wielu jest mordowanych obecnie. W pracy i walce widziałem tak wielkie umiłowanie Ojczyzny, bohaterstwo i bezgraniczne poświęcenie i oddanie Sprawie, że ze wzruszeniem myślę o nich i Bogu dziękuję, że pozwolił dowodzić mi synami bohaterskiej ziemi Rzeszowskiej. Chciałem opisać ich sylwetki i czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać je historii. Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić, na Ciebie spada ten obowiązek.

Bądź posłuszny i kochaj Mamusię za siebie i za mnie. Pamiętaj, że jest to jedyna istota, która żyje Twoim szczęściem i zawsze Ciebie zrozumie i nigdy nie opuści w potrzebie.

Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne – by cele te móc realizować.

Wisiu, siedzę w celi śmierci. Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko Was, sieroty moje najdroższe (…). Wiem, że myślą, sercem i modlitwą jesteś stale przy mnie. ODCZUWAM TO. Widzę wówczas Twoją zbolałą buzię na procesie. Ty znasz mnie najlepiej, dlatego musiałaś boleć słysząc te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. Bądź Wisiu dzielna. Przejdź nad cierpieniem z godnością i spokojem i wiarą w sprawiedliwość Bożą. Tylko nam ona została. Cel Twój i zadanie to Andrzejek i wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika, że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną i ideą, dla której żyłem. 

Łukasz Ciepliński urodził się 26 listopada 1913 roku. Był podpułkownikiem piechoty Wojska Polskiego, ostatnim dowódcą Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

„Pług” został aresztowany 27 listopada 1947 roku, był przetrzymywany w więzieniu mokotowskim i przez trzy lata poddawany brutalnemu śledztwu. Komunistom nie udało się go złamać. W 1950 roku rozpoczął się pokazowy proces dowództwa IV Zarządu Głównego AK-WiN. W sfingowanej rozprawie, jak przypomina Polskie Radio, sąd zarzucił Cieplińskiemu m.in. szpiegostwo na rzecz obcych wywiadów.

Ppłk. Łukasz Ciepliński ps. „Pług” został zastrzelony 1 marca 1951 roku metodą katyńską, strzałem w tył głowy, tak, jak większość zamordowanych tego dnia przywódców IV Zarządu Gł. Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.  Przed śmiercią ppłk. Ciepliński poinformował współwięźnia z celi, że bierze do ust medalik z Matką Bożą, co pozwoli zidentyfikować go po śmierci. Miejsce pozostawienia ciała ppłk. Łukasza Cieplińskiego nadal nie jest znane. 

3 maja 2007 roku ppłk. Łukasz Ciepliński został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego, a w 2013 roku został awansowany do stopnia pułkownika. 

AG/niezłomni.com, pomnikcieplińskego.pl, polskieradio.pl