12 listopada – Trzydziesta druga Niedziela Zwykła

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – LISTOPAD

CZYTANIA LITURGICZNE

1. W niedzielę 12 listopada – TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec 10:30. Dziś także przypada XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku chcemy objąć modlitwą i wsparciem chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Hasło tegorocznego dnia brzmi: „To jest zawsze nasz dom”.

1a. Wszystkich ludzi dobrego serca gorąco prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Po ponad 20 latach prac przy Świątyni i w Jej wnętrzu chcielibyśmy zakończyć trwające już 5 lat odnawianie polichromii. Połowa środków na to zadanie jest zagwarantowana z dotacji, ale 300 tyś. zł to tzw. „wkład własny”. Prace konserwatorskie prowadzone były do 9 listopada 2023 r. (już zrobiło się za zimno), prace nad odnowieniem ściany zachodniej będą kontynuowane wiosną. Przed nami jeszcze rozliczenia z konserwatorkami za ostatnie etapy prac. Gorąco prosimy o wsparcie finansowe.

BARDZO POTRZEBNA POMOC!!!

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A. Oddział Sanok
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

2. W poniedziałek 13 listopada – wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski – Msza Święta z wypominkami o godz. 8:00.

3. We wtorek 14 listopada – wspomnienie św. Wawrzyńca z Dublina, biskupa oraz bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy – Msza Święta z wypominkami o godz. 17:00.

4. W środę 15 listopada – wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta z wypominkami o godz. 17:00.

5. W czwartek 16 listopada – wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej oraz wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy – Msza Święta z wypominkami o godz. 17:00.

6. W piątek 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy – Msza Święta z wypominkami o godz. 8:00.

7. W sobotę 18 listopada – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy – Msza Święta z wypominkami o godz. 17:00.

8. W niedzielę 19 listopada – TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec 10:30.

ŻYJĄC W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ I CZYNIĄC DOBRO, DĄŻMY DO ŚWIĘTOŚCI.

NIECH MODLITWA ZA ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN, ZMARŁYCH KAPŁANÓW, WYCHOWACÓW, ZMARŁYCH PRZYJACIÓŁ I DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE – WYPEŁNIA LISTOPADOWE DNIA.


NIECH ZMARLI PRZECHODZĄCY Z CZYŚĆCA DO NIEBA WYPRASZAJĄ NAM POTRZEBNE ŁASKI.


WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE, ŻYWOT WIECZNY. AMEN.

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

1. Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przejęciem Komunii Świętej.

2. Ofiarowanie odpustów.

3. Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

4. Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

5. Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

6. Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.

OFIAROWANIE ODPUSTÓW

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).

Wykonać czynności obdarzone odpustem.

Wypełnić trzy warunki:

1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.

2. Przyjęcie Komunii Świętej.

3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…).

INTENCJA OJCA ŚWIĘTEGO NA LISTOPAD 2023:

Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.