18 grudnia – IV Niedziela Adwentu

1. W niedzielę 18 grudnia – IV NIEDZIELA ADWENTU Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30.

1a. W dniach 16-24 grudnia modlimy się Nowenną do Dzieciątka Jezus.

1b. W dniach 17-23 grudnia odmawia się Wielkie Antyfony Adwentowe to 7 krótkich zdań wskazujących na Jezusa Chrystusa – Mesjasza.

Mądrości, która z ust Bożych wypływasz,
wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz.
Przyjdź nas nauczyć drogi roztropności,
Wieczna Mądrości.

O Adonai! Wodzu Izraela,
coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela.
Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem,
z silnym ramieniem!

Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów,
zamilkną króle na widok Twych cudów.
Przybądź i pośpiesz, użal się złej doli,
wybaw z niewoli!

Kluczu Dawidów! Izraela Boże,
co Ty otworzysz nikt zamknąć nie może!
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy,
więźniów z ciemnicy!

O Wschodzie ranny! Światło wiekuiste,
sprawiedliwości słońce promieniste.
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,
nędznych tysiące!

Królu narodów! Tyś ich upragnieniem,
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem.
Przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony,
będzie zbawiony!

Emmanuelu! Królu, Prawodawco,
Oczekiwanie narodów i Zbawco.
Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,
Boże, nasz Panie!

Ukazują one mesjańskie tytuły Jezusa Chrystusa, odsłaniają przed nami tożsamość i zadania, jakie wobec Boga i nas wykonał i wciąż wykonuje Mesjasz, Jezus Chrystus.

Sapientia
Adonai, Deus Israel
Radix Iesse
Clavis Davidi
Oriens
Rex Israel
Emmanuel

Pogrubione litery od końca ERO CRAS – oznaczają JUTRO PRZYBĘDĘ.

******************

2. W poniedziałek 19 grudnia – wspomnienie św. Anastazego I, papież – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i Roraty o godz. 6:00.

2a. W poniedziałek 19 grudnia – 211 rocznica urodzin ks. Adama Bieleckiego – pochodzącego z Górzanki. O Ks. Adamie Bieleckim

3. We wtorek 20 grudnia – wspomnienie świętych Makarego i Eugeniusza, prezbiterów – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i Roraty o godz. 6:00.

4. W środę 21 grudnia – wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i Roraty o godz. 6:00.

5. W czwartek 22 grudnia – wspomnienie św. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i Roraty o godz. 6:00.

6. W piątek 23 grudnia – wspomnienie św. Serwulusa – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i Roraty o godz. 6:00.

6a. W piątek 23 grudnia – rocznica święceń biskupich Ks. Abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego. Módlmy się o Łaski Boże i zdrowie dla naszego Arcypasterza.

7. W sobotę 24 grudnia –  wspomnienie świętych Adam i Ewa, pierwszych rodziców – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i Roraty o godz. 6:00.
Pamiętajmy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu.

7a. W sobotę 24 grudnia – dzień imienin Ks. Abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego. Módlmy się o Łaski Boże i zdrowie dla naszego Arcypasterza.

7b. Wigilia Bożego Narodzenia – zadbajmy o religijną oprawę Wieczerzy Wigilijnej w naszych rodzinach. Odczytajmy fragment o narodzeniu Pana Jezusa w Ewangelii św. Łukasza – (Łk 2,1-14). Pomódlmy się za zmarłych, podzielmy się opłatkiem składając sobie życzenia, śpiewajmy kolędy.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».

8. W nocy 24/25 grudnia – Msza Święta Pasterska o północy – razem z Matką Bożą radującą się z narodzin Pana Jezusa, będziemy dziękować Panu Bogu za dzieci, które dzięki naszej modlitwie – Duchowej Adopcji Dziecka, którego życie jest zagrożone -także się szczęśliwie narodziły. Niech Bóg Wszechmogący otacza wasze rodziny i wasze dzieci płaszczem Swej Opieki.
Modlimy się także i dziękujemy Panu Bogu za Ofiarodawców – przy Ich wielkiemu zaangażowaniu udało się zrealizować wiele zadań remontowo-konserwatorskich.

ŻYCZENIA

Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności światła † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. 
W. Amen.

Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii. 
W. Amen.

Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie. 
W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty. 
W. Amen.

W niedzielę 25 grudnia – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, Różaniec o godz. 10:30.

8a. W dniach 25 grudnia – 1 stycznia przeżywamy OKTAWĘ BOŻEGO NARODZENIA – czyli 8 dni świętowania. W tych dniach:
– 26 grudnia – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – poświęcenie owsa,
– 27 grudnia – święto św. Jana, apostoła i ewangelisty – poświęcenie wina,
– 28 grudnia – święto świętych Młodzianków.