3 lipca – XIV Niedziela Zwykła

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

3 lipca – XIV Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 9, 51-62

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Czy to źle, że człowiek chce mieć własny dom, pogrzebać swojego zmarłego ojca i pożegnać się z bliskimi przed długą nieobecnością? Nie, nie ma w tym nic złego. Jednak nie wystarczy w życiu rezygnować tylko ze złych czynów. Niekiedy trzeba rezygnować także z tego, co jest dobre. Zresztą czy jest coś wyjątkowego w rezygnacji ze zła?

To jest oczywiste i w naszym osobistym interesie. Sztuką jest natomiast rezygnować z dobra na rzecz dobra większego, i to w sytuacji, gdy nie mamy jasnej perspektywy odpowiedniej gratyfikacji takiego wyboru.

Jezus zachęca niektórych do swoistego szaleństwa – do rezygnacji z tego, co w opinii większości (nie bez racji) jest bardzo słuszne, na rzecz tego, co jest mało popularne, ale dużo bardziej potrzebne światu niż tzw. „ogólnie przyjęte dobro”.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 lipca – XIV Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Msza Święta w Łopience o godz. 12:00.

1a. W poniedziałek, 6 czerwca rozpoczęły się prace konserwatorskie w naszej Świątyni. W 2022 roku odnawiana będzie polichromia sufitowa nad prezbiterium oraz ołtarz główny. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek w kościele lub na konto Parafii. Drogim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwy, życząc obfitości Łask Bożych.

WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH
Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A., Oddział Lesko 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
„ofiara na cele kultu religijnego” – takie wpłaty można odliczać przy rozliczeniu PIT.

2. W poniedziałek 4 lipca – wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej – Msza Święta o godz. 19:00.

3. We wtorek 5 lipca – wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera oraz św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy – Msza Święta o godz. 19:00.

4. W środę 6 lipca – wspomnienie bł. Teresy Ledóchowskiej, dziewicy – Msza Święta o godz. 19:00.

5. W czwartek 7 lipca – wspomnienie świętych męczenników Grzegorza Grassiego, biskup, Herminii, dziewicy, i Towarzyszy – Msza Święta o godz. 19:00.

6. W piątek 8 lipca – wspomnienie św. Jana z Dukli – Msza Święta o godz. 19:00.

7. W sobotę 9 lipca – wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy – Msza Święta o godz. 19:00.

8. W niedzielę 10 lipca – XV Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.