19 czerwca – XII Niedziela Zwykła

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

19 czerwca – XII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 9, 18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus nigdy się nie przedstawiał: „Dzień dobry! Jestem Bogiem”. Mówiąc ściślej, przedstawiał się jako Bóg, ale nie w ten sposób. Przedstawiał się swoim nauczaniem i swoimi czynami. Trzeba uważnie Go słuchać i kontemplować Jego czyny, aby poznać prawdę kim On jest. Najmocniej zaprezentował się – paradoksalnie – wtedy, gdy Go odrzucono i ukrzyżowano. I gdy zmartwychwstał. Wszystko inne było tylko wstępem do Tego.

Dlatego tak ważne jest kontemplowanie Jego krzyża i zmartwychwstania. Aby nasza wiara była pełnym poznaniem Jezusa, musimy w jakiś sposób doświadczyć Jego śmierci i zmartwychwstania – doświadczyć w sobie.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 czerwca – XII Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Trwa Oktawa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – po Mszy Świętej procesja Eucharystyczna.

1a. W poniedziałek, 6 czerwca rozpoczęły się prace konserwatorskie w naszej Świątyni. W 2022 roku odnawiana będzie polichromia sufitowa nad prezbiterium oraz ołtarz główny. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek w kościele lub na konto Parafii. Drogim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwy, życząc obfitości Łask Bożych.

WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH
Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A., Oddział Lesko 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
„ofiara na cele kultu religijnego” – takie wpłaty można odliczać przy rozliczeniu PIT.

2. W poniedziałek 20 czerwca – wspomnienie św. Wincenty Garoza, dziewicy – Msza Święta z procesją Eucharystyczną wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

3. We wtorek 21 czerwca – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – Msza Święta z procesją Eucharystyczną wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

4. W środę 22 czerwca – wspomnienie św. Jana Fiszera i Tomasza More’a, męczeników – Msza Święta z procesją Eucharystyczną wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

5. W czwartek 23 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (przeniesiona z piątku) – zakończenie Okrawy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków, Msza Święta z procesją Eucharystyczną wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

6. W piątek 24 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

7. W sobotę 25 czerwca – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

8. W niedzielę 26 czerwca – XIII niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.