26 czerwca – XIII Niedziela Zwykła

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

26 czerwca – XIII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 9, 51-62

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Czy to źle, że człowiek chce mieć własny dom, pogrzebać swojego zmarłego ojca i pożegnać się z bliskimi przed długą nieobecnością? Nie, nie ma w tym nic złego. Jednak nie wystarczy w życiu rezygnować tylko ze złych czynów. Niekiedy trzeba rezygnować także z tego, co jest dobre. Zresztą czy jest coś wyjątkowego w rezygnacji ze zła?

To jest oczywiste i w naszym osobistym interesie. Sztuką jest natomiast rezygnować z dobra na rzecz dobra większego, i to w sytuacji, gdy nie mamy jasnej perspektywy odpowiedniej gratyfikacji takiego wyboru.

Jezus zachęca niektórych do swoistego szaleństwa – do rezygnacji z tego, co w opinii większości (nie bez racji) jest bardzo słuszne, na rzecz tego, co jest mało popularne, ale dużo bardziej potrzebne światu niż tzw. „ogólnie przyjęte dobro”.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 czerwca – XIII niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1a. W poniedziałek, 6 czerwca rozpoczęły się prace konserwatorskie w naszej Świątyni. W 2022 roku odnawiana będzie polichromia sufitowa nad prezbiterium oraz ołtarz główny. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek w kościele lub na konto Parafii. Drogim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwy, życząc obfitości Łask Bożych.

WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH
Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A., Oddział Lesko 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
„ofiara na cele kultu religijnego” – takie wpłaty można odliczać przy rozliczeniu PIT.

2. W poniedziałek 27 czerwca – wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

3. We wtorek 28 czerwca – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, Wigilia uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

4. W środę 29 czerwca – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – Msze Święte o godz. 8:00 i 19:00, wieczorna z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5. W czwartek 30 czerwca – wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego – Mszy Świętej nie będzie.

6. W piątek 1 lipca – Pierwszy Piątek Miesiąca – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00, Spowiedź Święta od 18:00.

7. W sobotę 2 lipca – Pierwsza Sobota Miesiąca – Msza Święta z Różańcem Fatimskim o godz. 19:00.

8. W niedzielę 3 lipca – XIV Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych

19 czerwca – XII Niedziela Zwykła

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

19 czerwca – XII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 9, 18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus nigdy się nie przedstawiał: „Dzień dobry! Jestem Bogiem”. Mówiąc ściślej, przedstawiał się jako Bóg, ale nie w ten sposób. Przedstawiał się swoim nauczaniem i swoimi czynami. Trzeba uważnie Go słuchać i kontemplować Jego czyny, aby poznać prawdę kim On jest. Najmocniej zaprezentował się – paradoksalnie – wtedy, gdy Go odrzucono i ukrzyżowano. I gdy zmartwychwstał. Wszystko inne było tylko wstępem do Tego.

Dlatego tak ważne jest kontemplowanie Jego krzyża i zmartwychwstania. Aby nasza wiara była pełnym poznaniem Jezusa, musimy w jakiś sposób doświadczyć Jego śmierci i zmartwychwstania – doświadczyć w sobie.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 czerwca – XII Niedziela Zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Trwa Oktawa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – po Mszy Świętej procesja Eucharystyczna.

1a. W poniedziałek, 6 czerwca rozpoczęły się prace konserwatorskie w naszej Świątyni. W 2022 roku odnawiana będzie polichromia sufitowa nad prezbiterium oraz ołtarz główny. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek w kościele lub na konto Parafii. Drogim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwy, życząc obfitości Łask Bożych.

WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH
Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A., Oddział Lesko 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
„ofiara na cele kultu religijnego” – takie wpłaty można odliczać przy rozliczeniu PIT.

2. W poniedziałek 20 czerwca – wspomnienie św. Wincenty Garoza, dziewicy – Msza Święta z procesją Eucharystyczną wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

3. We wtorek 21 czerwca – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – Msza Święta z procesją Eucharystyczną wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

4. W środę 22 czerwca – wspomnienie św. Jana Fiszera i Tomasza More’a, męczeników – Msza Święta z procesją Eucharystyczną wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

5. W czwartek 23 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (przeniesiona z piątku) – zakończenie Okrawy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków, Msza Święta z procesją Eucharystyczną wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

6. W piątek 24 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

7. W sobotę 25 czerwca – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

8. W niedzielę 26 czerwca – XIII niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

12 czerwca – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

12 czerwca UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 16, 12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Nie da się „znieść” od razu wszystkiego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Oczywiście nie dlatego, by to było takie straszne. Wręcz przeciwnie! To jest tak wspaniałe. W świecie zniszczonym przez zło, dobro i miłość muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały całkowicie odrzucone. I tak Jezus naraził się swoją miłością i dobrocią! A co by było, gdyby od razu objawił wszystko i nic nie zostawił Duchowi Świętemu!

Zauważmy więc jak ważny jest Duch Święty. Dlatego Jezus daje nam Go. Chodzi więc o to, byśmy chcieli i umieli z Nim współpracować. Tym bardziej, że to nie jest trudne. Wymaga tylko determinacji w poszukiwaniu prawdy, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 12 czerwca – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1a. W poniedziałek, 6 czerwca rozpoczęły się prace konserwatorskie w naszej Świątyni. W 2022 roku odnawiana będzie polichromia sufitowa nad prezbiterium oraz ołtarz główny. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek w kościele lub na konto Parafii. Drogim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwy, życząc obfitości Łask Bożych.

WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH
Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A., Oddział Lesko 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
„ofiara na cele kultu religijnego” – takie wpłaty można odliczać przy rozliczeniu PIT.

2. W poniedziałek 13 czerwca – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i procesją do Kapliczki św. Antoniego o godz. 19:00.

3. We wtorek 14 czerwca – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

4. W środę 15 czerwca – wspomnienie bł. Jolanty – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00. Wyjazd dzieci Pierwszokomunijnych do Przemyśla.

5. W czwartek 16 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – pierwsza Msza Święta o godz. 9:00 i procesja do Woli Górzańskiej. Przy pierwszym ołtarzu poświęcenie nowej kapliczki Chrystusa Króla Wszechświata i zawierzenie Chrystusowi Królowi całej Parafii i okolicy. Drugi ołtarz – kapliczka św. Antoniego, trzeci ołtarz – kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa u państwa Sidorskich, czwarty ołtarz – nowa kapliczka przy krzyżu w Woli Górzańskiej. Po procesji ok. godz. 12:00 – druga Msza Święta.

6. W piątek 17 czerwca – piątek w OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA, wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika – Msza Święta z procesją wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

7. W sobotę 18 czerwca – wspomnienie św. Elżbiety z Schönau, dziewicy, zakonnicy – Msza Święta z procesją wokół kościoła i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

8. W niedzielę 19 czerwca – XII niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

5 czerwca UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 7, 37-39

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

wielbiąc i błogosławiąc Boga.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 5 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Dziś za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można zyskać odpust zupełny po zwykłymi warunkami. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

1a. W niedzielę 22 maja w Lyonie odbyła się beatyfikacja – dziś już błogosławionej Pauliny Jaricot – założycielki Wspólnoty Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych. Módlmy się o nasze uświęcenie przez modlitwę różańcową i ofiarę na rzecz misji zagranicznych.

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

1b. W tym tygodniu rozpoczynają się prace konserwatorskie w naszej Świątyni. W 2022 roku odnawiana będzie polichromia sufitowa nad prezbiterium oraz ołtarz główny. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek w kościele lub na konto Parafii. Drogim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwy, życząc obfitości Łask Bożych.

WSPARCIE PRAC KONSERWATORSKICH
Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A., Oddział Lesko 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
„ofiara na cele kultu religijnego” – takie wpłaty można odliczać przy rozliczeniu PIT.

2. W poniedziałek 6 czerwca – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

3. We wtorek 7 czerwca – wspomnienie św. Roberta z Newminster, opata – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

4. W środę 8 czerwca – wspomnienie św. Jadwigi królowej – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00. Wyjazd dzieci Pierwszokomunijnych do Przemyśla.

5. W czwartek 9 czerwca – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – módlmy się w intencji nowo wyświęconych Diakonów i Neoprezbiterów Archidiecezji Przemyskiej, módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, módlmy się w intencji Księdza Proboszcza i Księży przeżywających rocznice święceń kapłańskich – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

6. W piątek 10 czerwca – wspomnienie bł. Bogumiła-Piotra, biskupa – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

7. W sobotę 11 czerwca – wspomnienie św. Barnaby Apostoła – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.

8. W niedzielę 12 czerwca – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

error: Content is protected !!