29 maja – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA – ODPUST W PARAFII

MÓDLMY SIĘ DO – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

29 maja UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 24, 46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Jezus „został uniesiony do nieba”. Nie oznacza to jednak, że odszedł od swoich uczniów. Nadal bowiem „współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”. Patrząc na to, co dzieje się po Wniebowstąpieniu Jezusa należy wręcz powiedzieć, że On poszedł do Nieba, aby jeszcze bardziej z nami być. Tak: ziemskie życie Boga w postaci zwykłego człowieka nie było szczytem obecności Boga na ziemi. To dopiero teraz jest ten szczyt! Można wręcz odnieść wrażenie, że Bóg w historii świata nieustannie nasila swoją obecność i swoje działanie. To jest nauka płynąca z tajemnicy Wniebowstąpienia.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 29 maja – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA ODPUST W GÓRZANCE. Msza Święta pierwsza o godz 8:00 i główna odpustowa o godz. 12:00, której będzie przewodniczył Ks. Stanisław Kozioł z Rudenki. Nabożeństwo majowe przed Sumą.

1a. Trwamy na modlitwie nowenną przed UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – trzeci dzień.

1b. W niedzielę 22 maja w Lyonie odbyła się beatyfikacja – dziś już błogosławionej Pauliny Jaricot – założycielki Wspólnoty Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych. Módlmy się o nasze uświęcenie przez modlitwę różańcową i ofiarę na rzecz misji zagranicznych.

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

Błogosławiona Paulina Jaricot – poznaj Ją!

2. W poniedziałek 30 maja – wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika – Msza Święta z majówką i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00.

3. We wtorek 31 maja – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Msza Święta z majówką i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00.

4. W środę 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna, męczennika – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00 w intencji dzieci i młodzieży o przylgnięcie do Pana Jezusa.

5. W czwartek 2 czerwca – I czwartek miesiąca – módlmy się w intencji nowo wyświęconych Diakonów i Diakonów przygotowujących się do przyjęcia Święceń Kapłańskich, módlmy się w intencji Księdza Proboszcza i Księży przeżywających rocznice święceń kapłańskich, wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00.

6. W piątek 3 czerwca – I piątek miesiąca, wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowenna do Ducha Świętego, o godz. 18:00, spowiedź od 17:30.

7. W sobotę 4 czerwca – I sobota miesiąca, wspomnienie św. Piotra z Werony, prezbitera i męczennika – Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Różaniec Fatimski o godz. 18:00. Zakończenie nowenny do Ducha Świętego.

8. W niedzielę 5 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.