24 kwietnia – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR – JEST JUŻ Z NAMI

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

Święty Józef Sebastian Pelczar w naszej Świątyni

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

22 MAJA 2022 – BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEJ PAULINY JARICOTT

Jakie są źródła powstania Róż Różańcowych – Kół Żywego Różańca?

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa”

24 kwietnia ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

To znamienne, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu pokazywał swym uczniom, aby uwierzyli, ręce i bok – ślady po gwoździach i po włóczni. Czy nie wystarczyło, aby uczniowie rozpoznali Go po twarzy? Może obawiał się, że widząc Go zmartwychwstałego, ale bez ran, pomyślą, że Jego męka i śmierć przyśniły im się? W każdym razie na pewno chciał, aby uczniowie widzieli ścisły związek między Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I aby nigdy nie zapomnieli, że do zmartwychwstania prowadzi cierpienie i śmierć.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, czyli ci, którzy doświadczyli tego we własnym życiu. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie jest bowiem do oglądania, ale do doświadczenia.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 24 kwietnia – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – BIAŁA NIEDZIELA. Msze Święte 8:00 i 11:00, o godz. 10:30 Różaniec.

W dniu 30 kwietnia 2000 r. Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła Katolickiego ustanowił Święty Jan Paweł II. To jedyny taki dzień w roku, kiedy każdy z nas może w szczególny sposób zadbać o swoje zbawienie

Zmartwychwstały Jezus – nasz Pan i Zbawiciel – powiedział do Siostry Faustyny Kowalskiej:

Kto w dniu tym [w I niedzielę po Wielkanocy] przystąpi do Źródła Życia [Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Komunii Świętej], ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” (Dz. 300)

I obietnicę tę Jezus powtórzył ponownie:

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. […] Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat.” (Dz. 699)

Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w tym dniu mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim.” (Dz. 570)

Pan Jezus objawił również siostrze Faustynie, w jaki sposób mamy okazywać Jego miłosierdzie naszym bliźnim w swoim codziennym życiu:

Podaję ci trzy sposoby pełnienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu Mojemu.” (Dz. 742)

2. W poniedziałek 25 kwietnia – wspomnienie św. Marka Ewangelisty, dzień modlitw o urodzaje, procesja do Kapliczki św. Antoniego – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.

3. We wtorek 26 kwietnia – przeniesiona Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski – Msza Święta o godz. 8:00.

4. W środę 27 kwietnia – św. Zyty, dziewicy – Msza Święta o godz. 18:00.

5. W czwartek 28 kwietnia – wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera oraz wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika oraz św. Joanny Beretty Molla – Msza Święta o godz. 18:00.

6. W piątek 29 kwietnia – Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy – Mszy Świętej nie będzie.

6a. W piątek 29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej – Msza Święta o godz. 18:00. Módlmy się o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy II grupy męczenników II wojny światowej, zamordowanych w Dachau i innych obozach koncentracyjnych. W tej grupie jest Sługa Boży Ks. Jan Siuzdak – Proboszcz w Wołkowyi.

29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Druga grupa męczenników II wojny światowej (122 męczenników)

II Grupa Męczenników obejmuje 83 Księży, 20 kleryków, 6 braci zakonnych, 3 siostry zakonne, 10 osób świeckich.

Proces beatyfikacyjny początkowo dotyczył 17 męczenników z Diec. Pelplińskiej, 15 marca 2001 r. dołączono do nich 105 osób z innych diecezji.

24 maja 2011 w Pelplinie zakończył się etap diecezjalny i wszystkie dokumenty przesłano do Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Wśród nich męczennicy pochodzący z woj. podkarpackiego:

Sługa Boży ks. Jan Siuzdak z Huciska (Powiat Leżajski) – proboszcz w Wołkowyi sąsiadującej z Górzanką,

Sługa Boży ks. Stanisław Lubas z Żarnowa (Powiat Strzyżowski),

Sługa Boży ks. Kazimierz Dembowski ze Strzyżowa,

Sługa Boży ks. Czesław Broda ze Słociny obecnie w granicach Rzeszowa),

Sługa Boży ks. Kazimierz Wojciechowski z Jasła,

Sługa Boży ks. Stanisław Kołodziej z Bączala Górnego (Powiat Jasielski),

Sługa Boży ks. Władysław Wójcik z Golcowej (Powiat Brzozowski),

Sługa Boży ks. Marcin Tomaka z Krasnego (Powiat Rzeszowski),

Sługa Boży kleryk Bronisław Wielgorz ze Starego Żmigrodu,

Sługa Boży brat Jan Zając z Gać (Powiat Przeworski),

Sługa Boża s. Romualda Franciszka Grzanka z Jam (Powiat Mielecki),

Sługa Boża s. Hiacynta Lula z Czeluśnicy (Powiat Jasielski),

Sługa Boża Julia Buniowska z Majdanu Sieniawskiego (Powiat Przeworski),

Słudzy Boży Rodzina Ulmów z Markowej (Powiat Łańcucki).

Módlmy się o rychłą beatyfikację Sług Bożych z naszej okolicy.

7. W sobotę 30 kwietnia – wspomnienie św. Piusa V, papieża – Msza Święta o godz. 18:00.

8. W niedzielę 1 maja – III niedziela Wielkanocna Niedziela Biblijna, rozpoczyna Tydzień Biblijny (1-7 maja 2022 r.) pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”, cytat przewodni: „Jezus stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam”. Msze Święte 8:00 i 11:00. Różaniec 10:30, Nabożeństwo majowe Litania loretańska i zmiana tajemnic różańcowych po obu Mszach Świętych.

8a, W niedzielę 1 maja – wspomnienie św. Józefa Robotnika dzień modlitw za ludzi pracy.