20 marca – III niedziela Wielkiego Postu

27 MARCA – WPROWADZENIE RELIKWI ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA DO ŚWIĄTYNI W GÓRZANCE

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

20 marca – III niedziela Wielkiego Postu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 13, 1-9

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Są tacy ludzie, którzy oczekują, że Pan Bóg będzie „płacił” jakimś nieszczęściem za grzech i opieką za dobre życie. Tymczasem Miłość nie zna czegoś takiego jak „zapłata”, czy „wyrównywanie rachunków”. Bóg nie czyha na nasze błędy. On po prostu troszczy się o nas. I to tym bardziej, im jesteśmy słabsi. Nawet jeśli ta słabość wyraża się grzechem. A może wtedy tym bardziej. Prawdziwa Miłość, zanim źle pomyśli o kimś, zapyta się „dlaczego ten człowiek jest słaby?” Prawdą jest bowiem, że człowiek prawie zawsze czyni zło ze słabości, a nie ze „złości”. Prawdopodobieństwo, że ktoś czyni zło, bo chce być zły jest bardzo małe, bliskie zeru. Pozwalajmy więc Panu, by „nawoził” i „uprawiał” nasze dusze. Póki jeszcze jest na to czas.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

24 marca – 78 rocznica męczeńskiej śmierci Sług Bożych Rodziny Ulmów (24 marca 1944) – módlmy się o Ich rychłą beatyfikację.

25 marca – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – włączmy się w dzieło DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO, którego życie jest zagrożone

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 marca – III niedziela Wielkiego Postu – Msze Święte o godz. 8:00, Różaniec 10:30, Gorzkie Żale i Msza Święta 11:00.

1a. Módlmy się w intencji Ukrainy – o prawdę, porozumienie i pokój, o Błogosławieństwo Boże dla Polski i Polaków, o trzeźwość i podejmowanie walki duchowej w Wielkim Poście. Niech modlitwa, post i jałmużna będą naszą odpowiedzią na przeciwstawienie się okrucieństwu na Ukrainie. Módlmy się za ojców i młodych walczących na froncie oraz matki i dzieci przebywające na uchodźctwie w Polsce i innych państwach.

1b. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022.

1c. List Pasterski Arcybiskupa Adama Szala na I niedzielę Wielkiego Postu

1d. W dniach 19-25 marca – przeżywać będziemy II TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA. Szczegóły na stronie http://www.zazyciem.pro-life.pl. Przygotujmy nasze serca na Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Modlitwa trwa 9 miesięcy od 25 marca do 24 grudnia. Szczegóły http://duchowa-adopcja.pl.

2. W poniedziałek 21 marca – wspomnienie św. Mikołaja z Flue, pustelnika – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 22 marca – wspomnienie św. Zachariasza, papieża – Msza Święta o godz. 17:00.

3a. W Czarnej k. Lutowisk nabożeństwo ku czci św. Rity.

4. W środę 23 marca – wspomnienie św. Rafki, dziewicy – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 24 marca – wspomnienie św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy – Msza Święta o godz. 17:00.

5a. W czwartek 24 marca – 78 rocznica męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów – módlmy się o ich rychłą beatyfikację.

6. W piątek 25 marca – uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – Msze Święte o godz. 9:00 i 17:00 po Mszach Świętych podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Droga Krzyżowa 16:30.

6a. W piątek 25 marca 2022 o godz. 17:00 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-apeluje-o-wlaczenie-sie-w-akt-poswiecenia-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi/

7. W sobotę 26 marca – wspomnienie świętego Łotra – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 27 marca – IV niedziela Wielkiego Postu, NIEDZIELA LETARE – NIEDZIELA RADOŚCI – Msze Święte o godz. 8:00, Różaniec 10:30, Gorzkie Żale i Msza Święta 11:00. W naszej Parafii uroczyste wprowadzenie relikwii św. Józefa Sebastiana Pelczara – Biskupa Diecezjalnego Przemyskiego w latach 1900-1924, wielkiego czciciela Najświętszego Serca Pana Jezusa, założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Siostry z tego Zgromadzenia gościmy dziś w naszej Parafii.

Oczekujemy na relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara, które będą uroczyście wprowadzone w niedzielę 27 marca 2022 r. Modlitwą i ofiarą można wspomóc uroczystości.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i wszystkich otaczamy modlitwą, życząc obfitości Łask Bożych, zdrowia i pogody ducha.

19 marca – uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Litania do św. Józefa

tekst obowiązujący od 1 maja 2021 r.

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się.
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen.

13 marca – II niedziela Wielkiego Postu

13 MARCA – 9 ROCZNICA WYBORU OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

27 MARCA – WPROWADZENIE DO ŚWIĄTYNI W GÓRZANCE RELIKWI ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

13 marca – II niedziela Wielkiego Postu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 9, 28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Przemienienie jest celem naszego życia na tym świecie. Na skutek tego przemienienia wprawdzie nasze twarze nie zajaśnieją jak słońce i nasze odzienie nie stanie się białe jak światło, ale i tak będziemy nie do poznania. Nasze serca staną się piękne – będą kochać czystą miłością. Nasze oczy też staną się piękne – będą zawsze dobrze patrzeć. Cali będziemy piękni miłością i dobrocią przejętą od Jezusa – naszego Mistrza i Pierwowzoru. Nie staniemy się podobni do słońca, bo tylko Jezus jest „światłem świata”, ale w świetle, którym On jest, ukaże się całe nasze wrodzone piękno, które ukryliśmy pod powłoką grzechu.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 marca – II niedziela Wielkiego Postu – Msze Święte o godz. 8:00, Różaniec 10:30, Gorzkie Żale i Msza Święta 11:00.

1a. W niedzielę 13 marca – II niedziela Wielkiego Postu, w Kościele w Polsce, określana jako Niedziela „Ad Gentes” (łac. ku narodom, ku ludziom), pod hasłem „Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego”. Jest to dzień modlitwy, postu i solidarności z polskimi misjonarzami.

W 97 krajach pracuje 2040 misjonarzy z Polski. Najwięcej z nich posługuje w Afryce i na Madagaskarze (819). W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach mamy 797 misjonarzy i misjonarek z Polski. W Azji jest 336 polskich misjonarzy, a w Oceanii 68 misjonarzy. W Ameryce Północnej pracuje 20 misjonarzy. Wśród polskich misjonarzy 60 osób to świeccy.

Wsparcie Dzieła Pomocy „AD GENTES” http://www.adgentes.misje.pl/wplaty-2340

1b. W niedzielę 13 marca przypada 9 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się w intencji Jego Świętobliwości. korzystajmy z Jego nauczania także Orędzia na Wielki Post 2022.

1c. List Pasterski Arcybiskupa Adama Szala na I niedzielę Wielkiego Postu

1d. W dniach 10-18 marca trwa nowenna do świętego Józefa przed Uroczystością św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, którą będziemy obchodzili 19 marca.

2. W poniedziałek 14 marca – wspomnienie św. Matyldy – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 15 marca – wspomnienie św. Klemensa Marii Hofbauera, prezbitera, Redeptorysty – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 16 marca – wspomnienie św. Gabriela Lalemanta, zakonnika i męczennika, Jezuity – Msza Święta o godz. 17:00.

4a. W środę 16 marca – w Strachocinie k. Sanoka modlitwy do św. Andrzeja Boboli i Msza Święta od godz. 17:00.

5. W czwartek 17 marca – wspomnienie św. Patryka, biskupa – Msza Święta o godz. 17:00.

5a. W czwartek 17 marca – w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie o godz. 19:00.

6. W piątek 18 marca – wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła – Droga Krzyżowa 16:30, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 19 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – Msze Święte o godz. 9:00 i 17:00.

7a. W dniach 19-25 marca – przeżywać będziemy II TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA. Szczegóły na stronie http://www.zazyciem.pro-life.pl. Przygotujmy nasze serca na Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Modlitwa trwa 9 miesięcy od 25 marca do 24 grudnia. Szczegóły http://duchowa-adopcja.pl.

8. W niedzielę 20 marca – III niedziela Wielkiego Postu – Msze Święte o godz. 8:00, Różaniec 10:30, Gorzkie Żale i Msza Święta 11:00. Módlmy się w intencji Ukrainy – o prawdę, porozumienie i pokój, o Błogosławieństwo Boże dla Polski i Polaków, o trzeźwość i podejmowanie walki duchowej w Wielkim Poście. Niech modlitwa, post i jałmużna będą naszą odpowiedzią na przeciwstawienie się okrucieństwu na Ukrainie. Módlmy się za ojców i młodych walczących na froncie oraz matki i dzieci przebywające na uchodźctwie w Polsce i innych państwach.

Oczekujemy na relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara, które będą uroczyście wprowadzone w niedzielę 27 marca 2022 r. Modlitwą i ofiarą można wspomóc uroczystości.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i wszystkich otaczamy modlitwą, życząc obfitości Łask Bożych, zdrowia i pogody ducha.

APEL OJCA MARKA KOWALSKIEGO – PAULINA Z MARIUPOLA

APEL OJCA MARKA

Szczęść Boże, kochani przyjaciele.

Z całego serca proszę o pomoc dla naszej wspólnoty i parafian, oraz osób związanych z naszą parafią w Mariupolu.

Proszę o ofiary pieniężne. Niezbędna pomoc zostanie przekazana do Parafii.

Mam prośbę w imieniu naszych wiernych, by umieścić nasz apel na stronach internetowych Parafii.

Z całego serca dziękuję.

o. Marek Kowalski

Marek Kowalski

nr konta: 08 1240 1213 1111 0010 4088 81 88