25 marca – dzień zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi – o godz. 17:00

KAŻDĄ MODLITWĘ, TRUD, WYSIŁEK, POST, JAŁMUŻNĘ,

KAŻDĄ CHWILĘ DNIA OFIARUJMY NA PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO ŚWIATA.

„Cała nadzieja w nieprzebranym Miłosierdzi Bożym.” – mówił bł. Edmund Bojanowski

Modląc się z Ojcem Świętym Franciszkiem i w intencji Ojca Świętego Franciszka

błagajmy Matkę Najświętszą by przyjęła Akt Zawierzenia Rosji i Ukrainy Jej Niepokalanemu Sercu.

błagajmy Matkę Najświętszą o odwrócenie niebezpieczeństw i zagrożeń ciążących nad światem.

błagajmy Matkę Najświętszą o nawrócenie w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych, Polsce, Europie i na Świecie.

NA WSZELKIE SPOSOBY MÓDLMY SIĘ W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE.

MÓDLMY SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO DLA POLSKI I POLAKÓW.

MÓDLMY SIĘ O MĄDROŚĆ DLA RZĄDZĄCYCH POLSKĄ, EUROPĄ I AMERYKĄ.

MÓDLMY SIĘ O UCHRONIENIE POLSKI, EUROPY I ŚWIATA PRZED ROZSZERZENIEM DZIAŁAŃ WOJENNYCH.