25 marca – Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia, został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 r., obchodzony jest w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Inicjatywa biskupów jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II. W encyklice „Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

25 marca – dzień przystąpienia do DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO, KTÓREGO ŻYCIE JEST ZAGROŻONE.

To modlitwa, która trwa 9 miesięcy – do Bożego Narodzenia – 25 grudnia.

Odmawia się modlitwę codzienną i jedną tajemnicę Różańca Świętego. Można dodać dodatkowe praktyki.