20 marca – III niedziela Wielkiego Postu

27 MARCA – WPROWADZENIE RELIKWI ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA DO ŚWIĄTYNI W GÓRZANCE

BŁ. BRONISŁAW MARKIEWICZ – PATRON ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2021/2022

2021 – Rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2022-2023 – Synod w Kościele Powszechnym

2021/2022 – Rok Kościelny „Posłani w pokoju Chrystusa

2022 – Rok bł. Bronisława Markiewicza w Archidiecezji Przemyskiej

2022 – ku beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot

20 marca – III niedziela Wielkiego Postu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 13, 1-9

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Są tacy ludzie, którzy oczekują, że Pan Bóg będzie „płacił” jakimś nieszczęściem za grzech i opieką za dobre życie. Tymczasem Miłość nie zna czegoś takiego jak „zapłata”, czy „wyrównywanie rachunków”. Bóg nie czyha na nasze błędy. On po prostu troszczy się o nas. I to tym bardziej, im jesteśmy słabsi. Nawet jeśli ta słabość wyraża się grzechem. A może wtedy tym bardziej. Prawdziwa Miłość, zanim źle pomyśli o kimś, zapyta się „dlaczego ten człowiek jest słaby?” Prawdą jest bowiem, że człowiek prawie zawsze czyni zło ze słabości, a nie ze „złości”. Prawdopodobieństwo, że ktoś czyni zło, bo chce być zły jest bardzo małe, bliskie zeru. Pozwalajmy więc Panu, by „nawoził” i „uprawiał” nasze dusze. Póki jeszcze jest na to czas.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

Modlitwa o pokój

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

24 marca – 78 rocznica męczeńskiej śmierci Sług Bożych Rodziny Ulmów (24 marca 1944) – módlmy się o Ich rychłą beatyfikację.

25 marca – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – włączmy się w dzieło DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO, którego życie jest zagrożone

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 20 marca – III niedziela Wielkiego Postu – Msze Święte o godz. 8:00, Różaniec 10:30, Gorzkie Żale i Msza Święta 11:00.

1a. Módlmy się w intencji Ukrainy – o prawdę, porozumienie i pokój, o Błogosławieństwo Boże dla Polski i Polaków, o trzeźwość i podejmowanie walki duchowej w Wielkim Poście. Niech modlitwa, post i jałmużna będą naszą odpowiedzią na przeciwstawienie się okrucieństwu na Ukrainie. Módlmy się za ojców i młodych walczących na froncie oraz matki i dzieci przebywające na uchodźctwie w Polsce i innych państwach.

1b. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022.

1c. List Pasterski Arcybiskupa Adama Szala na I niedzielę Wielkiego Postu

1d. W dniach 19-25 marca – przeżywać będziemy II TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA. Szczegóły na stronie http://www.zazyciem.pro-life.pl. Przygotujmy nasze serca na Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Modlitwa trwa 9 miesięcy od 25 marca do 24 grudnia. Szczegóły http://duchowa-adopcja.pl.

2. W poniedziałek 21 marca – wspomnienie św. Mikołaja z Flue, pustelnika – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 22 marca – wspomnienie św. Zachariasza, papieża – Msza Święta o godz. 17:00.

3a. W Czarnej k. Lutowisk nabożeństwo ku czci św. Rity.

4. W środę 23 marca – wspomnienie św. Rafki, dziewicy – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 24 marca – wspomnienie św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy – Msza Święta o godz. 17:00.

5a. W czwartek 24 marca – 78 rocznica męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów – módlmy się o ich rychłą beatyfikację.

6. W piątek 25 marca – uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – Msze Święte o godz. 9:00 i 17:00 po Mszach Świętych podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Droga Krzyżowa 16:30.

6a. W piątek 25 marca 2022 o godz. 17:00 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-apeluje-o-wlaczenie-sie-w-akt-poswiecenia-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi/

7. W sobotę 26 marca – wspomnienie świętego Łotra – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 27 marca – IV niedziela Wielkiego Postu, NIEDZIELA LETARE – NIEDZIELA RADOŚCI – Msze Święte o godz. 8:00, Różaniec 10:30, Gorzkie Żale i Msza Święta 11:00. W naszej Parafii uroczyste wprowadzenie relikwii św. Józefa Sebastiana Pelczara – Biskupa Diecezjalnego Przemyskiego w latach 1900-1924, wielkiego czciciela Najświętszego Serca Pana Jezusa, założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Siostry z tego Zgromadzenia gościmy dziś w naszej Parafii.

Oczekujemy na relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara, które będą uroczyście wprowadzone w niedzielę 27 marca 2022 r. Modlitwą i ofiarą można wspomóc uroczystości.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Górzanka 50; 38-610 Polańczyk
Bank Nowy S.A.
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i wszystkich otaczamy modlitwą, życząc obfitości Łask Bożych, zdrowia i pogody ducha.